.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rozwód w kraju spoza Unii Europejskiej a uznanie wyroku rozwodowego w Polsce

Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda uznanie rozwodu w Polsce. Chodzi o rozwód w Emiratach Arabskich. Czy rozwód wydany przez lokalny sąd zostanie uznany w Polsce? Jak przeprowadzić taką procedurę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozwód w kraju spoza Unii Europejskiej a uznanie wyroku rozwodowego w Polsce

Uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego sądu

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.)

 

Nie podaje Pani, czy rozwód już nastąpił, a jeśli tak, to kiedy, czy też dopiero ma do niego dojść. Dlatego przedstawię obie procedury: pierwsza dotyczy rozwodów, które miały miejsce przed 1 lipca 2009 r., druga – sytuacji, gdy  małżeństwo rozwiązano przez rozwód po tej dacie lub dopiero ma to nastąpić.

 

Uznanie wyroku sądu zagranicznego wydanego przed 1 lipca 2009 roku, a to wobec wyroku sądu państwa spoza UE, dotyczącego obywatela polskiego, gdy obie strony zamieszkują za granicą, podlega kompetencji Sądu Okręgowego w Warszawie, VI Wydział Rodzinny Odwoławczy, Aleja Solidarności 127, 00-951 Warszawa. Konsul w tego rodzaju przypadkach nie pośredniczy, co powoduje, że wyłącznie strona wyroku może wystąpić z takim żądaniem (oczywiście także jej pełnomocnik).

 

Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego powinien zawierać:

 

 1. Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
 2. Imię, nazwisko i adres pełnomocnika do doręczeń w Polsce (o ile będzie ustanowiony);
 3. Imię, nazwisko i adres uczestnika postępowania (była żona, były mąż);
 4. Datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego (jeśli związek małżeński zawarty był za granicą może być wymagana transkrypcja aktu małżeństwa);
 5. Obywatelstwo, jakie posiadali małżonkowie w dniu wniesienia pozwu o rozwód oraz jakie posiadają obecnie;
 6. Uzasadnienie interesu prawnego żądania uznania wyroku (do czego potrzebne jest wnioskodawcy uznanie wyroku);
 7. Wyjaśnienie, czy w Polsce toczyła się sprawa o rozwód.
 8. 3 dodatkowe egzemplarze – innymi słowy wniosek składa się w 4 egzemplarzach z takimi samymi załącznikami, z zastrzeżeniem, że oryginały dołącza się jedynie do jednego egzemplarza, a do pozostałych 3 dołącza się kopie.

 

Załącznikami do wniosku powinny być obligatoryjnie:

 

 1. Wyrok rozwodowy w oryginale wraz z zaświadczeniem właściwego sądu, że wyrok jest prawomocny, a gdy wyrok jest zaoczny – zaświadczeniem, że wezwanie zostało doręczone nieobecnej stronie – oraz trzy fotokopie tego wyroku wraz z jego legalizacją (więcej: Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego);
 2. Tłumaczenie wyroku rozwodowego na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego na liście tłumaczy przysięgłych w Polsce i trzy fotokopie tego tłumaczenia;
 3. Odpis aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego w Polsce – gdy małżeństwo było zawarte w Polsce lub zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego.

 

Wniosek wraz z załącznikami i odpisami (pozostałe 3 egzemplarze) winien być złożony osobiście, względnie przesłany pocztą na adres właściwego sądu.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rejestracja wyroku rozwodowego wydanego przez sąd państwa niebędącego członkiem UE

Jeśli rozwód nastąpił po 1 lipca 2009 r., albo dopiero nastąpi, jedyne, co będzie Pani musiała zrobić, to zarejestrować wyrok rozwodowy wydany przez tamtejszy sąd. Sama rejestracja przebiega przed konsulem lub w urzędzie stanu cywilnego. Wówczas potrzebne będą:

 

 1. wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wpisanie orzeczenia o rozwodzie jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa (dostępny w urzędzie konsularnym)
 2. wyrok rozwodowy w oryginale (w przypadku wyroków orzeczonych poza PZEA zachodzi konieczność legalizacji dokumentu, więcej: Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego
 3. tłumaczenie wyroku na język polski;
 4. w przypadku wyroków orzeczonych przez sądy państw członkowskich UE, świadectwo określone w art. 39 rozporządzenia Rady 2201/2003 (wydawane przez właściwy sąd zagraniczny) tzw. Form of Certificate under Article 39 of Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters – znany jako „Form F42” lub „Formularz 42”;
 5. tłumaczenie „Formularza 42”
 6. odpis polskiego aktu małżeństwa;
 7. w przypadku jeśli wyrok rozwodowy został wydany w trybie zaocznym, należy dostarczyć również oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła;
 8. ważny polski paszport lub dowód osobisty.

 

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw, które nie są członkami UE, są od dnia 1 lipca 2009 r. bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają tylko procedurze rejestracji. Tę procedurę można przeprowadzić w polskim urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem konsula.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu