.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż mieszkania osoby ubezwłasnowolnionej - co zrobić i o czym pamiętać?

• Data: 07-05-2024 • Autor: Radca prawny Marek Gola

W niniejszym artykule omówimy najważniejsze kwestie dotyczące zarządzania majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej. Wyjaśnimy, czy opiekun takiej osoby może sprzedać dom, który do niej należy. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Kamili.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż mieszkania osoby ubezwłasnowolnionej - co zrobić i o czym pamiętać?

Pani Kamila poinformowała nas, że jej mama prawdopodobnie zostanie całkowicie ubezwłasnowolniona, pani Kamila złożyła już dokumenty. Mama pani Kamili jest w ostatniej fazie Alzheimera. Ma opiekunkę od 2 lat, ale pani Kamila nie daje już rady jej utrzymywać. Pani Kamila wyjaśniła nam, że jej mama mieszka w innym mieście i chciałaby ją umieścić w prywatnym domu opieki. W związku z tym zadała nam kilka pytań: „Co z majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej? Czy będę musiała zadbać o jej dom, czy mogę go sprzedać? Nieruchomość mam wpisaną w testamencie (tata nie żyje, pozostała jedynie moja bratanica, wiem o zachowku). Co, jeśli mama nie da rady przyjść do sądu?”.

Sprzedaż mieszkania przed ubezwłasnowolnieniem

W pierwszej kolejności pozwolę sobie wskazać, iż dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że dom formalnie stanowi własność mamy pani Kamili. Zachodzi jednak pytanie, czy w całości, czy w części. Jeżeli w części, wówczas, jak mniemam, pani Kamila jest drugim współwłaścicielem (pani Kamila wskazuje bowiem na testament sporządzony przez ojca).

Mniemam, że stan zdrowia mamy pani Kamili (aktualnie) jest na tyle zły, że nie ma możliwości, by mama była stroną umowy kupna-sprzedaży, a także jakiejkolwiek innej umowy. Pani Kamila wskazuje na ostatnią fazę Alzheimera. Powyższe z kolei powoduje, że, jak można domniemywać, mama pani Kamili nie ma świadomości tego, co się wokół niej dzieje, co z kolei skutkuje niemożnością zawarcia jakiejkolwiek czynności wymagającej formy aktu notarialnego. Notariusz bowiem odmówi sporządzenia umowy kupna-sprzedaży, względnie przyjęcia pełnomocnictwa. Jedyną szansą sprzedaży mieszkania przed ubezwłasnowolnieniem mamy jest dysponowanie przez panią Kamilę pełnomocnictwem swojej mamy w formie aktu notarialnego do czynności sprzedaży nieruchomości.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ubezwłasnowolnienie matki i ustanowienie córki opiekunem prawnym

Z chwilą ubezwłasnowolnienia mamy pani Kamili należy się spodziewać tego, że pani Kamila zostanie jej opiekunem prawnym. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Najważniejsze znaczenie ma jednak przepis art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym „opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego”.

Sprzedaż mieszkania matki po jej ubezwłasnowolnieniu

Innymi słowy, by sprzedać mieszkanie mamy po jej ubezwłasnowolnieniu, pani Kamila będzie musiała uzyskać zgodę sądu na taką czynność. Sąd, owszem, może wyrazić zgodę, ale jedynie wówczas, jeżeli uzna, że działanie to ma na celu zabezpieczenie interesów podopiecznego, a poza tym, że nie ma szans na wynajem mieszkania. Nadto, jeżeli taka zgoda zostanie udzielona, to wówczas winna zostać wskazana kwota, poniżej której notariusz nie będzie mógł sporządzić aktu notarialnego. Tym samym dojdzie do zabezpieczenia interesów mamy pani Kamili, by sprzedaż nie nastąpiła na zasadach uznanych przez panią Kamilę i w pełni swobodnie. To z kolei może wpłynąć na długość takiego postępowania, ponieważ sąd winien w tym zakresie wspierać się opinią biegłego rzeczoznawcy sądowego na okoliczność ustalenia wartości nieruchomości, poniżej której jej sprzedaż nie będzie możliwa.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na sprzedaż nieruchomości należącej do osoby ubezwłasnowolnionej

Jako opiekun prawny pani Kamila będzie mogła wnosić o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości do sądu opiekuńczego (sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich) właściwego dla miejsca zamieszkania mamy. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł.

Jeżeli chodzi o obecność mamy pani Kamili na rozprawie, to sąd zadecyduje, czy mama pani Kamili winna być przesłuchiwana w sądzie, czy też w jej miejscu zamieszkania. Nie widzę jednak przeszkód, by przesłuchanie odbyło się w jej miejscu zamieszkania. Zanim jednak sąd oceni, czy mama winna być przesłuchiwana w sprawie, będzie posiłkował się opinią biegłych w zakresie psychologii i psychiatrii na okoliczność ustalenia, czy zasadne jest doręczenie mamie pism sądowych, a także, czy zasadne jest jej przesłuchanie. Powyższe powoduje, że, jak sama pani Kamila widzi, nie sposób przeprowadzić czynności założonej przez panią Kamilę bez większych komplikacji.

Jak podkreśla się w orzecznictwie: „sąd opiekuńczy, rozpoznając wniosek kuratora absentis i zezwolenie na dokonanie czynności prawnej, przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem podopiecznego (art. 156 k.r.o. w zw. z art. 178 § 2 k.r.o.), musi rozpatrzyć, czy planowana czynność prawna, ma na celu ochronę praw podopiecznego, a m.in. szeroko rozumianych jego praw majątkowych (art. 184 § 1 k.r.o.), oraz, czy jest korzystna i celowa dla niego, a także, czy odpowiada względom gospodarczym” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 1995 r., sygn. akt II CRN 155/94). W mojej ocenie zasadne jest powoływanie się na wolę matki sprzed choroby.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przypadek Anny i jej mamy z demencją

Anna została opiekunem prawnym swojej mamy, która od kilku lat zmaga się z demencją. Ze względu na dobro matki oraz rosnące koszty opieki Anna zdecydowała się sprzedać dom, w którym jej mama mieszkała sama. Aby to zrobić, musiała uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Proces ten wymagał przedstawienia dokumentacji medycznej potwierdzającej stan zdrowia matki oraz wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę. Sprzedaż domu umożliwiła Annie zapewnienie matce profesjonalnej opieki w specjalistycznym ośrodku.

 

Historia Tomasza i pełnomocnictwa

Tomasz, zanim jego ojciec został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu zaawansowanego Parkinsona, zdążył uzyskać od niego notarialne pełnomocnictwo do zarządzania majątkiem. Dzięki temu, kiedy stan zdrowia ojca się pogorszył, Tomasz mógł sprzedać mieszkanie bez konieczności przechodzenia przez długotrwały proces sądowy. Środki uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na leczenie i codzienną opiekę ojca.

 

Dylemat Katarzyny dotyczący zachowku

Katarzyna, jedyna córka i opiekun prawny swojej całkowicie ubezwłasnowolnionej mamy, musiała sprzedać rodzinny dom, aby pokryć koszty opieki. Jednak w testamencie, oprócz Katarzyny, jako beneficjentka występowała również jej bratanica. Katarzyna musiała więc nie tylko uzyskać zgodę sądu na sprzedaż, ale także zadbać o to, by bratanica otrzymała przysługujący jej zachowek.

Podsumowanie

Sprzedaż majątku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej wymaga uzyskania zgody sądu opiekuńczego. Artykuł wskazuje, co należy zrobić, aby proces sprzedaży był zarówno legalny, jak i etycznie odpowiedzialny. Podkreśla, jak ważne jest zrozumienie prawnych aspektów sprzedaży. Przytacza przykłady, które przedstawiają różnorodne sytuacje dotyczące tej kwestii.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej dotyczącej sprzedaży majątku osoby ubezwłasnowolnionej? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu niezbędnych pism. Nasz zespół ekspertów jest tutaj, aby ułatwić Ci ten proces i zabezpieczyć interesy Twoje i Twoich bliskich. Już dziś opisz nam swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 1995 r., sygn. akt II CRN 155/94

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu