Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak znieść współwłasność nieruchomości ze spadku?

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 04.08.2020

Po moim zmarłym mężu jest siedmioro spadkobierców (ja 50%, jego siostra 25% i 5 bratanków). Nie możemy dojść do porozumienia w kwestii lokat bankowych – jedna osoba nie chce złożyć dyspozycji uruchomienia tych pieniędzy. Oprócz lokat jest jeszcze mieszkanie, obecnie nikt tam nie mieszka (ja robiłam wszystkie opłaty, ale zorientowałam się, że nie odzyskam tych pieniędzy i zaprzestałam płacenia od roku). Rośnie zadłużenie. Czy dobrze myślę, że MUSZĘ przeprowadzić dział spadku ze zniesieniem współwłasności, żeby sprzedać to mieszkanie i uniknąć egzekucji komorniczej (ze spłatą pozostałych spadkobierców w częściach określonych w nabyciu spadku), z potrąceniem spłaty zadłużenia oraz wypłata pieniędzy w bankach? Niestety nie widzę możliwości dogadania się. Jak znieść współwłasność nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak znieść współwłasność nieruchomości ze spadku?

Bycie spadkobiercą, nawet jeśli wiąże się z przysporzeniem majątkowym, potrafi również przysporzyć kłopotów i rozwiązanie wszystkich kwestii spadkowych pochłania nieraz dużo czasu.

Stwierdzenie nabycia spadku a dział spadku

Póki co są Państwo wszyscy współwłaścicielami. Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.) jeśli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Nie napisała Pani, czy postępowanie o twierdzenie nabycia spadku nastąpiło, czy też nie, ale z kontekstu zrozumiałam, że tak (proszę mnie poprawić, jeśli się mylę). Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku sprawia, że jedynie zostaje stwierdzone, kto jest spadkobiercą i jaki udział w spadku posiada. Każdy dziedziczy określony udział w całości majątku, a nie określone przedmiot majątkowe. Podzielenie właśnie wymaga przeprowadzenia określonego postępowania. Zgodnie z art. 1037 K.c. dział spadku może nastąpić z mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami lub też na mocy postępowania sądowego na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Nie musi to być koniecznie Pani, ale jeśli nikt inny tego nie zrobi, a Pani zależy na uregulowaniu tej sprawy, będzie musiała Pani złożyć taki wniosek.

 

Powinien on być złożony do sądu rejonowego miejsca położenia nieruchomości, skoro wchodzi ona w skład spadku. Podział spadku może nastąpić w ten sposób, że poszczególne rzeczy zostają przyznane poszczególnym spadkobiercom, np. mieszkanie dla Pani, a pieniądze oczywiście proporcjonalnie do udziału dla pozostałych spadkobierców. Ewentualnie sprzedaż mieszkania i podział uzyskanej sumy albo przyznanie Pani ze spłatą pozostałych spadkobierców.

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zgodnie z art. 210 i 211 K.c. każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności, a dodatkowo każdy może żądać zniesienia współwłasności poprzez podział rzeczy wspólnej, chyba że w danym wypadku jest to niemożliwe lub nieuzasadnione. Mieszkanie trudno jest podzielić w sposób fizyczny, ale można właśnie dokonać jego sprzedaży i podzielić pieniądze albo przyznać jednemu lub więcej spadkobiercom z obowiązkiem spłaty pozostałych.

 

Należałoby wiec złożyć wniosek do sądu, gdzie wskazane byłyby wszystkie składniki majątku, ich szacowana wartość, a także winna tam być zawarta propozycja jakiegoś podziału. Jeśli nie ma zgodnego planu podziału, wówczas opłata od takiego wniosku wynosi 1000 zł, może Pani również starać się o zwolnienie od kosztów sądowych, jeśli Pani sytuacja majątkowa nie pozwala na wniesienie takiej opłaty.

 

Z wypłatą pieniędzy z lokat może być problem w sytuacji, gdy jest kilku spadkobierców, banki nie są chętne do wypłacania środków, gdy nie ma przeprowadzonego podziału, dlatego warto to zrobić.

Podział z uwzględnieniem nierówności

Jeśli chodzi o poniesione nakłady, mogłaby Pani domagać się zmniejszenia spłat czy udziałów pozostałych spadkobierców poprzez rozliczenie nakładów dokonanych przez Panią na rzecz wspólnego majątku – oczywiście w zakresie przekraczającym Pani udział.

 

Musi Pani przemyśleć, w jaki sposób chciałaby Pani najlepiej rozwiązać tę sprawę i jaki podział chciałaby Pani zaproponować. Nie ma gwarancji, że sąd uwzględni Pani propozycję, czy też zastosuje inne rozwiązanie, weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności – składniki majątku, wysokość udziałów, a także możliwość porozumienia (a w tym wypadku jej brak). Na Pani korzyść działa fakt, że ma Pani największy udział, a więc Pani zdanie powinno być w dużym stopniu uwzględnione, ale zdanie innych spadkobierców również – sąd będzie miał obowiązek to wszystko wyważyć i zaproponować rozsądne, najłatwiejsze dla wszystkich rozwiązanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus I =

»Podobne materiały

Brak zgody pomiędzy spadkobiercami co do podziału

Sąd stwierdził nabycie spadku po mojej mamie w 1999 r. W skład spadku weszło mieszkanie i działka. Zgodnie z orzeczeniem sądu spadek po mamie przypadł mnie i bratu po 1/2. Brat nie chce mnie wpuścić do tego mieszkania. Próbowaliśmy się jakoś porozumieć i w 2009 r. zawarłam z nim niepotrzebnie ugodę

 

Termin na załatwienie sprawy spadkowej u notariusza

Wraz z bratem odziedziczyliśmy spadek po naszej siostrze. Chciałabym przekazać swoją część spadku na rzecz brata. W jakim terminie należy tego dokonać? Chcielibyśmy załatwić to u notariusza – czy to możliwe?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »