Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prace budowlane dla fundacji a podatki

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 26.11.2019

Planujemy prace budowlane w budynku fundacji (mają być wykonane przez firmę zewnętrzną), w którym ma być urządzony dom pomocy dla osób niepełnosprawnych. Jakimi podatkami mogą być obciążone prace budowlane przy tej realizacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prace budowlane dla fundacji a podatki

Fot. Fotolia

Prace budowlane w budynku należącym do fundacji a podatki

W sytuacji, gdy firma zewnętrzna będzie wykonywała prace budowlane w budynku należącym do fundacji naturalnie zobowiązanie podatkowe powstaje po stronie świadczącej usługę, która otrzymuje w zamian wynagrodzenie. Takie prace nie są w żaden sposób opodatkowane po stronie fundacji, ponieważ nie występuje tu żaden obrót czy też dochód, który powodowałby powstanie obowiązku podatkowego.

 

Z perspektywy firmy zewnętrznej możemy mieć natomiast do czynienia z podatkiem dochodowym oraz podatkiem VAT.

 

Jeżeli chodzi o podatek dochodowy to rodzaj podatku uzależniony jest od tego jaką formę działalności firma zewnętrzna wybrała (JDG, spółka osobowa czy spółka kapitałowa) oraz jaką formę opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt). Fakt wykonywania prac budowlanych na rzecz fundacji nie determinuje stawki podatku. Istotne jest wyłącznie to jaką formę opodatkowania wybrała do rozliczenia całości swoich dochodów z działalności gospodarczej firma zewnętrzna.

Podatek VAT na usługi budowlane dla fundacji

Inaczej natomiast wygląda kwestia z podatkiem VAT, ponieważ tutaj stawka podatku jest uzależniona od rodzaju wykonywanych usług. Podstawową stawką podatku na usługi budowlane jest 23% VAT.

Obniżona stawka VAT 8% na usługi budowlane

W pewnych jednak okolicznościach istnieje możliwość skorzystania z obniżonej 8% stawki podatku. Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy VAT przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Budynki objęte niższym podatkiem VAT przy pracach budowlanych

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie PKOB do klasy 1264 zaliczono budynki szpitali i zakładów opieki medycznej.

 

Klasa obejmuje:

– Budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi.

– Sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka.

– Szpitale kliniczne.

– Szpitale więzienne i wojskowe.

– Budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne itp.

– Budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych itp.

 

Klasa nie obejmuje:

– Domów opieki społecznej (bez opieki medycznej) dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych, itp. (1130).

 

Jak czytamy w wyroku NSA z 11.01.2011 r., I FSK 248/10:

„Wojewódzki Sąd Administracyjny prawidłowo uznał, że pod pojęciem »budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych« należy rozumieć takie budynki, w których podstawową działalnością jest zakwaterowanie osób, a opieka medyczna jest zagwarantowana dodatkowo, ubocznie.”

 

Natomiast w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 03.02.2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.933.2016.2.WN czytamy:

„Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy zauważyć, że skoro roboty budowlane wykonane w dobudowanym segmencie (w bryle budynku), w którym będzie sprawowana opieka całodobowa z zakwaterowaniem wykonywane będą w ramach czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy i w obiekcie sklasyfikowanym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, to czynność ta opodatkowana będzie preferencyjną stawką podatku w wysokości 8% VAT, zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.”

 

Należy wyraźnie podkreślić, że obowiązek udowodnienia, że do danych usług można stosować obniżoną 8% stawkę podatku spoczywa na usługodawcy, tj. na firmie zewnętrznej, która będzie wykonywać usługi budowlane.

 

W konsekwencji, jeżeli budynek, na którym mają być wykonywane usługi budowlane stanowi budynek instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych to firma zewnętrzna ma możliwość zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus III =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki