Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

L4 na depresję a wyjazd na święta

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 30.06.2016

Jestem od 28 dni na zwolnieniu lekarskim z powodu depresji wywołanej między innymi zajściami w pracy. Mąż pracuje legalnie za granicą, chciałabym do niego polecieć na tydzień na święta razem z dziećmi, czy mogę to zrobić, będąc na L4? Jeśli tak, to w jaki sposób mam powiadomić pracodawcę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

 

W judykaturze i doktrynie powszechny jest już pogląd, że zasadniczym celem zasiłku chorobowego jest kompensata utraconego przez ubezpieczonego zarobku wskutek wystąpienia u niego czasowej, przejściowej niezdolności do zarobkowania. Celem zaś zwolnienia od pracy jest odzyskanie przez ubezpieczonego zdolności do pracy, stąd w jego osiągnięciu przeszkodą mogą być wszelkie zachowania ubezpieczonego utrudniające proces leczenia i rekonwalescencję (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z 14 grudnia 2005 r., sygn. akt III UK 120/05).

 

Istotny z punktu widzenia zadanego pytania jest art. 17 ust. 1 wspomnianej ustawy, który stanowi, że ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

 

Wyjeżdżając w celach turystycznych lub wypoczynkowych w okresie zwolnienia lekarskiego, naraża się Pani na zarzut wykorzystywania zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, co może skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.

 

Zachowaniem niezgodnym z celem zwolnienia określić można takiego typu postępowanie, które w powszechnym odczuciu jest nieodpowiednie dla osoby chorej i może nasuwać wątpliwości co do rzeczywistego stanu zdrowia ubezpieczonego.

 

W piśmiennictwie za zachowania niezgodne z celem zwolnienia uznano:

 

  • nieprzestrzeganie wskazań lekarskich, np. nakazu leżenia w łóżku,
  • nieprzestrzeganie zakazu wykonywania różnych prac domowych,
  • pracę w ogrodzie lub gospodarstwie rolnym,
  • wykorzystywanie zwolnienia dla innych celów niż leczenie.

 

Natomiast nie zostało uznane za zachowanie niezgodne z celem zwolnienia zachowanie polegające na:

 

  • wyjeździe na okres leczenia do rodziny,
  • wykonywaniu, nawet przez obłożnie chorego, czynności niezbędnych dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

 

Adnotacja na zwolnieniu lekarskim „pacjent może chodzić” upoważnia do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, takich jak wstawanie z łóżka, poruszanie się po mieszkaniu, udanie się na ewentualne zabiegi czy kontrolę lekarską (wyrok SA w Katowicach z 12 listopada 2002 r., sygn. akt III AUa 3189/01).

 

Mając na uwadze wyżej przytoczone poglądy judykatury i orzecznictwa, stwierdzam, że moim zdaniem Pani wyjazd za granicę w czasie zwolnienia lekarskiego nie powinien zostać – jeśli doszłoby do kontroli – zakwestionowany jako sprzeczny z celem zwolnienia lekarskiego. Przy czym nie musi Pani powiadamiać pracodawcy, że wyjeżdża Pani na święta do męża.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 1 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki