.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak bez kosztów znieść współwłasność mieszkania?

• Autor: Iryna Kowalczuk

Mama przeszło rok temu aktem darowizny przekazała mi 50% własności mieszkania. Niedawno drugie 50% darowała mojemu bratu. Brat studiuje i nie pracuje jeszcze. On nie chce tych 50% mieszkania, chce mi je oddać w zamian za opiekę nad babcią (dożywotnia opieka wpisana w akcie) i nie chce ponosić kosztów związanych z tym mieszkaniem. Jak bez kosztów znieść współwłasność?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak bez kosztów znieść współwłasność mieszkania?

W jaki sposób znieść współwłasność mieszkania?

Zniesienie współwłasności nastąpić może w dwojaki sposób: w drodze umowy pomiędzy współwłaścicielami lub przez sąd.

 

Ustawodawca nie uregulował odrębnie umownego trybu zniesienia współwłasności, pozostawiając współwłaścicielom szeroką swobodę w tym zakresie. Trzeba jednakże wskazać, że każdorazowo dla zawarcia umowy zniesienia współwłasności niezbędna jest zgoda wszystkich, a nie tylko niektórych, współwłaścicieli. Nadto, umowa zniesienia współwłasności nieruchomości dla swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Przeczytaj też: Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza

Zniesienie współwłasności nieruchomości u notariusza jest droższą opcją, ponieważ trzeba będzie zapłacić opłaty notarialne. Odnośnie kosztów – opłaty notarialne będą uzależnione od wartości nieruchomości. Maksymalne stawki taksy notarialnej określone są w § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564). Można negocjować z notariuszem wysokość opłat. Do opłaty notarialnej będzie doliczony podatek 23% VAT.

 

Podstawą do określenia maksymalnej stawki taksy notarialnej jest ogólna wartość majątku podlegającego działowi. Maksymalna stawka taksy notarialnej jest zależna od wartości majątku podlegającego działowi i wynosi od wartości:

 

  • wartość majątku do 3000 zł – maksymalna opłata 100 zł,
  • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000zł,
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
  • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn więcej niż 7500 zł.

 

Powyższe kwoty są kwotami maksymalnymi, jakie może naliczyć notariusz. Do powyższych kwot notariusz doliczy 23% podatku VAT.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zniesienie współwłasności mieszkania w sądzie

Co się zaś tyczy zniesienie współwłasności w sądzie, to wniosek o dokonanie zniesienia współwłasności nieruchomości składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej położenie. Postępowanie przed sądem powszechnym toczy się w trybie nieprocesowym. Opłata od wniosku jest stała i wynosi 1000 złotych, ale jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, sąd pobiera opłatę stałą w kwocie 300 złotych (por. art. 41 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Kto może złożyć wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości?

Wniosek o zniesienie współwłasności może złożyć każdy ze współwłaścicieli. We wniosku należy dokładnie określić nieruchomość podlegającą podziałowi, przedstawić dowody prawa własności (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, akt własności ziemi, orzeczenie sądu, zaświadczenie ze zbioru dokumentów). Każdy ze współwłaścicieli ma również prawo wskazania sądowi określonego sposobu zniesienia współwłasności oraz formułowania takich wniosków procesowych, które odpowiadają jego interesom.

 

Jeżeli wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek określający sposób zniesienia współwłasności (np. że Pani stanie się jedyną właścicielką nieruchomości bez spłat na rzecz brata), sąd powinien wydać postanowienie odpowiadające treści wniosku – o ile propozycja podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych (art. 622 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Tak więc bez żadnego problemu może Pani umówić się z bratem, że przekaże na Panią swoje udziały nieodpłatnie i sprawę możecie Państwo załatwić albo w sądzie, albo przed notariuszem. Jeżeli zdecyduje się Pani na złożenie wniosku o zniesienie współwłasności do sądu, to należy sporządzić odpowiedni wniosek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24 pełni funkcję administratora. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu