.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pobicie przez innego pracownika w pracy

Zostałem pobity, uderzony wielokrotnie (jednak bez uszczerbku na zdrowiu fizycznym) przez drugiego pracownika w miejscu pracy. Dodam, iż jestem osoba niepełnosprawną ze względów psychicznych (nerwica lękowa). Mam świadka pobicia, innego pracownika. Co mam teraz zrobić? Jak dokonać zgłoszenia pobicia w miejscu pracy? Chciałbym, aby sprawca pobicia poniósł jak największą karę finansową (niekoniecznie na moją korzyść).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pobicie przez innego pracownika w pracy

Agresja – pobicie i jego konsekwencje prawne

Zgodnie z treścią art. 158 Kodeksu karnego:

 

„§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

 

Zgodnie natomiast z art. 156 § 1 „kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

 

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,

– podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”.

 

Zgodnie z art. 157:

 

„§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dążenie do ukarania sprawcy w miejscu pracy

Proszę wybaczyć przytoczenie tak dużej ilości przepisów, jednak nie znam Pana obrażeń. Z uwagi na to, jeżeli doszło do pobicia, to jak najbardziej może Pan dochodzić ukarania sprawy na podstawie przepisów prawa karnego.

 

Wszystkie określone w art. 158 § 1–3 Kodeksu karnego typy udziału w bójce lub pobiciu mają charakter materialny. Znamię skutku przestępstwa z art. 158 § 1 realizuje wytworzenie przez biorących udział w zdarzeniu stanu narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 § 1) lub naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, o którym stanowi art. 157 § 1 KK (post. SN z 29.1.2007 r., sygn. akt III KK 381/06).

 

Przestępstwo to jest więc przestępstwem konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo. Nieuprawnione jest postrzeganie skutkowości przestępstw stypizowanych w art. 158 § 1–3 wyłącznie przez pryzmat kwalifikujących następstw w postaci śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z § 2 i 3 tego przepisu (wyrok SA w Lublinie z 4.2.2003 r., sygn. akt II AKa 178/02).

Zgłoszenie agresji – pobicia w miejscu pracy

Z uwagi na powyższe proszę zgłosić zdarzenie na policję lub do prokuratury, bowiem występki określone w art. 158 § 1–3 oraz art. 159 są przestępstwami publicznoskargowymi, ściganymi z urzędu.

 

Może Pan dodatkowo dochodzić w niniejszym postępowaniu naprawienia szkody. Co więcej, jeżeli zdarzenie miało miejsce w miejscu pracy, proszę zgłosić to pracodawcy, aby doszło do ukarania pracownika.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu