.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Gruz na sąsiedniej działce - jak dochodzić swoich praw?

• Data: 03-05-2024 • Autor: Radca prawny Marek Gola

Mam problem z sąsiadem, który wysypał gruz na moją działkę. Miałam dwie działki budowlane, jedną sprzedałam. Na tej sprzedanej pozostały stare fundamenty budynku. Kupujący wiedział o nich i dostał znaczny upust na ich wywiezienie. Mam na to dowody (korespondencja mailowa przed sprzedażą). Miesiąc temu sąsiad wykopał te fundamenty i wysypał wykopany gruz na moją działkę. Około 300 m3 gruzu leży na mojej działce, którą chcę sprzedać. Sąsiad arogancko stwierdził, że ja mu na to pozwoliłam. Powiadomiłam policję. Przyjęto zgłoszenie o wykroczeniu. Na drugi dzień znowu przyjechała koparka i spychała na moją działkę resztki gruzu. Znowu wezwałam policję. Przyjechali i spisali kierowcę. Zgodnie z ich życzeniem zrobiłam zdjęcia działki z gruzem i dostarczyłam na posterunek. Na moje pytanie, co się dzieje w sprawie, policjant odpowiedział, że ani właściciel działki, ani kierowca koparki nie odbierają telefonów i nie ma kontaktu. Co mam robić? Jaka kara mu grozi za to wykroczenie i jak wyegzekwować usunięcie gruzu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Gruz na sąsiedniej działce - jak dochodzić swoich praw?

Problem z sąsiadem wysypującym gruz na cudzą działkę

W mojej ocenie nie powinna Pani czekać na zakończenie postępowania wykroczeniowego, albowiem formalnie i praktycznie skazanie sąsiada nic Pani nie da. Pani wolą jest usunięcie gruzu z nieruchomości. Sąsiad twierdzi, że miał na to zgodę. Pani uważa, że nie, wskazując, że sąsiad otrzymał upust przy zakupie nieruchomości, co jest Pani w stanie wykazać dowodami w postaci maili. Na pewno sąsiad będzie próbował wskazywać, że uzyskał od Pani zgodę słowną na zrzucenie na Pani nieruchomość gruzu, ale gdy Pani temu zaprzeczy, dysponując mailami, z których wynikać będzie zupełnie coś innego, to Pani powinna mieć większe szanse na uznanie wiarygodności przez sąd.

Jak zmusić sąsiada do zaniechania naruszeń na nieruchomości sąsiedniej?

Przysługuje Pani prawo wystąpienia wobec sąsiada z żądaniem przywrócenia stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Powyższe wynika z treści art. 222 § 2 K.c. zgodnie z którym – przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu: „przykładowo można wskazać, że roszczenie negatoryjne powstaje dla właściciela, gdy inna osoba, nie będąc do tego uprawnioną, przejeżdża lub przechodzi przez jego nieruchomość, kieruje na nią odpływ wody deszczowej, zakłada urządzenia doprowadzające gaz, łowi ryby w jego jeziorze. Należy przy tym podkreślić, że chodzi tu o taką ingerencję w sferę prawa własności, która stanowi bezprawne jego naruszenie. Określonej osobie może przysługiwać bowiem prawo do wkroczenia w sferę uprawnień właściciela, na przykład z tytułu służebności drogi koniecznej. Roszczenie negatoryjne przysługuje także, gdy właściciel nieruchomości sąsiedniej dopuszcza się immisji przekraczającej granice przeciętnej miary, wyznaczone przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości i stosunki miejscowe; zakaz takich immisji przewiduje art. 144 K.c. (por. W. J. Katner, Ochrona własności nieruchomości przed naruszeniami pośrednimi, Warszawa 1982, s. 101 i n.).”*

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Usunięcie skutków naruszeń na cudzej nieruchomości

Bezspornym powinno być, że zrzucenie na Pani nieruchomość gruzu jest działaniem bezprawnym (zakładam, że zgody sąsiad nigdy nie otrzymał). Przywrócenie stanu zgodnego z prawem, o którym mowa w art. 222 § 1 K.c., ma na celu wyeliminowanie ingerencji sąsiada, jako osoby nieuprawnionej, w Pani władztwo na nieruchomości. Nadto przywrócenie stanu zgodnego z prawem polega na usunięciu skutków naruszeń, tj. posprzątanie nieruchomości. Nie jest natomiast możliwe dochodzenie w ramach roszczenia negatoryjnego rekompensaty pieniężnej za szkodę, związaną z naruszeniem prawa własności.

Powódką byłaby Pani, pozwanym sąsiad. W toku postępowania cywilnego na pewno wykorzystałaby Pani materiały zebrane w toku postępowania wykroczeniowego. Z opisu wynika bowiem, że nie jest sporne wyrzucenie gruzu na Pani nieruchomość. Sporne jest natomiast prawo do takiego wyrzucenia. Innymi słowy – to sąsiad na pewno wyrzucił gruz i to jest Pani w stanie udowodnić przed sądem. Zachodzi pytanie, czy sąsiadowi uda się udowodnić, że miał do tego prawo. Osobiście uważam, że takiej możliwości nie ma.

Zanim wystąpi Pani na drogę postępowania sądowego, powinna Pani wezwać sąsiada pisemnie do przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania w przyszłości naruszenia Pani własności. Wezwanie powinno być nadane jako przesyłka polecona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pismo powinno wskazywać 7-dniowy termin na usunięcie gruzu od doręczenia pisma.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Sąsiad budujący płot na Twojej działce

Pan Janusz, mieszkający na przedmieściach, pewnego dnia zauważył, że jego sąsiad rozpoczął budowę płotu, który wkraczał na jego działkę o metr. Pomimo tego, że Janusz przedstawił mapy geodezyjne potwierdzające granice działek, sąsiad kontynuował budowę. Janusz był zmuszony wystąpić na drogę sądową, aby zmusić sąsiada do zatrzymania budowy i przywrócenia pierwotnego stanu działki.

 

Sąsiad blokujący dostęp do drogi

Pani Helena z wioski na Mazurach miała jedynie jedną drogę prowadzącą do jej domu, przechodzącą przez działkę sąsiada. Pewnego dnia sąsiad postawił na tej drodze barierę, uniemożliwiając jej dostęp do własnego domu. Okazało się, że sąsiad nie miał prawnego prawa do blokowania drogi, gdyż Pani Helena posiadała służebność drogi koniecznej. Musiała interweniować prawo, aby przywrócić jej prawo do przejazdu.

 

Sąsiad wypuszczający zwierzęta na Twoją działkę

Pan Michał z Podkarpacia miał pola uprawne, które regularnie były niszczone przez owce sąsiada, który nie dbał o to, aby były one należycie ogrodzone. Sąsiad twierdził, że owce same znajdują drogę na działkę Michała i nie widzi problemu. Michał, mając zdjęcia i świadków niszczenia upraw przez owce, wystąpił do sądu o odszkodowanie i zobowiązanie sąsiada do lepszego zabezpieczenia jego zwierząt.

Podsumowanie

Konflikty z sąsiadami dotyczące naruszeń własności mogą być stresujące i skomplikowane. Ważne jest, aby znać swoje prawa i możliwości prawne, które mogą pomóc w przywróceniu stanu zgodnego z prawem. W przypadku naruszeń, takich jak nieuprawnione wysypywanie gruzu czy blokowanie dostępu do własnej nieruchomości, skuteczne działanie często wymaga interwencji prawnej, aby zapewnić poszanowanie własności i porządek społeczny.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w konflikcie z sąsiadem? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism, które pomogą Ci skutecznie chronić Twoje prawa własności. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

 

 

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. eresa A. Filipiak, Komentarz do art. 222 Kodeksu cywilnego, 2012.09.01, LEX, 2012

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu