Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta z Niemiec a obciążenie ubezpieczeniem zdrowotnym i podatkiem

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.02.2019

Moja matka jest obywatelką niemiecką, ale od niedawna mieszka w Polsce ze względu na wiek i potrzebę stałej opieki. W tym miesiącu otrzymała decyzję od niemieckiego ubezpieczyciela, że przyznano jej dużą rentę wdowią, która będzie przelewana na konto w Polsce. Z decyzji wynika, że nadal będzie przez Rentenversicherung płacone ubezpieczenie zdrowotne i inne. Bank w Polsce, gdzie będzie przelewana renta, oznajmił, że musi ją także obciążyć ubezpieczeniem zdrowotnym i podatkiem. Czy w tej sytuacji istnieje podwójne opodatkowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta z Niemiec a obciążenie ubezpieczeniem zdrowotnym i podatkiem

Fot. Fotolia

Zasadą jest, że osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) – zasadę tę stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a które przewidują od niej wiele wyjątków.

 

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. stanowi w art. 18 ust. 1 i ust. 2, że emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z RFN, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce; (2) jednak bez względu na powyższe, płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych RFN, podlegają opodatkowaniu tylko w RFN. Zgodnie zatem z ww artykułem renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, podlegają opodatkowaniu tylko w RFN. Podobnie wskazuje m.in. pismo z dnia 9 lipca 2007 r. Ministerstwo Finansów (sygn: DD4-033-042/IDy/07/95): „Renta wdowia wypłacana z Niemiec z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych nie podlega opodatkowaniu w Polsce”. Analogicznie czytamy w interpretacji: „Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, iż otrzymywana przez Wnioskodawczynię od 2005 r., renta wdowia po zmarłym mężu wypłacana z niemieckiej instytucji rentowej Deutsche Rentenversicherung Berlin -Brandenburg podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech.” [Pismo z dnia 24 kwietnia 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi, sygn: IPTPB2/415-92/13-4/TS] Tak też najnowsze interpretacje jak np. pismo z dnia 18 sierpnia 2017 r. wydane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej [sygn. 0112-KDIL4.4012.199.2017.2.JK] „Mając na względzie powyższe, w sytuacji gdy emerytura - jak wskazano we wniosku - jest otrzymywana przez Wnioskodawcę z obowiązkowego sytemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, podlega opodatkowaniu, zgodnie z powołanym art. 18 ust. 2 ww. umowy, tylko w Niemczech. Tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W związku z tym na banku nie ciąży obowiązek naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”.

 

Reasumując jeśli rentę wdowią otrzymuje Pana mama, a tak jest standardowo, z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych RFN podlega ona opodatkowaniu tylko w RFN i w ogóle nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Nie może więc dojść do podwójnego opodatkowania.

 

Odnośnie składki – jakie zatem są obowiązki banku w tym zakresie? Zgodnie z art. 75 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z innego państwa członkowskiego, bank kieruje do oddziału wojewódzkiego Funduszu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby otrzymującej takie świadczenie, zapytanie dotyczące podlegania przez tę osobę ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Proszę zapoznać się z odpowiedzią na interpelację nr 32073 dostępną tu: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2296935B, w której czytamy, że „wprowadzenie ust. 1a do art. 75 ww. ustawy umożliwia bankom ustalenie – w porozumieniu z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ – czy dany emeryt pobiera także polskie świadczenie emerytalne lub rentowe; innymi słowy – czy wobec tego emeryta/rencisty zastosowanie ma polskie ustawodawstwo w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, bank rozpoczyna pobór składki na ubezpieczenie zdrowotne z kwoty zagranicznej emerytury lub renty”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus dziewięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki