.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wyprowadzka z mieszkania przed rozwodem - jakie skutki?

• Data: 22-11-2023 • Autor: Adam Nowak

Wyprowadzka z mieszkania zajmowanego wspólnie z małżonkiem przed finalizacją rozwodu jest decyzją często podejmowaną w kontekście dużych napięć czy kłótni. Jednakże istotne jest zrozumienie, jakie konsekwencje prawne może nieść taka decyzja. Czy wyprowadzka małżonka przed rozwodem wpłynie na orzekanie o winie w sprawie rozwodowej? Ten artykuł analizuje polskie prawo rodzinne w kontekście wyprowadzki przed rozstrzygnięciem sprawy rozwodowej, podkreślając kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wyprowadzka z mieszkania przed rozwodem - jakie skutki?

Sprawa rozwodowa pani Anny i jej męża była w toku. Pani Anna napisała, że chce wyprowadzić się z mieszkania przed rozwodem, ponieważ nie widzi sensu dalszego bycia z mężem pod jednym dachem. Nie ukrywała, że sytuacja między nimi jest napięta i chciałaby sobie zaoszczędzić stresu i nerwów. Obawiała się jednak, czy konsekwencją wyprowadzki może być orzeczenie jej winy za rozpad małżeństwa. Czyli potrzebowała odpowiedzi na pytanie, czy już po złożeniu wniosku rozwodowego, ale przed uzyskaniem rozwodu dopuszczalne jest wyprowadzenie się z mieszkania zajmowanego wspólnie z mężem. Czy to nie pogorszy jej sytuacji prawnej i nie wpłynie na uznanie jej winną rozpadu małżeństwa? Jak to wygląda w praktyce?

Skutki wyprowadzki jednego z małżonków po złożeniu wniosku o rozwód a przed rozstrzygnięciem sprawy rozwodowej

Polskie prawo rodzinne kładzie duży nacisk na to, aby małżeństwo było trwałe. Postuluje ochronę rodziny założonej przez małżonków i ochronę dobra małoletnich dzieci. W związku z tym, aby małżonkowie uzyskali rozwód, muszą być spełnione pewne warunki. Rozwód może być orzeczony tylko wtedy, gdy mąż i żona całkowicie przestali ze sobą żyć jako para, co oznacza, że nie ma już między nimi emocjonalnej, ekonomicznej ani fizycznej więzi i ten rozkład pożycia jest zupełny, czyli nie ma widoków, aby małżonkowie do wspólnego pożycia powrócili.

 

Zgodnie z art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. § 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”. Przy czym należy mieć świadomość, że ustalenie winy w wyroku rozwodowym lub brak takiego orzeczenia mają wpływ między innymi na obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka.

 

W przepisach kodeksowych nie znajdziemy definicji terminu winy, ale pojęcie to zostało określone w doktrynie prawa cywilnego. Zgodnie ze stanowiskiem dominującym do przypisania winy za działanie lub zaniechanie niezbędne jest wystąpienie dwóch elementów:

 

  • bezprawności, która polega na zachowaniu się niezgodnie z prawem bądź zasadami współżycia społecznego,
  • możliwość przewidywania znaczenia oraz skutków określonego zachowania się oraz wola co do nastąpienia tych skutków.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy wyprowadzenie się z domu przed rozwodem może być uznane za przyczynę rozpadu małżeństwa?

Zatem chodzi tu przede wszystkim o naruszenie obowiązków wynikających z art. 23 K.r.o. wskutek umyślnego albo nawet nieumyślnego postępowania, czyli naruszenie obowiązków w sferze: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, współdziałania dla dobra rodziny itd. Za zawinione przyczyny rozkładu należy uznać nie tylko naganne zachowanie się wobec osoby współmałżonka, ale także względem dzieci i innych osób bliskich małżonkom.

 

Konsekwencje (lub ich brak) wyprowadzki jednego z małżonków już po złożeniu wniosku, ale jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy rozwodowej przez sąd zależą od tego, czy osoba, która się wyprowadziła, jest winna rozpadu pożycia, czy też nie. Trzeba mieć na względzie, że fakt wyprowadzki małżonka stanowi pogwałcenie jednej z zasad wyrażonych w art. 23 K.r.o., a mianowicie obowiązku wspólnego pożycia, co przesuwa szalę zawinienia na tę osobę.

Wyprowadzka przed rozwodem ze względu na zagrożenie przemocą

Jednakże SN w wyroku z dnia 5 grudnia 1997 r. (I CKN 597/97), przyjął, że opuszczenie przez żonę wraz z dziećmi wspólnego domu, stanowiące reakcję na poważne zagrożenie ze strony męża bezpieczeństwa osobistego i wspólnych dzieci, nie jest moralnie naganne, i nie może być uznane za zawinione spowodowanie rozkładu pożycia małżeńskiego. W takiej więc sytuacji lub jej podobne wyprowadzenie się małżonka jeszcze przed orzeczeniem rozwodu nie spowoduje pogorszenia sytuacji osoby, która takie kroki poczyniła.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przypadek Anny i Tomasza: Anna zdecydowała się na wyprowadzkę z mieszkania, które dzieliła z Tomaszem, tuż po złożeniu wniosku rozwodowego. Powodem były ciągłe kłótnie i napięta atmosfera. Chociaż obawiała się, że jej decyzja może być źle zinterpretowana przez sąd jako przyczyna rozpadu małżeństwa, uznała, że dłużej z mężem pod jednym dachem nie wytrzyma. Sąd nie uznał jej wyprowadzki za czynnik wpływający na winę w rozkładzie pożycia.

 

Historia Katarzyny i Pawła: Katarzyna, zmęczona agresywnym zachowaniem Pawła, opuściła wspólny dom wraz z dziećmi. Obawiała się, że ten krok może wpłynąć na jej sytuację prawną w trakcie rozwodu. Jednakże sąd, po rozpatrzeniu okoliczności, uznał jej decyzję za uzasadnioną i nie uznał jej winy za rozpad małżeństwa, biorąc pod uwagę ochronę jej i dzieci. Natomiast uznał winnym jej agresywnego męża.

 

Sytuacja Marcina: Marcin, po złożeniu wniosku o rozwód, zdecydował się pozostać we wspólnym mieszkaniu z żoną, mimo napiętej atmosfery. Uważał, że jego wyprowadzka mogłaby negatywnie wpłynąć na wynik sprawy rozwodowej. Ostatecznie, sąd nie orzekł winy żadnej ze stron za rozkład pożycia, a Marcin docenił, że jego pozostanie w domu pozwoliło na spokojniejsze negocjacje dotyczące podziału majątku.

Podsumowanie

Decyzja o wyprowadzce z mieszkania przed finalizacją rozwodu może wydawać się krokiem niezbędnym do uniknięcia dodatkowego stresu i konfliktów. Jednakże ważne jest zrozumienie, że w świetle polskiego prawa rodzinnego taka decyzja może, ale nie musi, wpływać na orzeczenie o winie, lub jej braku, w sprawie rozwodowej. Każdy przypadek sąd musi rozpatrzyć indywidualnie z uwzględnieniem konkretnych okoliczności i postawy obojga małżonków.

Oferta porad prawnych

Zastanawiasz się nad złożeniem pozwu rozwodowego? Potrzebujesz pomocy prawnej lub porady dotyczącej sprawy rozwodowej? Skorzystaj z naszych profesjonalnych usług doradztwa online oraz wsparcia w przygotowaniu niezbędnych pism, dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1997 r., sygn. akt I CKN 597/97

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Nowak
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu