.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Podatek od nieruchomości wspólnej nieruchomości

• Autor: Marcin Sądej

Mam problem z podatkiem od nieruchomości. Sytuacja wygląda w ten sposób, że po śmierci rodziców został dom jednorodzinny, w którym od zawsze mieszkał i nadal mieszka brat. Jest nas troje rodzeństwa. W zeszłym roku znieśliśmy współwłasność z bratem, który został w 1/3 starej hipoteki, a ja we współwłasności po 1/3 z siostrą w nowej hipotece. Potem siostra darowała bratu swoją część. Niestety brat nie płaci podatku od nieruchomości. Ja do tej pory regularnie płaciłam podatek za swoją część, ale nie stać mnie na płacenie za brata. Co mogę zrobić i jak zmusić brata do płacenia podatku od nieruchomości za swoją część? Czy mogę zrzec się swojej części np. na rzecz Skarbu Państwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podatek od nieruchomości wspólnej nieruchomości

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności należy odnieść się do treści ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która reguluje podatek od nieruchomości.

 

Jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

 

Z treści art. 3 ust. 3 ustawy wynika, że jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.

 

Zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. W przypadku więc posiadania samoistnego decydujące znaczenie dla ustawodawcy ma faktyczne władztwo nad rzeczą.

 

W świetle powyższego należy wskazać, że podatnikami podatku od nieruchomości są nie tylko właściciele, ale również posiadacze samoistni. Jeżeli dana nieruchomość znajduje się w faktycznym posiadaniu jednego ze współwłaścicieli to obowiązek podatkowy ciąży w całości na tymże posiadaczu.

 

Potwierdził to WSA w Krakowie w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., I SA/Kr 1366/13:

 

„Sąd podkreśla, że możliwe jest określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości w stosunku do jednej i tej samej osoby, która w części będzie podatnikiem jako właściciel (współwłaściciel) posiadanego udziału, a w części jako samoistny posiadacz pozostałej części nieruchomości.

 

Jedynie w wypadku posiadania nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli lub niektórych z nich z zamiarem władania jak właściciele całą nieruchomością z wyzuciem z własności innych współwłaścicieli, można mówić o posiadaniu samoistnym ponad udziały przysługujące posiadającym współwłaścicielom. Tylko w takiej sytuacji podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości mogą być równocześnie przepisy art. 3 ust. 1 pkt 1 (właściciele) i pkt 2 (samoistni posiadacze) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wówczas opodatkowaniu podlegają tylko ci spośród współwłaścicieli, którzy posiadają nieruchomość bez respektowania uprawnień innych współwłaścicieli.”

 

W konsekwencji powyższego możliwa jest sytuacja, gdy pozostanie Pani współwłaścicielem nieruchomości, ale nie będzie Pani płacić podatku od nieruchomości, bowiem obowiązek podatkowy będzie w całości spoczywał na bracie, który będzie posiadaczem samoistnym całości nieruchomości.

 

Aby zmienić zasady opodatkowania musi Pani poinformować właściwy urząd gminy, że nieruchomość znajduje się w wyłącznym posiadaniu brata. Dodatkowo może Pani powołać się na przytoczony przeze mnie wyrok. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będzie Pani obciążana podatkiem od nieruchomości i nie będzie Pani musiała pozbyć się własności nieruchomości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu