Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usunięcie uschniętych drzew z ogrodu

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 22.11.2017

Jestem właścicielką domu z ogrodem, mieszkam z matką. Moja matka matka usunęła 3 drzewa iglaste z tego ogrodu (sosna lub świerk o obwodzie pnia ok. 80–90 cm). Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 17.06.2017 r. przed wycięciem drzew należało dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia tych drzew, ale nie dokonałam tego zgłoszenia, bo nie wiedziałam, że matka chce je usunąć. Wycięte drzewa były uschnięte (ale jak to teraz udowodnić?). Co zrobić w takiej sytuacji? Zgłosić samemu do urzędu, że usunęłam drzewa bez wymaganego zgłoszenia? Nic nie robić? W ogrodzie są jeszcze inne drzewa iglaste, które w późniejszym terminie chciałabym usunąć. Jeśli wtedy urzędnicy przyjdą i zobaczą pnie po usuniętych drzewach, mogę chyba mieć kłopoty. Po śmierci matki chciałabym ten dom sprzedać. Nabywca też może chcieć zobaczyć dokument poświadczający zgodę na usunięcie drzew. Czy jest jakaś szansa na uniknięcie zapłacenia kary za usunięcie drzew? Ile taka kara może w takim przypadku wynieść (w przybliżeniu)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usunięcie uschniętych drzew z ogrodu

Fot. Fotolia

W wyniku zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, która weszła w życie w dniu 17 czerwca 2017 r., kwestia wycinki drzew z prywatnych posesji przedstawia się następująco.

 

Zasadniczo wycięcie drzewa wymaga uzyskania stosownego zezwolenia i zapłaty opłaty. Jednak art. 83f ust. 3a ustawy o ochronie przyrody wprowadza wyjątek, mianowicie nie stosuje się przepisów o pozwoleniach w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do gminy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Jeśli więc po 17 czerwca 2017 nastąpiła wycinka, to nastąpiła ona niegodnie z przepisami.

 

Artykuł 88 ust. 1 pkt 6 stanowi, że wójt nalicza karę administracyjną pieniężną za usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8. Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ust. 1, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było. W opisanym przez Panią przypadku opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Stawkę opłaty ustalił w stosownym Rozporządzeniu Minister Środowiska. Zgodnie z tym Rozporządzeniem za sosnę i świerka opłata wynosi 25 zł za cm obwodu. Czyli niemało, przy założeniu, że u Pani było to 80 cm.

 

Trudno podpowiedzieć, jakie rozwiązanie przyjąć w Pani przypadku. Ustawa nie przewiduje tzw. czynnego żalu, czyli naprawienia błędu i przyznania się do nieprawidłowego postępowania, co miałoby znieść karę. Można spróbować „przeczekać”, o ile w okolicy brak jest „uprzejmych sąsiadów”. Należność z tytułu administracyjnej kary pieniężnej przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności. Nie wszczyna się postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli od końca roku, w którym usunięto lub zniszczono drzewo lub krzew albo uszkodzono drzewo, upłynęło 5 lat.

 

Do dnia 17 czerwca 2017 r. możliwe było wycinanie drzew w przypadku określonym w art. 83 f ust. 3a bez jakichkolwiek zgłoszeń czy czynności. Niestety w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, którą to ustawą dodano przepisy o konieczności zgłoszenia i karze administracyjnej, nie wprowadzono żadnych przepisów intertemporalnych czy przejściowych. Zasadą prawa administracyjnego jest orzekanie według przepisów obowiązujących w chwili orzekania. Spotkałam się jednak także z inną interpretacją. Może warto ustalić sposób postępowania wobec osób, które ścięły drzewa przed wejściem w życie zmian z 11 maja 2017 r. Jeśli wycinka nastąpiła na granicy tych zmian, można bronić się twierdzeniem, że wycinka nastąpiła przed 17 czerwca 2017 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus siedem =

»Podobne materiały

Przywłaszczanie pieniędzy przez ekspedientkę

Jestem właścicielem kilku sklepów. Podczas kontroli raportów kasowych okazało się, że jestem od dawna, systematycznie okradany przez jedną z ekspedientek. Przywłaszczała sobie część pieniędzy pozostawianych w sklepie jako tzw. pogotowie kasowe. Sporo w tym mojej winy, bo nie sprawdzałem wszystkiego

 

Przeniesienie własności mieszkania na jedno z dzieci a roszczenie o zachowek

Rodzice nie mają środków na wykup mieszkania (z bonifikatą) od urzędu miasta. Chcieliby, abym ja wykupiła je dla siebie, ewentualnie dla mojego syna. Oczywiście to ja wyłożyłabym pieniądze na zakup mieszkania, ale umowa byłaby na nich, bo oni są najemcami. Jak jednak sporządzić umowę notarialną, żeb

 

Umowa pożyczki zawarta w formie aktu notarialnego

Moje pytanie dotyczy umowy pożyczki zawartej w formie aktu notarialnego. Czy można zmienić tę umowę bez udziału notariusza? Chodzi o to, że zawarłam umowę z osobą prywatną u notariusza. Osoba ta pożyczyła mi określoną kwotę, a na nieruchomości została ustanowiona hipoteka. Obecnie chcę wydłużyć term

 

Prawo pierwokupu działki sąsiada

Część mojej nieruchomości stoi na działce sąsiada. Aktualnie chce on sprzedać tę działkę osobie trzeciej. Czy ja mam prawo pierwokupu do tej działki, czy jakaś forma zasiedzenia wchodzi w grę?

 

Oświadczenie, że darowizna nie wchodzi w skład masy spadkowej

30 lat po śmierci teściowej dokonano podziału nieruchomości (jednorodzinny dom wraz z działką) pomiędzy teściem 4/6 a córką – moją żoną 1/6 – i synem 1/6. Po śmierci teściowej teść ożenił się powtórnie i wyprowadził się do nowej żony. Od czasu wyprowadzenia się teścia, tj. od 30 lat, nie

 

Wyrok nakazowy - grzywna i zatrzymanie prawa jazdy kategorii B

Otrzymałem wyrok nakazowy – grzywna i zatrzymanie prawa jazdy kategorii B. Posiadam jeszcze inne kategorie. Czy po złożeniu sprzeciwu otrzymam umorzenie lub zawieszenie kary?

 

Jak możemy ściąć drzewa zagrażające bezpieczeństwu?

Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest podcięcie bardzo wysokich drzew, które rosną tuż za ogrodzeniem osiedla domków szeregowych, a korony tych drzew przy niewielkim nawet wietrze pochylają się coraz bardziej nad parkingiem i miejscem, gdzie często bawią się dzieci. Z niepokojem patrzymy na te d

 

Godzina rewalidacyjna w ramach zajęć edukacyjnych

Jestem nauczycielem w ośrodku szkolno-wychowawczym zatrudnionym na podstawie mianowania. Nie jestem zatrudniana jako specjalista (dla których pensum ustala organ prowadzący), prowadzę zajęcia rewalidacyjne w ramach zajęć edukacyjnych. W statucie ośrodka istnieje wpis, że godzina lekcyjna trwa 45 min

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »