Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Honorarium adwokata za prowadzenie sprawy o zachowek

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 09.09.2020

Ile może wynosić honorarium adwokata za prowadzenie sprawy o wypłacenie zachowku? Czy są jakieś rozporządzenia prawne odnośnie jego wysokości, czy honorarium 5% albo 10% od otrzymanego zachowku jest przeciętne, czy raczej wysokie? Czy adwokat prowadzący sprawę o zachowek stara się o obliczenie całości masy spadkowej, w tym także o ujawnienie stanu kont zagranicznych zmarłego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Honorarium adwokata za prowadzenie sprawy o zachowek

Wynagrodzenie dla adwokata za sprawę o zachowek

Co do zasady to, na jakie honorarium umówi się Pani z adwokatem, jest całkowicie uznaniowe. Nie ma żadnych wytycznych, które mogłoby to ograniczać, a wynagrodzenie najczęściej zależy od sprawy. Niektórzy pełnomocnicy umawiają się na procent, inni na stałą kwotę, jeszcze inni na określoną kwotę za każdą przeprowadzoną sprawę. W związku z powyższym tutaj mamy całkowicie wolny rynek i nie ma tu mowy o jakichś ramach. Oczywiście to prawo rynku sprawia, że jeden adwokat ma więcej spraw niż drugi, bowiem albo jest dobry i tani lub zły i tani lub też odwrotnie – i w tym miejscu decyzja należy już do klienta. Zatem wynagrodzenie od kwoty zachowku ustalone procentowo nie jest niczym nadzwyczajnym, jednakże zależy to głównie od tego, czy sprawa jest łatwa, czy też bardziej zawikłana.

Stawki minimalne za sprawy sądowe

Rozporządzenie przewiduje jednakże stawki minimalne, które to określa wysokość wynagrodzenia pełnomocnika np. z urzędu lub też wynagrodzenie należne stronie w przypadku przegranej sprawy, gdy to ona musi pokryć koszty pełnomocnika drugiej strony tego postępowania. Poniżej przytoczę jego fragment:

 

„Rozdział 2. Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

 

§ 2. Zależność stawek minimalnych od wartości przedmiotu sprawy

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł”.

 

Przy ustalaniu wysokości opłaty sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

Ustalenie majątku spadkowego przez adwokata

Odnośnie zaś drugiej poruszonej przez Panią kwestii należy wskazać, że tak – adwokat powinien zrobić wszystko aby należycie ustalić majątek spadkowy, a tym samym prawidłowo określić kwotę dochodzonego zachowku. Oczywiście adwokat może składać do sądu pisma o pomoc w tym zakresie poprzez uzyskanie takich informacji od innych instytucji, a wszystko to robi w przypadku gdy jego klienci o tym fakcie go poinformują. Wszystko to wynika z przepisów, a dokładnie z ustawy o adwokaturze, zgodnie z którą:

 

„Art. 80. [Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej]

Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8b”.

 

Zgodnie z § 8 Kodeksu etyki adwokackiej adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością. Oznacza to wyższą niż przeciętna staranność przy wykonywaniu wszelkich czynności zawodowych, w tym również czynności obrońcy czy pełnomocnika z urzędu. Dodatkowo należy wskazać, że działania adwokata do ustanowionego w etyce normatywnego wzorca zachowań (normy etyczne kodeksu etyki adwokackiej ustanawiają powinność adwokata, często właśnie posługując się sformułowaniem takim jak „adwokat powinien”, „adwokat obowiązany jest”). Ustala się zatem zawsze działania danego adwokata w konkretnej sprawie i przyrównuje je do obowiązków, pożądanej postawy i działań adwokata w świetle zasad etyki. Co więcej, poziom wzorca zachowania adwokata ustawiony jest bardzo wysoko. Wiąże się to bowiem z profesjonalnym charakterem działalności adwokata oraz tym, że adwokata z klientem wiąże umowa cywilnoprawna – a do niej także przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in. art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego), które nakazują stosować podwyższony wzorzec staranności związany z zawodowym wykonywaniem czynności w ramach umowy cywilnoprawnej.

 

Zatem adwokat powinien wykonać w tym zakresie wszystkie niezbędne czynności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 1 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki