.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Prywatny wynajem mieszkań a obowiązek uiszczania abonamentu RTV

• Opublikowano: 21-06-2023 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Mam kilka mieszkań, które wynajmuję. Na wyposażeniu są odbiorniki telewizyjne – czyli są moją własnością. Kto ma płacić abonament, ja czy najemca? Ja oczywiście płacę swój abonament. Wynajmuję prywatnie, nie jako firma. Konkretnie chodzi mi o to, czy te wynajmowane odbiorniki mogę podpiąć pod mój abonament?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Prywatny wynajem mieszkań a obowiązek uiszczania abonamentu RTV

Zakres obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej RTV

Kwestie związane z opłatami abonamentowymi regulują przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1689). Zgodnie z art. 1 przedmiotowej ustawy opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r., poz. 805), przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Nadto zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy za używanie odbiorników telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Ustawa wprowadza również domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

 

Co do zasady, opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik telewizyjny. Nie dotyczy to jednak sytuacji określonej w art. 2 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym niezależnie od liczby odbiorników telewizyjnych używanych przez:

 

  1. Osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność;
  2. Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji uiszcza się tylko jedną z opłat.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opłacanie abonamentu RTV po stronie właściciela odbiornika

Redakcja przepisu art. 2 ust. 2 ustawy, który odnosi się do pojęcia posiadania odbiornika telewizyjnego, może sugerować, że obowiązkiem opłaty będzie obciążona osoba, u której krótko mówiąc w mieszkaniu znajduje się ten odbiornik, gdyż tylko taka osoba może mówić o jego posiadaniu. W Pana przypadku w lokalach najmowanych znajdują się odbiorniki telewizyjne, a korzystają z nich najemcy, zatem w ich posiadaniu znajduje się odbiornik.

 

Niemniej jednak obowiązek uiszczania opłat obciąża Pana jako właściciela odbiorników. Pan jest ich właścicielem, a oddanie ich do korzystania najemcom nie wyłącza Pana zobowiązania publicznoprawnego. Zatem powinien Pan uiszczać opłaty abonamentowe od każdego odbiornika, co do którego jest Pan właścicielem. W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy to wynajmujący próbują w umowie najmu przerzucić ciężar tych zobowiązań na najemców, nie jest to jednak praktyka zgodna z obowiązującymi przepisami.

 

Na koniec zasadne jest przytoczenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2022 r. sygn. akt. I SA/Gd 1127/22, zgodnie z którym: „Abonament RTV jest przypisany do osób, które go zarejestrowały, nie zaś do adresu.” Nadto zwrócić należy również uwagę na treść orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 października 2021 r., sygn. akt. I SA/GI 480/21, zgodnie z którym: „Dodatkowo wskazać należy, że obowiązek uiszczania opłat abonamentowych nie jest związany z rejestracją odbiorników w określonym miejscu, lecz z rejestracją odbiorników przez konkretnego abonenta”. Zatem na Panu jako na właścicielu ciąży obowiązek uiszczenia opłat za odbiorniki znajdujące się w najmowanych mieszkaniach. Jest to bowiem Pana własność. Przez najem nie powoduje Pan przejścia obowiązku publicznoprawnego na najemcę. Jeżeli dany telewizor byłby własnością najemcy, to wtedy najemca ponosiłby opłatę abonamentową.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu