Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ważność pełnomocnictwa

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 05.02.2014

W 2012 r. córka udzieliła mi pełnomocnictwa notarialnego. Jakiś czas temu córka wyszła za mąż i przyjęła nazwisko męża, ale nie odwołała pełnomocnictwa. Czy takie pełnomocnictwo (skan przesyłam w załączniku) jest nadal ważne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie:

 

  • Z treści Pana pytania i przesłanego w załączeniu pełnomocnictwa wynika, iż został Pan ustanowiony pełnomocnikiem swojej córki do wymienionych w sposób enumeratywny (katalog zamknięty) czynności.
  • Córka wyszła za mąż i w związku z tym zmieniła nazwisko.
  • Chciałby Pan wiedzieć, czy pełnomocnictwo z 2012 r. jest nadal ważne.

 

Wyraźnie należy wskazać, iż pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

 

Pan jako pełnomocnik może dokonywać w imieniu córki wyłącznie czynności wymienione w treści pełnomocnictwa. Należy bowiem zauważyć, iż treść pełnomocnictwa upoważnia Pana „do: …”, nie ma zatem mowy o wykonywaniu przykładowych czynności w imieniu córki, lecz konkretnych, nazwanych w pełnomocnictwie czynności.

 

Pełnomocnictwo nie posługuje się bowiem zwrotem „a w szczególności”, który wskazywałby na otwarty katalog czynności, do których byłby Pan upoważniony.

 

Odnosząc się do treści Pana pytania, należy wskazać, iż pełnomocnictwo w dalszym ciągu jest wiążące, a dokonywane przez Pana czynności w imieniu córki ważne. Sama zmiana nazwiska nie powoduje w swej istocie unieważnienia czy bezskuteczności czynności prawnych, o których mowa w pełnomocnictwie i do których jest Pan uprawniony. Pełnomocnictwo nie zostało bowiem odwołane.

 

W mojej ocenie przy dokonywaniu czynności zawieranych w imieniu córki zasadne jest przedłożenie, w razie powstających wątpliwości, odpisu skróconego aktu małżeństwa, z którego wynikać będzie, że pełnomocnictwo zostało Panu udzielone przez córkę, która zmieniła nazwisko na skutek wstąpienia w związek małżeński.

 

Moim zdaniem, odpis skrócony aktu małżeństwa nie powinien jednak stanowić załącznika do podejmowanych w jej imieniu czynności prawnych, bowiem mogłoby dojść do wejścia w posiadanie danych dla Pana córki wrażliwych, tj. danych osobowych małżonka oraz dnia zawarcia małżeństwa.

 

Na marginesie niejako pozwolę sobie zauważyć, iż udzielone Panu pełnomocnictwo nie jest pełnomocnictwem notarialnym, a jest jedynie poświadczone przez notariusza, celem – jak sądzę – poświadczenia złożonego na pełnomocnictwie podpisu.

 

Powyższe nie zmienia jednak faktu, iż pełnomocnictwo udzielone Panu przez córkę, mimo zmiany przez nią nazwiska, nie przestało być ważne i w dalszym ciągu może Pan na jego podstawie dokonywać czynności w nim wskazanych. Zasadne jest jednak przedłożenie odpisu skróconego aktu małżeństwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus dziewięć =

»Podobne materiały

Rodzaj pełnomocnictwa

Mam w rodzinie osobę niepełnosprawną, która od jakiegoś czasu nie opuszcza mieszkania, w związku z czym spadły na mnie wszelkie obowiązki dotyczące kwestii finansowych z jej strony. Ponieważ ta osoba jest wraz ze mną współwłaścicielką kilku nieruchomości, konieczne jest również wykonywanie przeze mn

 

Treść pełnomocnictwa

Moja córka jest właścicielką mieszkania, ale mieszka w innym mieście. Chciałaby mnie ustanowić pełnomocnikiem do reprezentowania np. przed sądem (czeka nas sprawa w sporze z sąsiadem). Jaka powinna być treść pełnomocnictwa? Gdzie powinnyśmy je spisać?

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania niepełnosprawnego syna

Mój niepełnosprawny syn ukończył 18 lat. Niepełnosprawność jest „znaczna” i została orzeczona przez stosowną komisję. Syn ma rentę socjalną. Od jakiegoś czasu pobieram zasiłek pielęgnacyjny z tytułu rezygnacji z pracy. Wiem, że w wielu przypadkach (np. w szpitalu, urzędzie gminy) będzie

 

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa a opłata skarbowa

Ile wyniesie opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli jest 3 pełnomocników i 250 mocodawców? Od czego zależy wysokość tej opłaty skarbowej?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »