Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zły wpis w księdze wieczystej - stan faktyczny niezgodny ze stanem prawnym

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 10.07.2020

Wybudowałem i odebrałem budynek jako mieszkalno-usługowy, a w księgach wieczystych jest zapisany jako budynek handlowo-usługowy. Czy wpisana przeznaczenie do KW jest prawidłowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zły wpis w księdze wieczystej - stan faktyczny niezgodny ze stanem prawnym

Niezgodność stanu faktycznego ze stanem prawnym

Oczywiście, że skoro wybudował Pan i odebrał budynek jako mieszkalno-usługowy, zaś w księgach wieczystych budynek ten figuruje jako budynek handlowo-usługowy, to jest to stan faktyczny, który jest niezgodny ze stanem prawnym – ujawnionym w księdze wieczystej. Powinien więc Pan to wyjaśnić w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego na miejsce położenia tej nieruchomości, w wiec tym sądzie, który prowadzi księgę wieczystą. W praktyce o tym, czy budynek, w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i usługowe, jest budynkiem mieszkalnym czy usługowym, rozstrzyga stosunek powierzchniowy części mieszkalnej do części użytkowej. Jeżeli zatem wpis w księdze wieczystej stanowi o tym, że jest to budynek handlowo-usługowy, to w świetle prawa nie jest budynkiem mieszkalnym. Ma to tez istotne znaczenie przy wymiarze podatku bowiem organ podatkowy dokonuje zakwalifikowania budynku do jednej z kategorii, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Dla budynków mieszkalnych jest przewidziana najniższa stawka podatkowa. Wyższe stawki obowiązują dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Żądanie usunięcia niezgodności

Tak więc powinien Pan w trybie ustawy o księgach wieczystych i hipotece żądać usunięcia niezgodności.

 

Może Pan wnosić o sprostowanie wpisu w księdze wieczystej na podstawie danych z katastru nieruchomości. Na podstawie art. 27 ustawy, w razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje – na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika – sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości. Sprostowanie może być dokonane także z urzędu, na skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości. Do zawiadomienia dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest to niezbędne – także wyrys z mapy katastralnej lub inny dokument stanowiący podstawę sprostowania oznaczenia nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy wpis potrzebny do usunięcia niezgodności między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może nastąpić, gdy niezgodność będzie wykazana orzeczeniem sądu lub innymi odpowiednimi dokumentami.

Zmiana kategorii budynku w KW

Tak więc możliwe jest usunięcie niezgodności po przedstawieniu koniecznych ku temu dokumentów, wtedy wpisu dokonuje się w jednoetapowym postępowaniu wieczystoksięgowym. Natomiast gdy nie będzie to możliwe, to dokonanie wpisu nastąpi po uprzednim orzeczeniu sądu procesowego rozpoznającego roszczenie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Stanowi o tym art. 10 ustawy:

 

„1. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.

2. Roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + zero =

13.08.2020

jakiej ustawy ? Brak informacji....

germanoss

»Podobne materiały

Prawo do odprawy emerytalnej w przypadku śmierci pracownika

Pracownik nabył prawo do emerytury, ale po pół roku ją zawiesił i wrócił do pracy. Po kilku tygodniach zmarł. Zakład wypłacił odprawę pośmiertną. Czy jego spadkobiercom przysługuje odprawa emerytalna?

 

Zabezpieczenie nieruchomości przed zachowkiem

Moi rodzice chcą zapisać mi dom. Moja mama posiada dzieci z pierwszego małżeństwa, których mój ojciec nie adoptował. W jakiej formie rodzice mogą przekazać mi dom, aby rodzeństwo nie domagało się ode mnie zachowku? Czy mają dokonać darowizny, czy sporządzić testament?

 

Czy mogę mieszkać w mieszkaniu bez sprawy spadkowej?

Proszę o udzielenie mi informacji na temat mieszkania po nieżyjących teściach. Jest tam zameldowana rodzina (3 osoby), mieszkaliśmy tam z teściami od 1991 roku. Opłaty i kredyt spłacaliśmy na pół plus swój wkład w to mieszkanie. Po 13 latach musieliśmy się wyprowadzić – sprawy rodzinne. Jest j

 

Zmiana w księdze wieczystej – usunięcie niezgodności

Mam mały dom, który nabyłam 4 lata temu. W księdze wieczystej mam wpis: „zabudowana działka nr ... obszaru 38 m2. Typ księgi wieczystej – nieruchomość gruntowa. Rubryka 02 punkt 1 – „założenie księgi wieczystej w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wiec

 

Założenie odrębnych ksiąg wieczystych dla dwóch domów na jednej działce

Posiadam działkę z dwoma wolno stojącymi budynkami mieszkalnymi. Chciałbym założyć odrębne księgi wieczyste dla obu domów, by móc później rozdysponować majątek na dwoje dzieci. Czy do założenia odrębnych ksiąg wieczystych będą potrzebne zaświadczenia ze starostwa o odrębności lokali? Budynki mają od

 

Ksero odpisu aktu notarialnego przy zakupie mieszkania

Kupuję mieszkanie na rynku wtórnym – pełna własność. Sprzedający ma tylko ksero (słabej jakości, np. nie widać dobrze pieczątek) wypisu aktu notarialnego. Notariusz stwierdził, że nie jest mu potrzebny oryginał odpisu, a ksero wystarczy. Czy jako kupujący czymś ryzykuję, gdyby np. na tym ksero

 

Licytacja mieszkania bez KW - czy licytacja jest bezpieczna?

Chciałbym wziąć udział w licytacji komorniczej mieszkania, jednak nie ma ono KW. Czy wobec tego licytacja jest bezpieczna?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »