.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przejąć opiekę prawną nad bratem?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 10.03.2020

Mam 26 lat i 12-letniego brata. Mój brat mieszka z mamą, która jest alkoholiczką. Matka pracuje w MOPS-ie, co wyklucza jakąkolwiek pomoc. Kilkakrotnie wzywałam patrol do domu, kiedy ta była pijana, dzięki tym interwencjom zawiesili ja na kilka tygodni w pracy. Rozmowa z dzielnicową też niewiele dała. Złożyłam pismo do UM komisji ds. rozwiązania problemów alkoholowych (ponad rok temu, bez odpowiedzi). Problem polega na tym, że jest cały czas pod wpływem alkoholu, na weekendy odsyła brata do prababci, aby mieć spokój. Chłopak nie radzi sobie w szkole, nie ma opieki, nikt go z niczym nie pilnuje. Jest przemoc psychiczna. Poza tym jest coraz bardziej zamknięty w sobie, nieszczęśliwy. Wiem, że brat na pewno chciałby ze mną mieszkać. Ja w tej chwili jestem za granicą, pracuję. Jednak mam w planie wrócić do Polski, między innymi po to, aby przejąć opiekę nad bratem. Jakie warunki muszę spełniać, aby stać się opiekunem prawnym brata? Nie mam swojego mieszkania. Od czego mogę zacząć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak przejąć opiekę prawną nad bratem?

Fot. Fotolia

Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej matki brata

Dopóty brat nie osiągnie od 18 lat, dopóty każde zamieszkiwanie u Pani, przy sprzeciwie mamy, wymaga zgody sądu i musi znaleźć oparcie w orzeczeniu sądowym. Ma Pani dwie możliwości, by uzyskać opiekę nad młodszym bratem: po pierwsze pozbawienie mamy władzy rodzicielskiej; po drugie ograniczenie mamie władzy rodzicielskiej i ustalenie miejsca zamieszkania brata przy Pani.

 

Zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

Obowiązki rodziców wobec dzieci

Mając na uwadze powyższą treść przepisu, należy zastanowić się, jakie obowiązki względem dzieci ma rodzic. Wyraźnie podkreślić należy bowiem, iż jedną z przesłanek pozbawiania władzy rodzicielskiej jest rażące zaniedbywanie swoich obowiązków względem dzieci.

 

W pierwszej kolejności każdy rodzic zobowiązany jest do szacunku i wspierania dziecka (art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1). Istotne jest jednak, aby władza rodzicielska była wykonywana zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Władza obejmuje jednak nie tylko element wychowawczy, ale także zarządczy, odnoszący się do majątku dziecka. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 § 1). Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (art. 101 § 1). Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Dowody na alkoholizm i zaniedbania matki

Mając na uwadze powyższe, zachowanie matki dzieci winno być poddane ocenie z punktu widzenia ww. obowiązków jako podstawowych obowiązków obciążających każdego z rodziców. W pytaniu wskazuje Pani, iż matka w żaden sposób nie troszczy się o brata, nie interesuje się nim. W jego obecności spożywa alkohol. Nie bez znaczenie jest tu także wiek dziecka. Zachodzi pytanie, czy posiada Pan dowody na uzależnienie matki od alkoholu? Czy są jacyś świadkiem, którzy mogliby to potwierdzić?

 

W mojej ocenie wskazane przez Panią sytuacje, o ile dają podstawę do wystąpienia z żądaniem pozbawienia matki dziecka władzy rodzicielskiej, o tyle muszą zostać w toku postępowania udowodnione. Nie ulega wątpliwości, iż w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi sąd zechce dopuścić dowód z opinii biegłego psychologa dziecięcego lub z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych na okoliczność ustalenia, czy Pani jako siostra dziecka daje należytą gwarancję wykonywania władzy rodzicielskiej w odniesieniu do niego, czy matka dzieci ma należyty wgląd w ich potrzeby, jakie każda z Pań ma predyspozycje wychowawcze.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton