.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Współwłaściciel mieszkania umieszczony przez sąd w DPS - sprzedaż nieruchomości

• Opublikowano: 04-07-2023 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe było własnością mojej mamy. Ja i siostra wyprowadziłyśmy się po założeniu własnych rodzin, a w mieszkaniu pozostał z mamą nasz brat i mieszkał z nią do jej śmierci. Mama zmarła w 2001 r., rok później sąd wydał postanowienie o nabyciu po niej spadku przez troje dzieci po 1/3 udziału. Brat mieszkał tam nadal sam. Problemy zaczęły się w ostatnich latach. W związku ze znacznym pogorszeniem się stanu jego zdrowia lekarz psychiatra określił, że musi zostać skierowany do domu opieki społecznej. Decyzją sądu rejonowego brat zamieszkał w domu opieki społecznej, gdzie przebywa do chwili obecnej. Nie jest ubezwłasnowolniony. Jego pobyt w DPS opłacany jest z 70% jego emerytury, a resztę kosztów pokrywa urząd miasta. Zgodnie z decyzją dyrekcji DPS nie jest możliwe, aby mógł on uczestniczyć w jakichkolwiek sprawach poza tym domem. Czy w związku z taką sytuacją mieszkanie to może przejąć urząd miasta? Czy jest możliwość formalnego przeprowadzenia sprzedaży tego mieszkania, czy należy czekać do jego śmierci? Jak my, współwłaścicielki mieszkania, powinnyśmy postąpić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Współwłaściciel mieszkania umieszczony przez sąd w DPS - sprzedaż nieruchomości

Przymusowe umieszczenie w domu pomocy społecznej

Nie ma żadnych podstaw, aby mieszkanie przejął urząd miasta. Mieszkanie stanowi współwłasność i urząd nie może pozbawić kogokolwiek własności w jakikolwiek sposób.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego przymusowe umieszczenie w domu pomocy społecznej może być orzeczone przez sąd opiekuńczy w stosunku do osób:

 

· które wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie są zdolne do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie mają możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebują stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymagają leczenia szpitalnego, które są zdolne do wyrażenia zgody na ich umieszczenie w domu pomocy społecznej, ale nie wyrażają na to zgody, a brak opieki zagraża życiu tych osób;

· wymagających skierowania do domu pomocy społecznej, a które ze względu na swój stan psychiczny nie są zdolne do wyrażenia na to zgody.

Sprzedaż mieszkania na podstawie pełnomocnictwa osoby przebywającej w DPS

Brat nie jest ubezwłasnowolniony. Nie wiem, czy jest zdolny do podejmowania jakichkolwiek czynności. Sprzedaż mieszkania jest możliwa z jego udziałem – jeśli może udzielić pełnomocnictwa. Notariusz może udać się do DPS i takie pełnomocnictwo sporządzić. Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego. Jeśli brat nie jest w stanie udzielić pełnomocnictwa – trzeba go będzie ubezwłasnowolnić. Aby sprzedać mieszkanie w jego imieniu – wymagana będzie zgoda sądu rodzinnego.

 

Stosownie do art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Konsekwencją ubezwłasnowolnienia całkowitego jest natomiast to, że osoba całkowicie ubezwłasnowolniona nie posiada zdolności do czynności prawnych (art. 12 K.c.). Ze względu na daleko posuniętą ingerencję w sferę praw osobistych osoby fizycznej, w razie jej ubezwłasnowolnienia całkowitego w orzecznictwie Sądu Najwyższego rygorystycznie podchodzi się do wykładni przesłanek ubezwłasnowolnienia wskazanych w art. 13 § 1 K.c. Podkreśla się m.in. że istnienie choroby psychicznej lub innej wskazanej w art. 13 § 1 K.c. przyczyny nie jest przesłanką wystarczającą do orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Musi jej jeszcze towarzyszyć powiązana z tymi przyczynami niemożność kierowania swoim postępowaniem przez osobę fizyczną, której wniosek dotyczy. Przy czym przez pojęcie „niemożność” rozumie się brak świadomego kontaktu z otoczeniem oraz brak intelektualnej oceny swojego zachowania i wywołanych w nim następstw (tak m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17.05.2013r., (...)). Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym powinno następować tylko wtedy, gdy ochrony interesu osoby fizycznej nie da się zapewnić w stopniu właściwym przy zastosowaniu innych normatywnych instytucji ochronnych, w tym przykładowo instytucji ubezwłasnowolnienia częściowego (por. postanowienie SN z dnia 6.09.2017 r. (...)). Należy bowiem wcześniej rozważyć, czy ochrona interesów osoby objętej wnioskiem w takich postępowaniach jest możliwa przy zastosowaniu instytucji prawnych, które w mniejszym stopniu ingerują w sferę jej dóbr osobistych i praw.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej częściowo

Stosownie do art. 16 § 1 K.c. – osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

 

Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zw. z art. 175 – opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku podopiecznego. Nie ulega wątpliwości, iż opiekun prawny obowiązany jest uzyskać zezwolenie sądu na czynności prawne w imieniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w przedmiocie rozporządzania majątkiem, podejmowania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem podopiecznego i że taką czynnością jest sprzedaż nieruchomości, bądź też zawarcie umowy dożywocia albo darowizny, która łączy się z przeniesieniem własności nieruchomości na rzecz określonej osoby trzeciej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu