.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pieniądze przesyłane z zagranicy przez męża - czy należy je zgłosić w urzędzie skarbowym?

• Autor: Marcin Sądej

Mój mąż jest cudzoziemcem, w Polsce nie ma meldunku ani stałego pobytu. Pracuje w Grecji i tam rozlicza podatki. Jesteśmy małżeństwem 15 lat, mamy wspólność majątkową, nigdy nie podpisywaliśmy intercyzy. Ja pracuję dopiero od 3 lat, wcześniej byłam bezrobotna i mą mnie utrzymywał. Od kilku lat przysyła mi pieniądze na konto bankowe, a wcześniej przywoził gotówkę, którą trzymałam w domu w tzw. „skarpecie”. Po pewnym czasie wpłaciłam wszystkie te pieniądze na konto i jest to dość duża kwota. Czy powinnam to zgłaszać do urzędu skarbowego? Trochę się obawiam, czy tą wpłatą nie dałam im powodu do kontroli skarbowej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pieniądze przesyłane z zagranicy przez męża - czy należy je zgłosić w urzędzie skarbowym?

Dochody z pracy zarobkowej jako składnik majątku wspólnego w małżeństwie

W pierwszej kolejności należy odnieść się do relacji majątkowych pomiędzy małżonkami. Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875).

 

Jak zatem widać, dochody z pracy zarobkowej męża stanowią element Państwa majątku wspólnego objętego wspólnością małżeńską.

 

Ponadto musimy wskazać, że istotą wspólności małżeńskiej jest współwłasność łączna istniejąca pomiędzy małżonkami. Cechuje się ona bezudziałowym charakterem, co oznacza, że każdy z małżonków ma pełne prawo do każdego składnika majątku objętego wspólnością.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy przekazane przez męża środki to darowizna?

Zastanówmy się, czy w tym przypadku pojawia się po Pani stronie darowizna od męża. W myśl art. 888 Kodeksu cywilnego (K.c.) – darowizna to umowa, w ramach której jedna strona (będąca darczyńcą) zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz drugiej strony (będącej obdarowaną) kosztem swojego majątku. Analiza tego zapisu prowadzi do wniosku, że podstawową cechą umowy darowizny jest jej nieodpłatność. Darczyńca dokonuje określonego świadczenia na rzecz obdarowanego, który otrzymuje przysporzenie majątkowe (w postaci zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów) i nie jest zobowiązany do żadnego świadczenia wzajemnego.

 

Dodatkowo wskażmy, że owo uzyskanie przysporzenia majątkowego polega przeważnie na nabyciu prawa własności określonego składnika majątkowego. Darowizna polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

 

Jeśli małżonek przekazuje Pani wynagrodzenie z tytułu pracy zagranicznej, to nie możemy mówić o darowiźnie, ponieważ takie wynagrodzenie stanowi element majątku wspólnego małżonków. Jest ona zatem własnością zarówno męża, jak i Pani jako żony.

 

Obowiązek podatkowy

Nie dochodzi w tym przypadku do zmiany właściciela środków pieniężnych. Ponadto po Pani stronie nie występuje z tego tytułu żadne przysporzenie majątkowe, ponieważ, jak wskazałem, środki zarobione przez małżonka stanowią Państwa majątek wspólny objęty wspólnością małżeńską.

 

W mojej ocenie nie powstaje po Pani stronie żaden obowiązek podatkowy z tytułu przesyłanych przez męża środków ani też z tytułu ich wpłaty na rachunek bankowy. Taki obowiązek ewentualnie powstałby w przypadku, gdyby pozostawali Państwo w ustroju rozdzielności majątkowej. W ustroju wspólności małżeńskiej obowiązek podatkowy nie powstaje.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu