.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ksero odpisu aktu notarialnego przy zakupie mieszkania

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 01.06.2019 • Zaktualizowane: 25.02.2021

Kupuję mieszkanie na rynku wtórnym – pełna własność. Sprzedający ma tylko ksero (słabej jakości, np. nie widać dobrze pieczątek) wypisu aktu notarialnego. Notariusz stwierdził, że nie jest mu potrzebny oryginał odpisu, a ksero wystarczy. Czy jako kupujący czymś ryzykuję, gdyby np. na tym ksero były podmienione strony (np. byłaby wycięta służebność osobista itd)? Jak to się ma do rękojmi zaufania KW?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ksero odpisu aktu notarialnego przy zakupie mieszkania

Fot. Fotolia

Jak sprawdzić czy nabywane mieszkanie nie jest obciążone służebnością?

Jeżeli nieruchomość ma księgę wieczystą, a rozumiem, że tak jest, to najlepiej sprawdzić jej treść, głównie treść działu III księgi wieczystej, w którym ewentualnie istniejąca służebność winna być wpisana. Regułą jest, że tego rodzaju ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości są wpisywane do księgi. Księgi w wersji elektronicznej są dostępne na stronie ministerstwa sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

 

Natomiast akurat w przypadku służebności wpis do księgi wieczystej ma charakter deklaratoryjny i tak naprawdę służebność nie musi być do księgi wpisana. Tak jak hipoteka, aby została skutecznie ustanowiona, musi zostać wpisana do księgi wieczystej, tak służebność już nie.

 

Ustanowienie służebności może nastąpić w drodze czynności prawnej, orzeczenia sądu, ugody sądowej, zasiedzenia, decyzji administracyjnej. We wszystkich innych przypadkach niż umowa będzie o tym na pewno wzmianka w księdze wieczystej bo sądy orzekając o nieruchomościach przesyłają odpis orzeczenia do ksiąg wieczystych. Problematyczna może być zatem tylko umowa.

Pewnie odradzałabym Panu zawieraniu umowy przy wątpliwej jakości kserokopii, bo niestety nie da się wówczas w 100% ustalić treści aktu.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Pyta Pan o rękojmię ksiąg wieczystych i tak, ta co do zasady, chroni nabywcę w dobrej wierze. Zgodnie z treścią art. 7 ustawy o księgach wieczystych i hipotece „rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:

 

1) prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu;

2) prawu dożywocia;

3) służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej;

4) służebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia;

5) służebnościom przesyłu”.

 

Tak więc rękojmia działa przeciwko innym służebnościom niż te wymienione w przepisie. Działa tym samym przeciwko służebnościom osobistym jak i gruntowym, z tym tylko, że chroni ona w myśl art. 6 tej ustawy nabywcę działającego w dobrej wierze. Zgodnie z art. 6 ust. 2 powołanej ustawy „w złej wierze jest ten, kto wie, że treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo ten, kto z łatwością mógł się o tym dowiedzieć.” I tu niestety obawiam się, że ustalenie, czy w tym akcie jest wpisana służebność, nie byłoby trudne, wystarczy tylko sprawdzić akta księgi wieczystej – w aktach tych musi się znajdować oryginał aktu na podstawie, którego wpisano własność zbywcę do księgi, a więc tego którego kiepską Pan aktualnie dysponuje. Jeżeli w akcie tym jest wpisana służebność, łatwo będzie Pan mógł to stwierdzić.

 

Nie bardzo wyobrażam sobie sytuację, w której w akcie tym byłaby wpisana służebność, a nie było jej ujawnionej w księdze, ale ponieważ doświadczenie uczy, że różne błędy się w życiu zdarzają, nie można wykluczyć i takiego przypadku, choć jest to mało prawdopodobne.

 

Z powodzeniem może Pan żądać aby np. zbywający poszedł z Panem do sądu, wydziału ksiąg wieczystych celem obejrzenia akt księgi, a w nich aktu notarialnego, wówczas będzie Pan miał 100% pewność, że służebności nie ma wpisanej w akcie – choć podkreślam, że jest to naprawdę mało prawdopodobne, żeby wówczas nie widniała w księdze.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton