Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oświadczenie, że darowizna nie wchodzi w skład masy spadkowej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21.09.2017

30 lat po śmierci teściowej dokonano podziału nieruchomości (jednorodzinny dom wraz z działką) pomiędzy teściem 4/6 a córką – moją żoną 1/6 – i synem 1/6. Po śmierci teściowej teść ożenił się powtórnie i wyprowadził się do nowej żony. Od czasu wyprowadzenia się teścia, tj. od 30 lat, nieruchomością opiekujemy się wraz z żoną. Druga żona teścia nie brała i nie bierze udziału w pracach ani kosztach utrzymania naszej nieruchomości. W tym roku teść notarialnie przekazał swoje 4/6 jako darowiznę wnukowi, a naszemu synowi. Obecnie syn przygotowuje się do odkupienia udziałów od matki i wujka 2 x 1/6. Czy jest konieczne dodatkowe oświadczenie teścia, że darowizna nie wchodzi w skład masy spadkowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że chodzi o ewentualny spadek po teściu i udział w spadku czy raczej brak udziału w spadku jego obecnej żony.

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 1039. § 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna została dokonana ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

 

§ 2. Spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny na schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego nie wymienionego w paragrafie poprzedzającym.

 

§ 3. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte.

 

Art. 1042. § 1. Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość darowizn podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny podlegającej zaliczeniu.

 

§ 2. Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili działu spadku.

 

§ 3. Przy zaliczaniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków przedmiotu darowizny”.

 

Podstawowy krąg osób zobowiązanych do zaliczenia otrzymanych darowizn określa art. 1039 § 1. Z przepisu tego wynika, że nie są do tego zobowiązani wszyscy spadkobiercy ustawowi, lecz jedynie zstępni oraz małżonek. Ten ostatni ma jednak obowiązek zaliczenia otrzymanych darowizn jedynie wówczas, gdy dziedziczy w zbiegu ze zstępnymi. Zarówno zstępni, jak i małżonek muszą dziedziczyć z ustawy.

 

Wola spadkodawcy zwolnienia określonej darowizny z obowiązku zaliczenia nie musi być wyrażona expressis verbis. Może także wynikać z okoliczności. Ocena, czy okoliczności wskazują na istnienie takiej woli spadkodawcy, musi być dokonana przez sąd orzekający przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego. Jeżeli spadkobiercy dokonują umownego działu spadku, to muszą oni zgodnie ocenić, czy spadkodawca chciał zwolnić określoną darowiznę od obowiązku zaliczenia.

 

Oświadczenie spadkodawcy o zwolnieniu darowizny z obowiązku zaliczenia może być złożone przy dokonywaniu tej darowizny lub w innym momencie. Zachowanie określonej formy nie jest tutaj wymagane. Jeżeli spadkodawca sporządza testament, którego treść nie wyłącza dziedziczenia z ustawy (np. zawiera jedynie zapisy), może także w testamencie zawrzeć postanowienie o wyłączeniu darowizny od obowiązku zaliczenia

 

Dopóki wnuk nie będzie spadkobiercą, będzie nim córka. Dopóki żyje Pana żona, wnuk nie jest spadkobiercą. Jeśli (oczywiście hipotetycznie) Pana żona, a matka wnuka, by umarła, wnuk będzie spadkobiercą po dziadku i będzie miał obowiązek zaliczyć darowiznę do działu spadku. Jednak oświadczenie dziadka złożone w dowolnym momencie wyklucza taką ewentualność,. Niestety nie chroni przed dochodzeniem przez obecną żonę dziadka – po jego śmierci – zachowku od wnuka.

 

Zgodnie z art. 994:

 

„§ 1. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

 

§ 2. Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego.

 

§ 3. Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa”.

 

Jeśli nawet dziadek złoży oświadczenie – to i tak nie wpłynie to na zachowek.Ale odpowiadając na Pana pytanie – dziadek może w dowolnym momencie złożyć oświadczenie o niezaliczaniu darowizny na schedę spadkową – ale proszę pamiętać, że funkcjonuje to tylko w razie działu spadku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus IX =

»Podobne materiały

Koszty przyjęcia spadku po ojcu

Z jakimi kosztami wiąże się przyjęcie spadku po ojcu (w skład majątku wchodzi mieszkanie), jeśli spadkobierców jest dwóch – ja i moja siostra? Jaki byłby podatek, gdyby tata dokonał darowizny?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »