.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pomoc męża w spłacie kredytu hipotecznego żony

• Opublikowano: 19-07-2023 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Dzień dobry, w 2019 r. zaciągnęłam kredyt hipoteczny na siebie. W 2020 r. weszłam w związek małżeński (mamy wspólnotę majątkową). Mąż wysłał mi pieniądze na częściową spłatę hipoteki dwa tygodnie temu. Źródłem pieniędzy męża była sprzedaż mieszkania po upływie 5 lat od otrzymania spadku. Czy ciąży na nas w tym momencie jakiś obowiązek prawny, aby zgłosić spłatę przez męża mojego zobowiązania, czy może wspólnota majątkowa sama w sobie to reguluje? Dodatkowo jakie kroki należałoby wykonać, aby mąż stał się współwłaścicielem – czy jedyna opcja to dopisanie do kredytu? Czy możliwe jest zrobienie tego po całkowitej spłacie na przykład za rok i w jaki sposób?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pomoc męża w spłacie kredytu hipotecznego żony

Darowizna od męża dla żony

W opisanym przypadku powinniście zgłosić darowiznę do US. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem m.in. darowizny.

 

Art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczy darowizny wyłącznie jako umowy nazwanej, uregulowanej w art. 888–902 Kodeksu cywilnego. W orzecznictwie wskazuje się, że pojęcie praw majątkowych w ujęciu wspomnianego przepisu nie należy interpretować wyłącznie jako, których nabycie  (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 1125/11). Nabycie praw majątkowych tytułem darowizny może polegać więc na świadczeniu na rzecz obdarowanego, sprowadzającego się również do zmniejszenia pasywów obdarowanego poprzez zapłatę długu obdarowanego na rzecz osoby trzeciej.

Każdy z małżonków posiada własny majątek i majątek  Małżonkowie mogą zawrzeć między sobą umowę darowizny, mocą której jeden składnik majątku przejdzie do majątku współmałżonka lub dojdzie do zmniejszenia zadłużenia jednego z nich. Darowizna wymaga jednak zgłoszenia do urzędu skarbowego, o ile przekracza kwotę wolną od opodatkowania.

Rozszerzenie wspólności majątkowej

Aby dopisać męża do własności mieszkania, wystarczy umowa o rozszerzeniu wspólności ustawowej. W orzecznictwie odróżnia się umowy majątkowe małżeńskie sensu stricto, czyli umowy kształtujące ustrój majątkowy, które działają na przyszłość i mają charakter organizacyjny, od – również dopuszczalnych – postanowień umownych, które przewidują rozszerzenie wspólności ustawowej na przedmioty majątkowe nabyte przez strony przed zawarciem tej umowy (zob. m.in. post. SN z: 22.10.2009 r., sygn. akt III CZP 67/09). W post. z 25.2.2010 r. (sygn. akt I CSK 361/09, L.) SN stwierdził, że umowa rozszerzająca wspólność majątkową ma charakter organizacyjny, „ponieważ jej rolą jest określenie kształtu stosunków majątkowych panujących między małżonkami. Jednak, jeżeli z woli zawierających ją stron – tak jak w rozpatrywanym wypadku – rozciąga na małżonków prawa należące dotąd do ich majątków odrębnych (z wyłączeniem jedynie praw wymienionych w art. 49 k.r.o.), wejście w te prawa przez drugiego małżonka, ma charakter sukcesji uniwersalnej. Małżonek uzyskuje je w ramach majątku wspólnego zbiorczo, w wyniku jednej czynności prawnej, a jego sytuacja odpowiada sytuacji małżonka, w którego majątku wspólnym dotąd pozostawały wspólne obecnie prawa (por. art. 50 k.r.o.)”.

 

W treści intercyzy celowe jest skonkretyzowanie jej skutków poprzez wskazanie, jakie indywidualnie wskazane przedmioty majątkowe wejdą ewentualnie w wyniku tej umowy w skład majątku wspólnego, a jakie w skład majątków osobistych (uchwała SN z dnia 23 marca 1995 r., sygn. akt III CZP 32/95). Sąd Najwyższy wskazał ponadto, że „w doktrynie znany jest podział umów małżeńskich majątkowych na takie, które nie pociągają za sobą bezpośrednio przesunięć majątkowych, jak np. umowy małżeńskie majątkowe zawarte przed zawarciem związku małżeńskiego i takie, których bezpośrednim skutkiem jest wywołanie określonych przesunięć między majątkiem wspólnym a majątkami odrębnymi. Będą do nich należały z reguły umowy małżeńskie majątkowe sporządzone już po zawarciu małżeństwa. Jakkolwiek bowiem mają one charakter głównie organizacyjny, to wywierają także skutek rozporządzający, powodują bowiem zazwyczaj przesunięcia majątkowe. Do takiego przesunięcia wystarczyłoby ogólne lub rodzajowe określenie w umowie majątkowej małżeńskiej tych składników, które mają przejść z majątków odrębnych do majątku objętego wspólnością ustawową” (por. uzasadnienie uchwały SN z dnia 23 marca 1995 r., sygn. akt III CZP 32/95).

 

Umowę należy zawrzeć u notariusza i nie ma potrzeby dopisywać męża do kredytu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu