Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dlaczego podatek od nieruchomości a nie rolny?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 10.12.2016

Jestem właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 3 ha w jednej gminie, a w drugiej, sąsiedniej gminie posiadam 0,33 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi (stodoła, obora, budynek mieszkalny) – w geodezji BR i R. Czy słusznie został mi naliczony podatek od nieruchomości, czy nie powinien być rolny zgodnie z definicją gospodarstwa rolnego?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2015.542 z dnia 2015.04.17) użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 

1) grunty rolne;

2) grunty leśne;

3) grunty zabudowane i zurbanizowane;

4) użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R;

5) (uchylony);

6) grunty pod wodami;

7) tereny różne oznaczone symbolem – Tr.

 

Na mocy § 68 ust. 1 grunty rolne dzielą się na:

 

1) użytki rolne, do których zalicza się:

a) grunty orne, oznaczone symbolem – R,

b) sady, oznaczone symbolem – S,

c) łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,

d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,

e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,

f) grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,

g) grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,

h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr;

2) nieużytki, oznaczone symbolem – N.

 

Natomiast grunty leśne, które – jak wynika z powyższego – nie są gruntami rolnymi, dzielą się na:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Dlaczego podatek od nieruchomości a nie rolny?

 

1) lasy, oznaczone symbolem – Ls;

2) grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.

 

Przypomnę, że opodatkowaniu podatkiem rolnym na mocy art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2013.1381 z dnia 2013.11.26) podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy – za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa była powyżej, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Tym samym dla uznania, iż mamy do czynienia z jednym gospodarstwem rolnym nie ma znaczenia, że grunty ze sobą nie sąsiadują. Ponadto mogą być ze sobą w ogóle niepowiązane, nawet ekonomicznie. Jak słusznie zauważono w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 września 2011 r. [sygn. II FSK 604/10]: „Za gospodarstwo rolne można uznać grunty o powierzchni przekraczającej 1 ha nawet wówczas, gdy nie istnieje pomiędzy nimi żadna więź ekonomiczna – na przykład grunty te nie stanowią zorganizowanej całości. Wystarczającą przesłanką do tego, aby uznać dany obszar za gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów u.p.r., jest bowiem posiadanie gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy”.

 

Jeszcze dobitniej wyraził się w wyroku z dnia 29 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie [sygn. I SA/Sz 186/15]: „(...) nie istnieje wymóg, aby grunty gospodarstwa rolnego były położone na terenie jednej gminy. Nie ma także znaczenia istnienie więzi ekonomicznej między tymi gruntami, czy zorganizowanie gruntów w całość, skoro z woli ustawodawcy o opodatkowaniu podatkiem rolnym decyduje samo tylko posiadanie użytków rolnych o określonej powierzchni. Ustawowa definicja gospodarstwa rolnego dla potrzeb podatku rolnego nie zawiera wymogu wykorzystywania gruntu gospodarstwa rolnego do prowadzenia działalności rolniczej czy też produkcji rolnej, ani też wymogu tworzenia zorganizowanej całości”.

 

Tym samym, jeśli nie zachodzą inne okoliczności, grunt o powierzchni 0,33 ha stanowi część Pana gospodarstwa rolnego i podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym. Dodać przy tym należy, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (który został zmieniony przez art. 9 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. [Dz.U.2015.1045] zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 stycznia 2016 r.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Na ogół rozbieżności dotyczą budynków, bowiem zwolnione od podatku od nieruchomości są jedynie na mocy art. 7 ust. 1 pkt 4 budynki gospodarcze lub ich części:

 

a) służące działalności leśnej lub rybackiej,

b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,

c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Tu zatem nie wystarcza jedynie położenie na gruncie gospodarstwa rolnego, lecz konieczne jest jeszcze służenie działalności rolniczej. To zaś w rozmaity sposób opisuje się w nauce i orzecznictwie. Przykładowo Paweł Borszowski* uważa, że: „Skoro normodawca użył tutaj określenia, iż obiekty te muszą służyć »wyłącznie działalności rolniczej«, to należy przyjąć, iż pomiędzy budynkiem lub jego częścią a działalnością rolniczą musi zachodzić bardzo ścisły związek o charakterze bezpośrednim. Po pierwsze ustawa wprowadza konieczność istnienia związku pomiędzy tymi obiektami a działalnością rolniczą, a nie jedynie dopuszcza możliwość jego istnienia. Nie będą więc podlegały omawianemu zwolnieniu te budynki lub ich części, które mogą dopiero służyć działalności rolniczej i to niezależnie od tego, czy będą służyć jej wyłącznie, czy też tylko jako jeden z celów. Chodzi więc o pewien aspekt »realności«, a nie abstrakcyjności. Ponadto należy zwrócić uwagę na bezpośredni, a nie pośredni charakter związku pomiędzy budynkiem lub jego częścią a działalnością rolniczą. Nie będą więc podlegały zwolnieniu te obiekty, których związek z działalnością rolniczą ma charakter pośredni, nawet wówczas gdy chodzi o związek spełniający aspekt realności. Takiego charakteru nie będą zapewne posiadały garaże wolnostojące, ubikacje czy wiaty, w których parkowany jest samochód”.

 

Natomiast w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 października 2012 r. [I SA/Go 436/12] przeczytać możemy, że za budynki służące działalności rolniczej należy uznać nie tylko budynki wykorzystywane w tym celu, czy używane w ramach takiej działalności, ale również przeznaczone do tego.

 

 

 

 

* Borszowski Paweł, Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków gospodarstwa rolnego. Publikacje Elektroniczne ABC

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - 1 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Sprzedaż działki i oświadczenie przeznaczenia pieniędzy na potrzeby mieszkaniowe

W 2006 r. sprzedaliśmy działkę pod budowę domu i złożyliśmy w Szczecinie PIT-23 o sprzedaży działki. Żeby nie płacić podatku, złożyliśmy oświadczenie, że pieniądze ze sprzedaży przeznaczymy na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. W dniu 11.07.2007 r. kupiliśmy nową działkę. W urzędzie skarbowym powiedziano nam, że będziemy musieli zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości, bo w akcie jest zapis o możliwości budowy tylko domu letniskowego, ale ponieważ były jakieś orzeczenia NSA dotyczące działek rekreacyjnych, to żebyśmy się wstrzymali. Muszę też donieść oryginał aktu notarialnego sprzedaży działki, bo zmieniły się przepisy. Co jednak dalej? Urzędniczka mówi, że mogę albo zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości, albo nadal czekać, ale nie wiadomo, kiedy będzie odpowiedź, czy te działki zostaną uznane jako zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »