Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Słuchacz szkoły policealnej otrzymujący rentę rodzinną

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 31.10.2011

Jestem słuchaczem szkoły policealnej. Wiem na pewno, że pod koniec obecnego semestru zostanę skreślony z listy słuchaczy, ponieważ ze względu na pracę nie uczęszczam na zajęcia i nie przystąpię do egzaminów. Czy ZUS ma prawo żądać ode mnie zwrotu renty rodzinnej pobieranej przez ten semestr?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie a art. 68 ust. 2 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia”.

 

Dziecko, które ukończyło 16 lat, może więc zachować prawo do renty rodzinnej aż do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem że kontynuuje naukę. W konsekwencji takie zdarzenia, jak: ukończenie nauki, skreślenie z listy słuchaczy, usunięcie ze szkoły itp. spowodują utratę prawa do renty rodzinnej.

 

W świetle aktualnego orzecznictwa organ rentowy nie może żądać od Pana zwrotu otrzymanego świadczenia za ten semestr pod zarzutem, że nie uczestniczył Pan w zajęciach szkolnych czy też że nie zaliczył Pan roku.

 

Przepisy o rencie rodzinnej nie uzależniają bowiem prawa do tego świadczenia od systematyczności nauki, jej pozytywnych rezultatów, ewentualnego powtarzania semestrów. Takie stanowisko wyraził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17.03.2005 r., sygn. akt III AUa 702/04, oraz Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 14.06.2006 r., sygn. akt III AUa 1467/05.

 

Podobnie orzekł również Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 08.04.2008 r., sygn. akt III AUA 1524/07, w który jednoznacznie stwierdzono, iż prawo do renty rodzinnej przysługującej na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie jest uzależnione od frekwencji ucznia w zajęciach szkolnych. Świadczenie to przysługuje bowiem od dnia podjęcia nauki do dnia jej ukończenia w planowanym terminie bądź utraty statusu ucznia (studenta) wskutek skreślenia z listy uczniów (studentów) przez właściwy organ określony w statucie szkoły.

 

Podsumowując, prawo do renty rodzinnej wygaśnie wraz z utratą statusu ucznia. ZUS nie może żądać od Pana zwrotu świadczenia za II semestr, gdyż nie można uznać, iż pobrane świadczenie było w tym przypadku nienależne.

 

O utracie statusu słuchacza powinien Pan natomiast ZUS powiadomić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus I =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki