Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem mieszkania w Polsce przez rezydenta podatkowego w Szwecji

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 20.10.2019

Jestem rezydentem podatkowym Szwecji, posiadam podwójne obywatelstwo – polskie i szwedzkie. Zamierzam kupić mieszkanie w Polsce i chcę je wynajmować. Czy mogę płacić podatek od wynajmu w Polsce, będąc rezydentem podatkowym w Szwecji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem mieszkania w Polsce przez rezydenta podatkowego w Szwecji

Fot. Fotolia

Będzie Pani osiągać dochód z wynajmu nieruchomości w Polsce (której będzie Pani właścicielem). Będzie Pani zamieszkiwać w Szwecji; tam ma Pani swój ośrodek interesów życiowych; jest Pani szwedzkim rezydentem podatkowym. Jak rozumiem, będzie Pani wynajmować mieszkanie prywatnie (poza działalnością gospodarczą).

 

W Polsce kwestie opodatkowania dochodu z wynajmu regulowane są ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według niej (na dzień dzisiejszy):

 

„Art. 3. 1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: 1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

2. (uchylony)

2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).”

 

Biorąc pod uwagę miejsca zamieszkania w Szwecji, tamtejszą rezydencją podatkową oraz polskie obywatelstwo – będziemy mieli do czynienia z ograniczonym obowiązkiem podatkowym w rozumieniu przepisów polskich.

 

Oznacza to, że powinna Pani opodatkować przychód najmu nieruchomości w Polsce.

 

Niezależnie od cytowanej ustawy, należy stosować także umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

W dniu 19 listopada 2004 r. została podpisana w Sztokholmie Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

 

Stosownie do Konwencji:

 

„Artykuł 4

Miejsce zamieszkania lub siedziba

1. W rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny i jakąkolwiek instytucję rządową albo agencję rządową. Jednakże, w przypadku spółki osobowej albo mienia spadkowego, określenie to ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy dochód osiągany przez taką spółkę osobową albo dochód z takiego mienia spadkowego podlega opodatkowaniu w tym Państwie tak, jak dochód osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zależności od przypadku, albo w jej rękach, albo w rękach wspólników lub jego beneficjentów.

Określenie to jednak nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie.”

 

„Artykuł 6

Dochód z majątku nieruchomego

1. Dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego), położonego w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

2. Określenie "majątek nieruchomy" ma takie znaczenie, jakie nadaje mu prawo tego Umawiającego się Państwa, na terytorium którego dany majątek jest położony. Określenie to obejmuje w każdym przypadku mienie przynależne do majątku nieruchomego, żywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i leśnych, prawa, do których mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego dotyczące własności ziemi, budynki, pożytki z nieruchomości, jak również prawa do stałych i zmiennych świadczeń z tytułu eksploatacji lub prawa do eksploatacji złóż mineralnych, źródeł i innych zasobów naturalnych; statki morskie, statki żeglugi śródlądowej i statki powietrzne nie stanowią majątku nieruchomego.

3. Postanowienia ustępu 1 stosuje się do dochodu osiągniętego z bezpośredniego użytkowania, dzierżawy lub innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego.

4. Postanowienia ustępów 1 i 3 stosuje się również do dochodu z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa i do dochodu z majątku nieruchomego służącego do wykonywania wolnego zawodu.”

 

Jak wynika z ust. 1 art. 4 Konwencji – dochód osiągany przez osobę (Pani) mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (Szwecji) z majątku nieruchomego, położonego w drugim Umawiającym się Państwie (Polsce), może być opodatkowany w tym drugim Państwie (Polsce).

 

Polska taki dochód opodatkowuje i Pani podlega tej zasadzie jako obywatelka polska.

 

Wysokość podatku i zasady jego naliczania zależne byłyby od wybranej formy opodatkowania (zasady ogólne lub ryczałt).

 

Powyższe oznacza, że w Polsce powinna Pani opodatkować dochód jaki uzyskiwać Pani będzie z wynajmu mieszkania położonego w Polsce (majątku nieruchomego).

 

Niezależnie od tego powinna Pani ustalić, czy Szwecja Pani dochód uzyskany w Polsce opodatkowuje u siebie z uwagi na to, że jest Pani szwedzkim rezydentem podatkowym oraz posiada szwedzkie obywatelstwo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus I =

»Podobne materiały

Odstępne za mieszkanie a urząd skarbowy

Pół roku temu wynająłem mieszkanie pewnej osobie. Dostałem jednak odstępne tylko za dwa miesiące. Chciałem szybko pozbyć się lokatora, co okazało się kłopotliwe, więc dopiero teraz mam zamiar zgłosić najem w urzędzie skarbowym. Czy powinienem opłacić podatek tylko za te miesiące, w których dostałem

 

Nieudokumentowane dochody z pracy najemnej za granicą a kontrola skarbowa

Pracuję u niemieckiego armatora na kilkumiesięcznych kontraktach – jestem marynarzem. Armator nie opłaca mi ubezpieczenia ani zdrowotnego, ani emerytalnego. Nigdy nie rozliczałem się z urzędem skarbowym z uzyskanych dochodów ani nie opłacałem składek w ZUS. Nie prowadzę żadnej działalnośc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »