.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakup udziału w drodze prywatnej

Opis Problemu:

Chciałabym zakupić udział w drodze prywatnej od jednego ze współwłaścicieli (łącznie jest ich siedmiu), aby mieć krótszy dojazd do drogi publicznej (ok. 150 m dojazdu). Mam możliwość korzystania z drogi gminnej, aby dojechać do drogi asfaltowej (ok. 800 m dojazdu), ale droga gminna jest w tragicznym stanie (nieutwardzona, dziurawa, nieodśnieżana itd.). Czy zakup udziału od jednego ze współwłaścicieli da mi prawo do bezproblemowego korzystania z drogi prywatnej? Aktualnie korzystam z tej drogi (mam pisemną umowę z sześcioma współwłaścicielami) w zamian za partycypowanie w kosztach jej utrzymania, ale jeden ze współwłaścicieli nie wyraża zgody na mój przejazd. Czy obecna umowa z sześcioma współwłaścicielami ma moc prawną i czy mogę korzystać z drogi prywatnej bez konsekwencji prawnych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakup udziału w drodze prywatnej

Czy zakupienie udziału od jednego z współwłaścicieli daje prawo do korzystania z drogi na równi z innymi właścicielami?

Droga prywatna, o której Pani pisze, de facto nie jest drogą w rozumieniu ustawy o drogach (nie stosuje się do niej przepisów szczególnych), lecz nieruchomością stanowiącą współwłasność kilku osób.

 

Relacje, jakie zachodzą w stosunkach pomiędzy samymi współwłaścicielami nieruchomości oraz pomiędzy współwłaścicielami a osobami trzecimi, należy analizować na gruncie przepisów prawa cywilnego.

 

Jeśli chodzi o samych współwłaścicieli, to zgodnie z art. 206 K.c. każdy może korzystać z nieruchomości (drogi) w sposób nieutrudniający korzystanie z niej innym współwłaścicielom.

 

„Art. 206. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.

 

Zakupienie udziału jednego z dotychczasowych współwłaścicieli da Pani prawo do korzystania z drogi na równi z innymi współwłaścicielami.

Czy umowa o korzystaniu z drogi zawarta z pominięciem jednego z współwłaścicieli jest ważna i daje prawo korzystania z tej drogi?

Jeśli chodzi o umowę zawartą z 6 współwłaścicielami, to niewątpliwie stosunek wynikający z umowy nie ma charakteru rzeczowego, tj. służebności przejazdu czy użytkowania, gdyż taka umowa wymagałaby formy aktu notarialnego. Ponadto umowa byłaby nieważna, gdyż czynności przekraczające zwykły zarząd (a do takich należą umowy obciążające nieruchomość prawem rzeczowym na rzecz osób trzecich) dla swojej ważności wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli.

 

„Art. 199. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”.

 

Myślę, że zawartą umowę można oceniać w kategoriach umowy użyczenia, o której mowa w art. 710.

 

„Art. 710. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

 

Jak jednak wynika z orzecznictwa, umowa użyczenia zawarta tylko przez niektórych właścicieli jest możliwa w stosunku do części rzeczy wspólnej używanej samodzielnie przez danego współwłaściciela (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2004 r., IV CK 17/03). „Każdy ze współwłaścicieli może podejmować samodzielnie pewne czynności w stosunku do tych części rzeczy wspólnej, z których samodzielnie korzysta. W przypadku lokalu oznacza to, że dopuszczalne jest zawarcie przez korzystającego z niego współwłaściciela umowy użyczenia z osobą trzecią”.

 

Konkludując, umowa zawarta jedynie z 6 współwłaścicielami nie daje prawa do korzystania z całej nieruchomości. Najlepszym rozwiązaniem byłoby więc zakupienie udziału od jednego ze współwłaścicieli.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Tomasz Ciasnocha

Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikację sadową również ukończył w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz cywilnym, na co dzień zajmuje się gospodarką nieruchomościami. Dzięki stałej współpracy z bankiem spółdzielczym doskonale orientuje się w prawie bankowym. Za sprawą pobytu na uniwersytecie katolickim w Angers we Francji oraz stażu w firmie ubezpieczeniowej AXA, również w Angers, poznał dość dobrze prawo francuskie. Językiem francuskim posługuje się w stopniu biegłym. Prywatnie interesuje się ochroną prawną człowieka, w szczególności wynikającą z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.


Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 10 =

Artykuł 198 kodeksu cywilnego potwierdza, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych osób posiadających współwłasność. Dopiero czynność przekraczająca zwykły zarząd taka jak np. sprzedaż całej nieruchomości lub remont mieszkania wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli (art. 199 KC).

Wilma

......\\\"Zakupienie udziału jednego z dotychczasowych współwłaścicieli da Pani prawo do korzystania z drogi na równi z innymi współwłaściciela\\\"......
Pytanie: czy \\\"zakupienie dotyczy całego udziału współwłaściciela czy części udziału jednego ze
współwłaścicieli ( zastąpienie osoby )? Czy rozporządzenie rzeczą wspólną ( sprzedaż ułamkowej części udziału współwłaściciela ) zmienia ilosc uzytkowników drogi, zagraża swobodnemu korzystaniu z drogi ze względu na konkretne warunki techniczne obiektu liniowego jakim jest droga oraz wprowadza dodatkowe uciążliwości ( np hałas) wywołany ruchem samochodów. Wg mnie taka transakcja zakupu ułamkowej części udziału od jednego ze współwłaścicieli bez zgody pozostałych współwłaścicieli jest naruszeniem art 199 KC .

Renata

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl