Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup udziału w drodze prywatnej

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 24.09.2014

Chciałabym zakupić udział w drodze prywatnej od jednego ze współwłaścicieli (łącznie jest ich siedmiu), aby mieć krótszy dojazd do drogi publicznej (ok. 150 m dojazdu). Mam możliwość korzystania z drogi gminnej, aby dojechać do drogi asfaltowej (ok. 800 m dojazdu), ale droga gminna jest w tragicznym stanie (nieutwardzona, dziurawa, nieodśnieżana itd.). Czy zakup udziału od jednego ze współwłaścicieli da mi prawo do bezproblemowego korzystania z drogi prywatnej? Aktualnie korzystam z tej drogi (mam pisemną umowę z sześcioma współwłaścicielami) w zamian za partycypowanie w kosztach jej utrzymania, ale jeden ze współwłaścicieli nie wyraża zgody na mój przejazd. Czy obecna umowa z sześcioma współwłaścicielami ma moc prawną i czy mogę korzystać z drogi prywatnej bez konsekwencji prawnych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup udziału w drodze prywatnej

Czy zakupienie udziału od jednego z współwłaścicieli daje prawo do korzystania z drogi na równi z innymi właścicielami?

Droga prywatna, o której Pani pisze, de facto nie jest drogą w rozumieniu ustawy o drogach (nie stosuje się do niej przepisów szczególnych), lecz nieruchomością stanowiącą współwłasność kilku osób.

 

Relacje, jakie zachodzą w stosunkach pomiędzy samymi współwłaścicielami nieruchomości oraz pomiędzy współwłaścicielami a osobami trzecimi, należy analizować na gruncie przepisów prawa cywilnego.

 

Jeśli chodzi o samych współwłaścicieli, to zgodnie z art. 206 K.c. każdy może korzystać z nieruchomości (drogi) w sposób nieutrudniający korzystanie z niej innym współwłaścicielom.

 

„Art. 206. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.

 

Zakupienie udziału jednego z dotychczasowych współwłaścicieli da Pani prawo do korzystania z drogi na równi z innymi współwłaścicielami.

Czy umowa o korzystaniu z drogi zawarta z pominięciem jednego z współwłaścicieli jest ważna i daje prawo korzystania z tej drogi?

Jeśli chodzi o umowę zawartą z 6 współwłaścicielami, to niewątpliwie stosunek wynikający z umowy nie ma charakteru rzeczowego, tj. służebności przejazdu czy użytkowania, gdyż taka umowa wymagałaby formy aktu notarialnego. Ponadto umowa byłaby nieważna, gdyż czynności przekraczające zwykły zarząd (a do takich należą umowy obciążające nieruchomość prawem rzeczowym na rzecz osób trzecich) dla swojej ważności wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli.

 

„Art. 199. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”.

 

Myślę, że zawartą umowę można oceniać w kategoriach umowy użyczenia, o której mowa w art. 710.

 

„Art. 710. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

 

Jak jednak wynika z orzecznictwa, umowa użyczenia zawarta tylko przez niektórych właścicieli jest możliwa w stosunku do części rzeczy wspólnej używanej samodzielnie przez danego współwłaściciela (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2004 r., IV CK 17/03). „Każdy ze współwłaścicieli może podejmować samodzielnie pewne czynności w stosunku do tych części rzeczy wspólnej, z których samodzielnie korzysta. W przypadku lokalu oznacza to, że dopuszczalne jest zawarcie przez korzystającego z niego współwłaściciela umowy użyczenia z osobą trzecią”.

 

Konkludując, umowa zawarta jedynie z 6 współwłaścicielami nie daje prawa do korzystania z całej nieruchomości. Najlepszym rozwiązaniem byłoby więc zakupienie udziału od jednego ze współwłaścicieli.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + zero =

»Podobne materiały

Współwłasność pojazdu tylko na papierach i wynikające z tego kłopoty

Jestem wraz z kolegą współwłaścicielką pojazdu, ale tylko w papierach. W rzeczywistości z samochodu korzysta tylko on i niestety doprowadził już dwa razy do stłuczki. Ubezpieczyciel zwraca się do mnie z pismami, wypłaca odszkodowanie z mojego ubezpieczenia. To oczywiście żerowanie na moich zniżkach,

 

Czy sąsiad ma prawo żądać zwrotu części poniesionych kosztów na remont drogi?

Droga ma pięciu właścicieli. Jeden z nich, bez poinformowania i zgody reszty, przeprowadził remont drogi. Kilka miesięcy później ja i jeszcze jeden ze współwłaścicieli otrzymaliśmy pismo z kancelarii radcy prawnego o zapłacenie części udziału poniesionych przez sąsiada kosztów remontu. Mam zapłacić

 

Jak doprowadzić do zniesienia współwłasności działki rolnej?

Mój były mąż i moja córka w drodze testamentu otrzymali działkę rolną po matce męża w częściach: 2/6 syn teściowej, 4/6 wnuczka (moja córka). Na działce w domku letniskowym od lat zamieszkuje ojciec mojej córki. Niestety nie dba zupełnie o działkę, bezprawnie wycina drzewa, podejrzewam, że nielegaln

 

Zakup działki budowlanej bez dojazdu

Za pośrednictwem biura nieruchomości kupiłam działkę budowlaną. Wkrótce okazało się, że nie ma do niej dojazdu, bo istniejąca droga jest prywatna, właściciel nie żyje, a jego żona nie dopełniła formalności spadkowych, więc nie można skorzystać ze służebności. Jakim sposobem nabyć prawo do drogi? Jak

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »