Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Użyczenie budynku pod działalność gospodarczą a podatek od nieruchomości

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 30.08.2019

Posiadam budynek, który chcę nieodpłatnie użyczyć synowi do prowadzenia działalności gospodarczej. Kto płaci podatek od nieruchomości do gminy – użyczający, który nie pobiera żadnych pieniędzy z tego tytułu, czy biorący w użyczenie? Czy jeżeli w umowie będzie punkt o tym, że biorący w użyczenie ponosi wszelkie koszty w tym podatki lokalne od nieruchomości czy to wystarczy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Użyczenie budynku pod działalność gospodarczą a podatek od nieruchomości

Fot. Fotolia

Umowa użyczenia pomiędzy Panem a Pana synem rozwiązuje problem uzyskiwania przez Pana przychodów z tytułu najmu posiadanych nieruchomości. Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), użyczenie jest umową, przez którą użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotą tej umowy jest jej bezpłatny charakter, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania (czyli na Pana rzecz).

 

Jeżeli użyczenie ma miejsce między członkami najbliższej rodziny to stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 14 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), do I i II grupy podatkowej zalicza się:

1) małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, i teściów,

2) zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

 

W związku z powyższym, użyczenie nieruchomości synowi nie spowoduje konsekwencji podatkowych, w szczególności nie będzie rodziło przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 2014.12.22, IBPBI/1/415-1143/14/WRz).

 

Co do podatku od nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;

2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3. użytkownikami wieczystymi gruntów.

 

Jak z powyższego wynika podatnikiem podatku od nieruchomości jest właściciel nieruchomości. Bezpłatne użyczenie jako posiadanie zależne, nie powoduje przejścia obowiązku podatkowego, wobec czego podatek powinien uiszczać Pan jako właściciel.

 

Także zgodnie z literaturą „w sytuacji gdy przedmiot użyczenia obciążają koszty stałe niezależne od istnienia jakiegokolwiek stosunku prawnego, a są one związane z samym faktem istnienia rzeczy, przyjąć należy, iż obciążają one użyczającego” (J. Gołaczyński (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski, Komentarz, 2013, s. 1246).

 

W sytuacji gdyby podatek od nieruchomości przerzucić na Pana syna jako biorącego w użyczenie, to tym samym umowa użyczenia straciłaby swój darmowy charakter z powodu obciążenia go tym podatkiem. W takim przypadku należałoby zatem zawrzeć raczej umowę najmu z czynszem w wysokości równowartości rocznego podatku od nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + X =

»Podobne materiały

Grunt pod działalność i stawka podatku

Jestem współwłaścicielem domu. Od zawsze na parterze jest sklep (u góry mieszkanie). Obecnie lokal wynajmuje najemca. Podatek od nieruchomości opłacany jest od powierzchni użytkowej, jednak słyszałam, że powinnam zgłosić grunt pod działalność gospodarczą. Dojście do sklepu prowadzi 2 metry chodnikie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »