.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usunięcie uschniętych drzew z ogrodu

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 22.11.2017 • Zaktualizowane: 11.03.2021

Jestem właścicielką domu z ogrodem, mieszkam z matką. Moja matka usunęła 3 drzewa iglaste z tego ogrodu (sosna lub świerk o obwodzie pnia ok. 80–90 cm). Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 17.06.2017 r. przed wycięciem drzew należało dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia tych drzew, ale nie dokonałam tego zgłoszenia, bo nie wiedziałam, że matka chce je usunąć. Wycięte drzewa były uschnięte (ale jak to teraz udowodnić?). Co zrobić w takiej sytuacji? Zgłosić samemu do urzędu, że usunęłam drzewa bez wymaganego zgłoszenia? Nic nie robić? W ogrodzie są jeszcze inne drzewa iglaste, które w późniejszym terminie chciałabym usunąć. Jeśli wtedy urzędnicy przyjdą i zobaczą pnie po usuniętych drzewach, mogę chyba mieć kłopoty. Po śmierci matki chciałabym ten dom sprzedać. Nabywca też może chcieć zobaczyć dokument poświadczający zgodę na usunięcie drzew. Czy jest jakaś szansa na uniknięcie zapłacenia kary za usunięcie drzew? Ile taka kara może w takim przypadku wynieść (w przybliżeniu)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usunięcie uschniętych drzew z ogrodu

Fot. Fotolia

Wycinka drzew z prywatnych posesji

W wyniku zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, która weszła w życie w dniu 17 czerwca 2017 r., kwestia wycinki drzew z prywatnych posesji przedstawia się następująco.

 

Zasadniczo wycięcie drzewa wymaga uzyskania stosownego zezwolenia i zapłaty opłaty. Jednak art. 83f ust. 3a ustawy o ochronie przyrody wprowadza wyjątek, mianowicie nie stosuje się przepisów o pozwoleniach w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do gminy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Jeśli więc po 17 czerwca 2017 nastąpiła wycinka, to nastąpiła ona niegodnie z przepisami.

Jaka kara grozi za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia?

Artykuł 88 ust. 1 pkt 6 stanowi, że wójt nalicza karę administracyjną pieniężną za usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8. Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ust. 1, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było. W opisanym przez Panią przypadku opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Stawkę opłaty ustalił w stosownym Rozporządzeniu Minister Środowiska. Zgodnie z tym Rozporządzeniem za sosnę i świerka opłata wynosi 25 zł za cm obwodu. Czyli niemało, przy założeniu, że u Pani było to 80 cm.

Przedawnienie kary administracyjnej za wycinkę drzew

Trudno podpowiedzieć, jakie rozwiązanie przyjąć w Pani przypadku. Ustawa nie przewiduje tzw. czynnego żalu, czyli naprawienia błędu i przyznania się do nieprawidłowego postępowania, co miałoby znieść karę. Można spróbować „przeczekać”, o ile w okolicy brak jest „uprzejmych sąsiadów”. Należność z tytułu administracyjnej kary pieniężnej przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności. Nie wszczyna się postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli od końca roku, w którym usunięto lub zniszczono drzewo lub krzew albo uszkodzono drzewo, upłynęło 5 lat.

Zmiana ustawy dotyczącej wycinki drzew na prywatnej działce

Do dnia 17 czerwca 2017 r. możliwe było wycinanie drzew w przypadku określonym w art. 83 f ust. 3a bez jakichkolwiek zgłoszeń czy czynności. Niestety w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, którą to ustawą dodano przepisy o konieczności zgłoszenia i karze administracyjnej, nie wprowadzono żadnych przepisów intertemporalnych czy przejściowych. Zasadą prawa administracyjnego jest orzekanie według przepisów obowiązujących w chwili orzekania. Spotkałam się jednak także z inną interpretacją. Może warto ustalić sposób postępowania wobec osób, które ścięły drzewa przed wejściem w życie zmian z 11 maja 2017 r. Jeśli wycinka nastąpiła na granicy tych zmian, można bronić się twierdzeniem, że wycinka nastąpiła przed 17 czerwca 2017 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »