.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od nieruchomości wspólnej nieruchomości

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 19.10.2019

Mam problem z podatkiem od nieruchomości. Sytuacja wygląda w ten sposób, że po śmierci rodziców został dom jednorodzinny, w którym od zawsze mieszkał i nadal mieszka brat. Jest nas troje rodzeństwa. W zeszłym roku znieśliśmy współwłasność z bratem, który został w 1/3 starej hipoteki, a ja we współwłasności po 1/3 z siostrą w nowej hipotece. Potem siostra darowała bratu swoją część. Niestety brat nie płaci podatku od nieruchomości. Ja do tej pory regularnie płaciłam podatek za swoją część, ale nie stać mnie na płacenie za brata. Co mogę zrobić i jak zmusić brata do płacenia podatku od nieruchomości za swoją część? Czy mogę zrzec się swojej części np. na rzecz Skarbu Państwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od nieruchomości wspólnej nieruchomości

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności należy odnieść się do treści ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która reguluje podatek od nieruchomości.

 

Jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

 

Z treści art. 3 ust. 3 ustawy wynika, że jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.

 

Zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. W przypadku więc posiadania samoistnego decydujące znaczenie dla ustawodawcy ma faktyczne władztwo nad rzeczą.

 

W świetle powyższego należy wskazać, że podatnikami podatku od nieruchomości są nie tylko właściciele, ale również posiadacze samoistni. Jeżeli dana nieruchomość znajduje się w faktycznym posiadaniu jednego ze współwłaścicieli to obowiązek podatkowy ciąży w całości na tymże posiadaczu.

 

Potwierdził to WSA w Krakowie w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., I SA/Kr 1366/13:

 

„Sąd podkreśla, że możliwe jest określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości w stosunku do jednej i tej samej osoby, która w części będzie podatnikiem jako właściciel (współwłaściciel) posiadanego udziału, a w części jako samoistny posiadacz pozostałej części nieruchomości.

 

Jedynie w wypadku posiadania nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli lub niektórych z nich z zamiarem władania jak właściciele całą nieruchomością z wyzuciem z własności innych współwłaścicieli, można mówić o posiadaniu samoistnym ponad udziały przysługujące posiadającym współwłaścicielom. Tylko w takiej sytuacji podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości mogą być równocześnie przepisy art. 3 ust. 1 pkt 1 (właściciele) i pkt 2 (samoistni posiadacze) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wówczas opodatkowaniu podlegają tylko ci spośród współwłaścicieli, którzy posiadają nieruchomość bez respektowania uprawnień innych współwłaścicieli.”

 

W konsekwencji powyższego możliwa jest sytuacja, gdy pozostanie Pani współwłaścicielem nieruchomości, ale nie będzie Pani płacić podatku od nieruchomości, bowiem obowiązek podatkowy będzie w całości spoczywał na bracie, który będzie posiadaczem samoistnym całości nieruchomości.

 

Aby zmienić zasady opodatkowania musi Pani poinformować właściwy urząd gminy, że nieruchomość znajduje się w wyłącznym posiadaniu brata. Dodatkowo może Pani powołać się na przytoczony przeze mnie wyrok. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będzie Pani obciążana podatkiem od nieruchomości i nie będzie Pani musiała pozbyć się własności nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl