.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Licytacja mieszkania bez KW - czy licytacja jest bezpieczna?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 11.02.2019

Chciałbym wziąć udział w licytacji komorniczej mieszkania, jednak nie ma ono KW. Czy wobec tego licytacja jest bezpieczna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej wiąże się z jego korzystną ceną, często bowiem mieszkania są sprzedawane po 3/4 wartości ceny, a nawet mniej. Kupno mieszkania z licytacji komorniczej ma charakter kupna pierwotnego. Komornik, dokonując tzw. obwieszczenia o licytacji nieruchomości, czyli czynności poprzedzającej przetarg, ma obowiązek ogłosić to co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem w budynku sądowym i w lokalu organu gminy właściwych miejscem położenia nieruchomości.

Ogłoszenia o sprzedaży znajdują się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej i powinny zawierać m.in. następujące informacje:dane dotyczące nieruchomości, a więc jej powierzchnia, lokalizacja, numer księgi wieczystej (o ile taką posiada), cenę nieruchomości oraz cenę wywoławczą lokalu, informacje o wysokości rękojmi oraz terminie jej uiszczenia. Rękojmię zobowiązana jest wpłacić osoba, chcąca wziąć udział w licytacji, termin posiedzenia licytacyjnego, termin wyznaczony przez komornika, w którym można oglądać mieszkanie.

 

Każda z osób biorących udział w licytacji zobowiązana jest do wpłacenia rękojmi, która wynosi 10% ceny wywoławczej lokalu.

Proszę pamiętać, iż mieszkanie licytowane może być więcej niż raz, jeśli nie znajdzie się osoba chętna na jego zakup. Po zakupie mieszkania lub domu z licytacji, nabywana nieruchomość nie będzie obciążona hipoteką (na podstawie art. 1000 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Trzeba jednak pamiętać, że w mocy pozostają niektóre służebności i prawa dożywotniego użytkowania lokalu oraz wszystkie umowy najmu.

 

Podczas pierwszej licytacji ceną wywoławczą jest kwota stanowiąca 70 procent rynkowej wartości mieszkania. Przy kolejnej licytacji suma ta zmniejsza się o 10% i wynosi już 60 procent ceny rynkowej.

 

Po wygraniu licytacji sąd władny jest do wydania postanowienia o przybiciu, które zazwyczaj wydawane jest w tym samym dniu, w którym skończyła się licytacja. Dopiero z uzyskaniem prawomocności postanowienia o przybiciu zostanie przeniesiona własność na wygrywającego licytację. Dopiero w tym momencie można zgłosić się o wypis do księgi wieczystej.

 

Do momentu zakończenia egzekucji z nieruchomości właścicielem jest dłużnik. Nieruchomości nie przejmuje komornik, jedynie prowadzi jej sprzedaż i czynności ją poprzedzające. W obwieszczeniach o licytacjach podawany jest termin oględzin nieruchomości, jak również termin i miejsce przeglądania dokumentów dotyczących nieruchomości.

 

Jeśli mieszkanie nie ma w ogóle założonej księgi (np. spółdzielcze własnościowe) bądź też posiada wyłącznie księgę tradycyjną, wówczas przeglądnięcie tej ostatniej będzie możliwe tylko w sądzie właściwym dla miejsca położenia nieruchomości,

 

Być może mieszkanie stanowi własność spółdzielni, w tym celu powinien Pan udać się do spółdzielni o udzielenie informacji, czy mieszkanie posiada jakiekolwiek zadłużenie. Proszę pamiętać, iż mieszkania podlegające licytacji często są jeszcze zamieszkiwane przez ówczesnych mieszkańców, a ich eksmisja może spowodować dodatkowe koszty, jeśli nie załatwi jej gmina. Najważniejszą zatem kwestią jest zaczerpnięcie informacji od komornika, czy w lokalu zamieszkuje dłużnik.

 

Proszę także pamiętać, iż w przypadku wygrania licytacji kupujący ma zazwyczaj 14 dni na spłatę pozostałej kwoty mieszkania.

 

Nabycie lokalu mieszkalnego podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyjątkiem jest nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gdyż podlega ono opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zatem decydująca kwestią w Pana sytuacji będzie określenie tytułu prawnego do nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton