Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spóźnione wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 27.11.2017

Mam zawartą umowę o pracę na 1/4 etatu, a oprócz tego cyklicznie realizuję zlecane przez pracodawcę umowy o dzieło. Szef od kilku lat opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia właśnie z tytułu umów o dzieło, często zwłoka w zapłacie wynosi nawet pół roku. Jednocześnie wymaga wykonywania kolejnych prac. Staram się je realizować z obawy o nieodzyskanie zaległości. Czy mogę jakoś wyegzekwować spóźnione wypłaty, mimo iż jest to umowa o dzieło?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spóźnione wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło

Fot. Fotolia

Sytuacja, kiedy ktoś nam nie płaci za zrealizowane czynności, niewątpliwie jest bardzo trudna i stresująca. Wszak każdemu za wykonaną pracę należy się umówione wynagrodzenie. Tutaj akurat nie ma znaczenia, czy w grę wchodzi umowa o pracę, czy dzieło. Gdy w umowie zastrzeżono wynagrodzenie za wykonane czynności, wówczas druga strona ma obowiązek dokonać zapłaty.

 

Umowa o dzieło została uregulowana w art. 627 i następnych Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z treścią tegoż artykułu przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Wynika z tego, że konieczność zapłaty wynagrodzenia należy do podstawowych obowiązków zamawiającego. Można je określić w sposób kosztorysowy lub ryczałtowy, ale domyślam się, że w grę tutaj wchodziła konkretna kwota, a nie jedynie wskazanie podstaw do wyliczenia.

 

Co prawda, zamawiającemu przysługuje, zgodnie z np. art. 635 K.c., prawo odstąpienia od umowy, jednakże w ściśle określonych okolicznościach (gdy przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że ukończy je w czasie umówionym, może od umowy odstąpić). Jednakże nie wchodzi to w grę, gdy dzieło zostało wykończone, oddane. Podobnie gdy przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło niezgodnie z umową lub wadliwie, ale tak samo trzeba to zrobić przed wykonaniem umowy (a także dać dodatkowy termin na zmianę wykonywania przedmiotu umowy).

 

Art. 642 K.c. dotyczy płatności wynagrodzenia, a więc jeśli w umowie nie zastrzeżono inaczej, przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Gdy dzieło było wykonywane częściami, a wynagrodzenie obliczano za każdą część osobno, należy się ono z chwilą spełniania każdego ze świadczeń częściowych. Warto również przypomnieć, że zgodnie z art. 643 K.c. zamawiający ma obowiązek odebrać dzieło wykonane zgodnie z umową.

 

Nie wiem, jaka była treść umowy, ale prawdopodobnie był określony jakiś termin płatności, a jeśli nie, to zgodnie z powyższymi przepisami należy się w chwili oddania dzieła. Nie wiem, jaka była praktyka, czy wystawiała Pani jakieś rachunki, czy też była inna praktyka w tym względzie, po prostu przelew na konto czy pieniądze przekazywane w gotówce.

 

Nie napisała Pani, czy były zgłaszane jakieś zastrzeżenia do wykonanego dzieła. Niektórzy zamawiający robią tak specjalnie, aby zmniejszyć wysokość wynagrodzenia, jednakże nawet jeśli coś takiego miało miejsce, nie stanowi to żadnej podstawy do odmowy wypłaty wynagrodzenia.

 

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 646 K.c. – roszczenia z umowy o dzieło przedawniają się po dwóch latach od oddania dzieła. Tak więc skutecznie może się Pani domagać zapłaty wynagrodzenia za 2 lata wstecz. Może Pani wnosić i o więcej, jeśli tyle wynosi zaległość, jednakże wówczas druga strona może podnieść zarzut przedawnienia, który sąd będzie musiał uwzględnić.

 

Ma Pani jak najbardziej prawo domagać się zapłaty słusznie należnego wynagrodzenia – nie ma tu znaczenia, że to umowa o dzieło. Domyślam się, że może Pani nie chcieć wojny z pracodawcą, jednak niekiedy może to być konieczne.

 

Doradzałabym na początek, aby zająć się kwestią rachunku, jeśli takie były wystawiane. Jeśli do tej pory nie było takiej praktyki, wówczas i nie warto się tym zajmować. Następnie powinna Pani wystosować wezwanie do zapłaty. Należałoby w nim wyszczególnić, jaka kwota się należy, z jakiego tytułu, za co i do kiedy powinna być zapłacona. Warto zawrzeć w nim informację, że w razie braku spłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

 

Domyślam się, że może wolałaby Pani tego uniknąć, ale prawdopodobnie jest to jedyne wyjście, a w takim wypadku sprawa sądowa nie powinna być zbyt trudna ani długotrwała, możliwe nawet, że byłaby rozpatrywana w postępowaniu uproszczonym.

 

W mojej ocenie, przynajmniej na podstawie przedstawionego opisu, sprawa nie powinna być ciężka, Pani musiałaby wykazać zawarcie umowy, jej wykonanie, powiedzieć, że nie zostało zapłacone wynagrodzenie. Pozostaje również mieć nadzieję, że wezwane do zapłaty odniesie pozytywny skutek, choć możliwe, że trzeba będzie mimo wszystko szykować się do walki w sądzie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - trzy =

»Podobne materiały

Jaka umowa lojalnościowa przy umowie-zleceniu?

Z pewną młodą osobą zawarłam umowę-zlecenie. Chciałabym tę osobę wysłać na szkolenie, za które zapłacę, a następnie chciałabym potrącać z wynagrodzenia tej osoby 1/12 ceny szkolenia. Jak powinna wyglądać umowa lojalnościowa pomiędzy nami regulująca koszty szkolenia? Czy mogłaby to być na przykład po

 

Wypadek przy pracy osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie

Zaczęłam pracę jako pomoc w kuchni w firmie cateringowej na umowę-zlecenie, a po niecałym miesiącu uległam wypadkowi w pracy (poślizgnęłam się na mokrej podłodze) i w dwóch miejscach złamałam bark – 8 tygodni w gipsie + 3 miesiące rehabilitacji (częściowo płatnej). Do dziś nie dostałam protoko

 

Umowa-zlecenie z kierowcą

Czy spółka z o.o. może zatrudniać kierowców samochodów pow. 3,5 tony (z polskim i ukraińskim obywatelstwem) na trasach krajowych i zagranicznych na podstawie umów-zleceń? Oczywiście wszyscy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

 

Jak wycofać się z umowy-zlecenia?

Podpisałem umowę-zlecenie w zeszłym tygodniu, czas na jej wykonanie to 7 miesięcy. Nie ma słowa w niej o warunkach, w których można wypowiedzieć umowę. Dostałem lepszą propozycję, a tutaj jedynie co zdążyłem odbyć szkolenie bhp. Jak mogę wycofać się z umowy-zlecenia i złożyć wypowiedzenie tak,

 

Odmowa czynności i wyjaśnień przez adwokata - gdzie złożyć skargę na adwokata?

Zawierając umowę-zlecenie z adwokatem, dostałem dwie propozycje cenowe. Jedna niższa za prowadzenie sprawy przed I instancją i druga 5000 zł za całość sprawy z ewentualną apelacją i nadzorem nad wykonaniem wyroku. Do podpisania dostałem umowę-zlecenie, gdzie było napisane tylko prowadzenie sprawy pr

 

Rezygnacja z kontynuowania umowy zawartej ustnie

Zawarłem ustnie umowę (później mieliśmy ją spisać) o remont mieszkania z klientką mieszkającą w innym mieście. Po rozpoczęciu prac miała mi zapłacić zadatek, jednak tego nie zrobiła. Chcę zrezygnować z kontynuowania tej umowy – czy mogę to zrobić bez konsekwencji? Obawiam się, że nie dostanę w

 

Nękanie słowne w trakcie rozwodu

Jestem w trakcie procesu rozwodowego. Mąż w obecności syna obraża mnie. Jest agresywny werbalnie. Co mogę zrobić?

 

Sprzedaż grobowca

Chciałabym sprzedać grobowiec zakupiony jako nowo wybudowany w r. 1979. teraz okazuje się, że w tym miejscu (pod piwniczką) dokonano pochowku w r. 1906, o czym przy sprzedaży nas nie poinformowano. Może dałoby się sprzedać to miejsce?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »