Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przestępstwo poświadczenia nieprawdy

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 22.05.2014

Czy poświadczenie nieprawdy w ofercie konkursowej i w umowie pomiędzy dwoma podmiotami prawnymi podlega pod art. 271 Kodeksu karnego? Po jakim czasie przestępstwo poświadczenia nieprawdy ulega przedawnieniu?

Anna Sochaj-Majewska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Przestępstwo poświadczenia nieprawdy, czyli fałszerstwa intelektualnego, jest tzw. przestępstwem indywidualnym, co oznacza, że odpowiedzialności za jego popełnienie podlega funkcjonariusz publiczny, jak i inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu. Jak stanowi przepis art. 271 § 1 Kodeksu karnego (K.k.), funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 271 § 2 K.k.). Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 271 § 3 K.k.).

 

Poświadczenie nieprawdy w dokumentacji konkursowej, w tym w ofercie oraz w umowie pomiędzy podmiotami prawa, nie podlega pod hipotezę przepisu art. 271 K.k. Jak wskazał Sąd Najwyższy – Izba Karna w wyroku z dnia 30 sierpnia 2011 r. (sygn. akt IV KK 190/11), „uprawnienie »innej osoby« z art. 271 § 1 KK powinno stanowić uzupełnienie kompetencji funkcjonariusza publicznego i nie może być utożsamiane z ogólną kompetencją do udziału w obrocie prawnym, zaś dokument przez tę osobę wystawiony ma zawierać w swojej treści poświadczenie, któremu przysługuje cecha zaufania publicznego, a w związku z tym domniemanie prawdziwości. Nie stanowi wystawienia dokumentu z poświadczeniem w nim nieprawdy, w rozumieniu art. 271 § 1 KK, samo zawarcie cywilnoprawnej umowy przez osoby upoważnione do działania w imieniu stron transakcji, z podaniem w jej treści niektórych nieprawdziwych okoliczności dotyczących kontraktu. Strona stosunku cywilnoprawnego nie może być bowiem sprawcą przestępstwa z art. 271 § 1 KK w zakresie sporządzonych przez nią dokumentów odnoszących się do zawarcia, zmiany lub ustania tego stosunku” (podobnie Sąd Najwyższy – Izba Karna w wyroku z dnia 13 listopada 2008 r., sygn. akt IV KK 373/08 oraz w wyroku z dnia 16 grudnia 2010 r., sygn. akt IV KK 379/10).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W kontekście cytowanych powyżej orzeczeń zamieszczenie nieprawdziwych informacji w ofercie konkursowej, składanej w ramach procedury zamówień publicznych, nie wypełnia znamion przestępstwa z art. 271 K.k., bowiem dokumentacja ta nie korzysta z domniemania prawdziwości wynikającego z zaufania publicznego, jakim obdarzony jest z mocy prawa podmiot ją wystawiający. Ewentualnych podstaw odpowiedzialności należy poszukiwać w ustawie – Prawo zamówień publicznych, dotyczących także konsekwencji w zakresie przyszłego uczestnictwa w procedurach wyłaniania wykonawcy zamówienia.

 

Odnosząc się do drugiej części pytania, czysto teoretycznie, z uwagi na brak podstaw do wszczęcia postępowania karnego w niniejszej sprawie, należy wskazać, iż termin przedawnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy zależy od jego kwalifikacji prawnej, mamy tu bowiem do czynienia z trzema postaciami tego czynu. Pierwszy przypadek wskazuje art. 271 § 1 K.k., zgodnie z którym zagrożenie karą pozbawienia wolności wynosi od 3 miesięcy do lat pięciu. W takim wypadku, w świetle przepisu art. 101 § 1 pkt 3 K.k., jeśli czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności przekraczającą trzy lata (chodzi tu o górny wymiar kary), jego karalność (ściganie) przedawnia się z upływem lat 10 od czasu jego popełnienia.

 

Jeśli organy ścigania zakwalifikują dany czyn jako tzw. wypadek „mniejszej wagi”, kara przewidziana przez ustawę to grzywna lub ograniczenie wolności. Wówczas, w świetle przepisu art. 101 § 1 pkt 4 K.k., karalność takiego przestępstwa ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat. Jeśli natomiast przestępstwo poświadczenia nieprawdy stanie się typem kwalifikowanym przez motywację sprawcy, tzw. przestępstwem kierunkowym, o czym świadczą określenia „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej”, to zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrośnie i wyniesie od sześciu miesięcy do lat 8. Oczywiście motywacja sprawcy musi zostać udowodniona, jest to element zamiaru decydujący o bycie przestępstwa z art. 271 § 3 K.k., które może być popełnione tylko w zamiarze bezpośrednim kierunkowym (dolus directus coloratus). W tym przypadku, zgodnie z treścią przepisu art. 101 § 1 pkt 2a K.k., karalność czynu ulegnie przedawnieniu po upływie 15 lat od czasu jego popełnienia.

 

Jeśli dojdzie do przedawnienia karalności, to okoliczność ta stanowić będzie negatywną przesłankę procesową, której konsekwencją będzie konieczność umorzenia postępowania karnego (art. 17 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania karnego), niezależnie od jego stadium, jeśli przed upływem terminu przedawnienia nie doszło do wydania prawomocnego wyroku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 8 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Oświadczenie o niekaralności a poświadczenie nieprawdy

Chciałbym podjąć pracę w pewnej prywatnej firmie. Od kandydatów wymagane jest oświadczenie o niekaralności. Jestem osobą niekaraną, ale obecnie toczy się przeciwko mnie postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej. Nie przyznaję się do popełnienia czynu, a wiem, że obowiązuje domniemanie niewinności. Czy pracodawca może dopytywać się o moją sytuację lub czy mogę ewentualnie odpowiadać za poświadczenie nieprawdy (art. 271 § 1 Kodeksu karnego), jeżeli nie wyjawię, że obecnie toczy się to postępowanie?

Nieumyślne poświadczenie nieprawdy w dokumencie urzędowym – konsekwencje dyscyplinarne i karne dla urzędnika

Dopuściłem się nieświadomego sfałszowania dokumentu urzędowego, źle przeanalizowałem sprawę, w wyniku czego powstał dokument niezgodny z rzeczywistością. Konsekwencje mojego błędu są poważne, bo z tego powodu osoba trzecia pobrała większe świadczenie niż była uprawniona. Przez swoją głupotę nie byłem do końca świadomy, że fałszuję dokument, nie przyjąłem za to żadnych korzyści majątkowych, nawet nie znam osoby, która przez mój błąd pobiera za wysokie świadczenie. Sprawa wyszła na jaw, co więc mi grozi, czy jest szansa, bym zachował swoje miejsce pracy? Jak w takiej sytuacji można się bronić, widzę, że zwierzchnik nie chce dać wiary, że było to działanie nieumyślne? Ostatecznie powstał dokument inny niż stan faktyczny, czy grozi mi zatem oskarżenie o fałszerstwo?

Poświadczenie nieprawdy

Pełniąc funkcję inspektora nadzoru, odebrałam roboty budowlane (remont dachu), kierując się złożonym przez wykonawcę i kierownika budowy oświadczeniem o zakończeniu robót. Odbiór przeprowadzony był zimą przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (dach był przykryty grubą warstwą śniegu i lodu). Okazało się, że remont przeprowadzono nieprawidłowo. Prokurator zarzuca mi umyślne poświadczenie nieprawdy dla osiągnięcia korzyści materialnych (po odbiorze wypłacono mi pensję przewidzianą w umowie). Jak wybrnąć z tej sytuacji? Załączam dokumenty.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »