Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę sprzedać majątek osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 23.08.2019

Moja mama prawdopodobnie zostanie całkowicie ubezwłasnowolniona, złożyłam już dokumenty. Jest w ostatniej fazie Alzheimera. Ma opiekunkę od 2 lat, ale już nie daję rady jej utrzymywać. Mama mieszka w innym mieście i chcę ją umieścić w prywatnym domu opieki. Co z majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej? Czy będę musiała zadbać o jej dom, czy mogę go sprzedać? Nieruchomość mam wpisaną w testamencie (tata nie żyje, pozostała jedynie moja bratanica, wiem o zachowku). Co, jeśli mama nie da rady przyjść do sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę sprzedać majątek osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności pozwolę sobie wskazać, iż dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że dom formalnie stanowi własność Pani mamy. Zachodzi jednak pytanie, czy w całości, czy w części. Jeżeli w części, wówczas, jak mniemam, Pani jest drugim współwłaścicielem (wskazuje Pani bowiem na testament sporządzony przez ojca).

 

Mniemam, że stan zdrowia Pani mamy (na dzień dzisiejszy) jest na tyle zły, że nie ma możliwości, by mama była stroną umowy kupna – sprzedaży, a także jakiejkolwiek innej umowy. Wskazuje Panina ostatnią fazę Alzheimera. Powyższe z kolei powoduje, że, jak można domniemywać, mama nie ma świadomości tego, co się wokół niej dzieje, co z kolei skutkuje niemożnością zawarcia jakiejkolwiek czynności wymagającej formy aktu notarialnego. Notariusz bowiem odmówi sporządzenia umowy kupna–sprzedaży, względnie przyjęcia pełnomocnictwa. Jedyną szansą sprzedaży mieszkania przed ubezwłasnowolnieniem mamy jest dysponowanie przez Panią pełnomocnictwem swojej mamy w formie aktu notarialnego do czynności sprzedaży nieruchomości.

 

Z chwilą ubezwłasnowolnienia Pani mamy należy się spodziewać, że Pani zostanie jej opiekunem prawnym. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Najważniejsze znaczenie ma jednak przepis art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

 

Innymi słowy, by sprzedać mieszkanie mamy po jej ubezwłasnowolnieniu, będzie Pani musiała uzyskać zgodę sądu na taką czynność. Sąd, owszem, może wyrazić zgodę, ale jedynie wówczas, jeżeli uzna, że działanie to ma na celu zabezpieczenie interesów podopiecznego, a poza tym, że nie ma szans na wynajem mieszkania. Nadto jeżeli taka zgoda zostanie udzielona to wówczas winna zostać wskazana kwota poniżej której notariusz nie będzie mógł sporządzić aktu notarialnego. Tym samym dojdzie do zabezpieczenia interesów Pani mamy, by sprzedaż nie nastąpiła na zasadach przez Panią uznanych i w pełni swobodnie. To z kolei może wpłynąć na długość takiego postępowania, bowiem sąd winien w tym zakresie wspierać się opinią biegłego rzeczoznawcy sądowego na okoliczność ustalenia wartości nieruchomości poniżej której jej sprzedaż nie będzie możliwa.

 

Jako opiekun prawny będzie Pani mogła wnosić o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości do sądu opiekuńczego (sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich) właściwego dla miejsca zamieszkania mamy. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł.

 

Jeżeli chodzi o obecność Pani mamy na rozprawie, to sąd zadecyduje, czy mama winna być przesłuchiwana w sądzie, czy też w jej miejscu zamieszkania. Nie widzę jednak przeszkód, by przesłuchanie odbyło się w jej miejsce zamieszkania. Zanim jednak sąd oceni, czy mama winna być przesłuchiwana w sprawie, będzie posiłkował się opinią biegłych w zakresie psychologii i psychiatrii na okoliczność ustalenia, czy zasadne jest doręczenia mamie pism sądowych, a także czy zasadne jest jej przesłuchanie. Powyższe powoduje, że, jak sama Pani widzi, nie sposób przeprowadzić czynności przez Panią założonej bez większych komplikacji.

 

Jak podkreśla się w orzecznictwie: „sąd opiekuńczy, rozpoznając wniosek kuratora absentis i zezwolenie na dokonanie czynności prawnej, przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem podopiecznego (art. 156 k.r.o. w zw. z art. 178 § 2 k.r.o.), musi rozpatrzyć, czy planowana czynność prawna, ma na celu ochronę praw podopiecznego, a m.in. szeroko rozumianych jego praw majątkowych (art. 184 § 1 k.r.o.) oraz czy jest korzystna i celowa dla niego, a take czy odpowiada względom gospodarczym” (postanowienie Sadu Najwyższego z dnia 24 lutego 1995 r., sygn. akt II CRN 155/94). W mojej ocenie zasadne jest powoływanie się na wolę matki sprzed choroby.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus osiem =

»Podobne materiały

Umieszczenie osoby chorej psychicznie w domu opieki

Moja ciotka od wielu lat leczy się psychiatrycznie. Zajmuje się nią wuj (jest jej opiekunem prawnym), niestety z uwagi na pracę nie może zapewnić jej całodobowej opieki, której ciotka z pewnością wymaga (ma urojenia, odmawia przyjmowania posiłków i leków, w dodatku jest agresywna). Chciałbym, żeby c

 

Ustalenie ojcostwa, alimenty i nazwisko dziecka

Ojciec mojego dziecka, które obecnie ma 12 miesięcy, nie uznał dziecka w urzędzie stanu cywilnego. Ojciec ostatni raz widział córkę, gdy miała 4 tygodnie. Nie dokłada też do jej utrzymania (nie dołożył się w żadnym stopniu do wyprawki ani do kosztów utrzymania ciąży – opłaty za lekarza, badani

 

Boję się kolejnej podwyżki alimentów

Mam dziecko z zakończonego już związku. Płacę alimenty 400 zł, co dwa lata matka dziecka je podnosi. Zarabiam 2,5 tys. zł brutto, spłacam kredyt i wynajmuję mieszkanie. Boję się kolejnej podwyżki alimentów. Jak jej uniknąć?

 

Skarga na sąsiadów

Sąsiedzi, których posesja graniczy z naszą, mają bardzo uciążliwego psa agresywnej rasy: szczeka na okrągło, ujada bez przyczyny, w dzień i w nocy. Już raz zgłosiłam to na policję, po czym sąsiedzi zaczęli wygrażać mi i mojej rodzinie, wyzywać nas. Niestety nie mamy na to świadków ani dowodów. Złośl

 

Budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej

Czy dwa odrębne budynki, oddylatowane od siebie na całej wysokości, z których jeden to budynek jednorodzinny jednomieszkaniowy, a drugi – dwumieszkaniowy, są budynkiem w zabudowie bliźniaczej?

 

Jak możemy ściąć drzewa zagrażające bezpieczeństwu?

Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest podcięcie bardzo wysokich drzew, które rosną tuż za ogrodzeniem osiedla domków szeregowych, a korony tych drzew przy niewielkim nawet wietrze pochylają się coraz bardziej nad parkingiem i miejscem, gdzie często bawią się dzieci. Z niepokojem patrzymy na te d

 

Gastronomia obwoźna i konieczność zmiany miejsca postoju

Kilka miesięcy temu rozpocząłem działalność gospodarczą – sprzedaż fast foodów w przyczepie. Sanepid zakwalifikował ją jako sprzedaż obwoźną, wobec czego jest wymagane, abym się przemieszczał z przyczepą. Czy handel „obwoźny”, czyli związany ze zmianą miejsca postoju, wymusza na mn

 

Wysoki zarobek na opcjach binarnych a zapłata podatku

W 2018 roku zarobiłem na opcjach binarnych około 60000 dolarów. Co mam zrobić, żeby zapłacić jak najmniejszy podatek? Zarobiłem te pieniądze u brokera, który znajduje się na Cyprze. Zarobione pieniądze przelewałem na portfel elektroniczny, a potem na moje konto w Polsce. Przelewy nie przekraczały 50

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »