Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno mieszkania za pieniądze zarobione za granicą

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 05.08.2019

Od kilku lat mąż pracuje za granicą na kontrakcie w Norwegii, tam też się rozlicza (biuro rachunkowe) w Polsce nie wykazuje dochodów. Wypłaty z kontraktów udokumentowane na koncie. Mamy rozdzielność majątkową. Mąż chce kupić w Polsce mieszkanie za pieniądze zarobione za granicą. Czy może je kupić mieszkanie na nas oboje (ja prowadzę w Polsce działalność gospodarczą), czy tylko na siebie? Jak do kupna mieszkania i środków na zakup podchodzi skarbówka, jeśli mąż w Polsce nie wykazuje żadnych dochodów, zarabia tylko za granicą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kupno mieszkania za pieniądze zarobione za granicą

Fot. Fotolia

Polska ustawa o podatku dochodowym przewiduje pewną procedurę, która może doprowadzić do opodatkowania nieujawnionych oszczędności podatnika. Otóż zgodnie z art. 25b ustawy PIT opodatkowaniu podlegają przychody:

 

  • nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach i
  • ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika.

 

W przypadku udowodnienia, że podatnik posiada pieniądze ze źródeł nieujawnionych lub też takich, których nie zgłosił do opodatkowania urząd skarbowy może do nich zastosować sankcyjną stawkę 75%. Należy jednak mieć na uwadze, że nie chodzi tu wyłącznie o środki pieniężne opodatkowane według polskich przepisów podatkowych.

 

Jak w takim razie podatnik może bronić się przed takim postępowaniem? Otóż zgodnie z art. 25b ust. 3 ustawy PIT za przychody (dochody) opodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, spełniające łącznie następujące warunki:

 

  1. ich pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania;
  2. jest możliwe określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego w odniesieniu do wartości, które mają wpływ na ustalenie takiego zobowiązania, albo zobowiązanie takie zostało określone lub ustalone, albo zostały zgłoszone do opodatkowania.

 

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 25g ustawy w toku postępowania podatkowego albo w toku kontroli celno-skarbowej ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych stanowiących pokrycie wydatku spoczywa na podatniku. Jeżeli natomiast nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego w stosunku do tych przychodów (dochodów), to ich uzyskanie podatnik może uprawdopodobnić.

 

Podsumowując powyższe, polski urząd skarbowy bada, skąd pochodzą pieniądze, które podatnik wydatkuje w Polsce, oraz czy ich źródło pochodzenia jest legalne. Jeżeli jednak mąż legalnie pracuje w Norwegii i tam też rozlicza podatek, to nie musi się obawiać powyższego postępowania. Ma bowiem udokumentowane legalne pochodzenie środków pieniężnych (praca zarobkowa za granicą). Jeżeli dodatkowo rozlicza się w Norwegii z tych dochodów, urząd skarbowy nie ma żadnych podstaw do kwestionowania pochodzenia tych środków lub też do opodatkowania ich w Polsce.

 

Przechodząc natomiast do kwestii zakupu nieruchomości przez Pani męża, wskazać na wstępie należy, że zgodnie z art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

 

W myśl natomiast art. 51 i 511 w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.

 

W rezultacie dom zakupiony przez męża w Polsce będzie stanowił jego wyłączną własność, ponieważ nie funkcjonuje pomiędzy Państwem ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Nie ma jednak przeszkód, aby po zakupie małżonek przekazał Pani w formie darowizny połowę tej nieruchomości.

 

Co do zasady darowizny dokonywane pomiędzy małżonkami (niezależnie od ustroju w którym funkcjonują) są zwolnione od podatku. Przeważnie osoba obdarowana musi ten fakt zgłosić do urzędu skarbowego, jednak jeżeli czynność jest dokonywana przed notariuszem (a darowizna nieruchomości musi być obowiązkowo dokonana w formie aktu notarialnego), to fakt otrzymania darowizny zgłasza do US notariusz.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - I =

»Podobne materiały

Zlecenie na podstawie umowy o dzieło z licencjonowaniem

Dla pewnej firmy mam wykonać zlecenie na podstawie umowy o dzieło z licencjonowaniem. Otrzymam za to wynagrodzenie w wysokości 15 tys. zł. Jak powinienem później rozliczyć się z tej umowy? Czy będę mógł skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu? Jak podzielić ten dochód pomiędzy umowę o dzieło a

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »