.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Włączenie darowizny sprzed ślubu do majątku wspólnego małżonków

• Opublikowano: 06-07-2023 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem kilka lat po ślubie. Żona zajmuje się dziećmi, ja pracuję za granicą. Zamierzamy rozpocząć budowę domu i w związku z tym mam pewne wątpliwości. Otóż działkę, na której ma stanąć dom, tuż przed ślubem darowali wtedy jeszcze mojej narzeczonej jej rodzice. W akcie notarialnym darowizny jest wpisana tylko ona. Jak więc będzie z własnością działki i domu, który wybudujemy głównie z moich zarobków? Wiem, że to, co po ślubie, należy do wspólnego majątku. Ale życie pisze różne scenariusze i chciałbym wiedzieć, co w przypadku rozwodu? Jakie byłyby moje prawa do domu? Jeśli nieruchomość miałaby być tylko żony, to jak teraz można byłoby włączyć tę działkę do naszego wspólnego majątku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Włączenie darowizny sprzed ślubu do majątku wspólnego małżonków

Umowa o rozszerzenie wspólności majątkowej o darowiznę

Jeśli mają Państwo zamiar budować cokolwiek na tej działce, proszę zawrzeć z żoną umowę o rozszerzenie wspólności majątkowej o tę darowiznę – w ten sposób stanie się Pan współwłaścicielem działki. W innym wypadku nie będzie miał Pan żadnych praw do nieruchomości.

 

Będzie Pan mógł żądać jedynie rozliczenia nakładów na budowę domu. I to po ustaniu wspólności majątkowej. I jedynie połowy tych nakładów, bo Pana dochody stanowią majątek wspólny. Więc tylko połowa wartości nakładów będzie Panu należna.

 

Rozliczenie nakładów na budowę domu

Przepis art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) wprowadza ustawowe domniemanie równości udziałów małżonków w majątku, który był objęty wspólnością ustawową; z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku (§ 2 powołanego przepisu). Ostatnim z przepisów o charakterze materialno-prawnym zawartym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest przepis art. 45, z którego wynika obowiązek rozliczenia z urzędu nakładów i wydatków z majątku wspólnego na majątek osobisty każdego z małżonków, jak i rozliczenia na wniosek małżonka nakładów i wydatków poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków z tym zastrzeżeniem, że nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Istotnym jest, że wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami jest współwłasnością łączną.

 

Jeśli żona nie zgodzi się na umowę majątkową małżeńską i dopisania Pana do własności działki, proszę zawrzeć z nią rozdzielność majątkową – wówczas Pana dochody będą tylko Pana, a całość nakładów będzie zobowiązana Panu zwrócić w razie rozwodu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu