.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Współwłaściciel nieruchomości spadkowej z długami

• Autor: Adam Dąbrowski

Jestem współwłaścicielką nieruchomości spadkowej. Druga połowa należała do brata który miał duże długi. Zmarł 2 lata temu. Miał hipoteki przymusowe nałożone przez urząd skarbowy. Współwłasność nieruchomości spadkowej brata jest w obrębie sądu spadku. Spadkobiercy nie są znani. Zstępni odrzucają spadek. Nieruchomość spadkowa, której jestem współwłaścicielką, wymaga remontu. Pisałam o tym do sądu spadku. Przesyłałam zdjęcia świadczące o tym, że należy wyremontować dach. Pisałam też do urzędu skarbowego. Sąd zapytał, czy wnoszę o zabezpieczenie spadku. Nie wiem, co miał na myśli? Urząd skarbowy odpisał, że to sprawa sądu. Sprawa nie wiadomo, kiedy się skończy. Chciałabym zlicytować tę nieruchomość na poczet długu. Dług przewyższa wysokość zobowiązań. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Współwłaściciel nieruchomości spadkowej z długami

Współwłasność nieruchomości spadkowej wymagającej remontu

Jak się domyślam, nie doszło do zniesienia współwłasności ani działu spadku ze zniesieniem współwłasności. Z tego względu jest Pani współwłaścicielem majątku spadkowego. Drugim współwłaścicielem był brat. Ale on zmarł i są problemy z ustaleniem spadkobierców po nim.

 

Fakt, że w Pani ocenie majątek, jaki Pani posiada jako współwłaściciel, wymaga remontu, nie stanowi żadnego argumentu dla ustalenia kręgu spadkobierców. W tym zakresie obowiązują określone zasady wymagające czasu oraz takiego, a nie innego postępowania.

Licytacja lub sprzedaż nieruchomości ze spadku

Pani zapatrywanie, że należy zlicytować nieruchomość ze spadku po bracie na poczet długu, jest tylko Pani pomysłem. Dopóki nie ma spadkobierców, to wierzyciele nie mogą prowadzić żadnych działań egzekucyjnych.

 

Zwykła sprzedaż? zaś wymaga ustalenia kręgu spadkobierców (współwłaścicieli). Bez nich nie jest możliwe zbycie nieruchomości ze spadku po bracie.

 

Sąd pytał, czy wnosi Pani o zabezpieczenie spadku. W wyniku działania znanych spadkobierców może dojść do tego, że Pani będzie spadkobiercą – o ile nie odrzuci Pani spadku. Sąd pytał, czy chce Pani dokonać spisu inwentarza po bracie (znany majątek oraz znane długi). Sąd na Pani wniosek może to zarządzić, a robi to komornik (na Pani koszt).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozporządzanie nieruchomością wymagającą remontu

Ma Pani prawo do rozporządzania rzeczą wspólną, jednak w tym miejscu należy rozgraniczyć to na czynności dokonywane w ramach tzw. zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd.

 

Zgodnie z art. 199 Kodeksu cywilnego do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

 

Jednocześnie do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

 

Przepisy Kodeksu nie definiują czynności zwykłego zarządu ani kiedy ma miejsce przekroczenie zwykłego zarządu. Jako współwłaściciel może Pani wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość.

 

Jako współwłaściciel ma Pani prawo do podejmowania działań mających na celu ochronę przedmiotu współwłasności. Albowiem każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli, a także może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa. Taka sytuacja jak u Pani być może uznana byłaby przez sąd za uzasadniającą wyznaczeniem Pani jako zarządcy współwłasności.

 

Współwłaściciel sprawujący zarząd rzeczą wspólną może żądać od pozostałych współwłaścicieli wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi jego pracy.

Konieczność ustalenia spadkobierców

Na chwile obecną nie są znani inni współwłaściciele (spadkobiercy udziału po bracie), zatem nie jest możliwe wskazanie innych współwłaścicieli. Ewentualne postępowanie sądowe w sprawie zniesienia współwłasności, wyznaczenia zarządcy może zostać zawieszone do czasu ustalenia spadkobierców.

 

Można powiedzieć, że do czasu ustalenia spadkobierców sytuacja jest patowa. Pani może podejmować działania mające na celu ochronę przedmiotu współwłasności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym, rodzinnym oraz podatkowym. Nie stroni od spraw trudnych i wielowątkowych.


.

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu