Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

System dozoru elektronicznego – czy warto się ponownie starać?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 30.01.2012

Mój krewny odsiaduje wyrok 1 roku za pobicie. Jest to jego trzecie skazanie, wszystkie były pod wpływem alkoholu. Starał się o dozór elektroniczny, ale mu odmówiono (nie stawił się do odbycia kary). Czy po dwóch miesiącach warto znów starać się o SDE? Czy warto wynająć adwokata do reprezentacji przed sądem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

System dozoru elektronicznego (SDE) reguluje ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960).

 

Celem SDE jest eliminacja skazanych wymagających izolacji, stąd przed podjęciem decyzji o zastosowaniu tej formy wykonania kary pozbawienia wolności należy szczegółowo zbadać osobowość skazanego, jego sytuację życiową, w tym mieszkaniową i rodzinną.

 

Aby SDE mógł zostać zastosowany wobec danego skazanego, muszą zostać spełnione określone warunki.

 

Warunki zastosowania SDE to:

 

  1. Zgoda skazanego na odbycie kary w SDE.
  2. Zgody wszystkich pełnoletnich osób zamieszkujących w lokalu, w którym ma być wykonywany dozór, przy czym należy pamiętać, iż jeśli dozór ma być połączony z zakazem zbliżania się do określonej osoby, niezbędna jest także zgoda tej osoby.
  3. Posiadanie przez skazanego stałego miejsca pobytu. Chodzi tu przede wszystkim o lokal mieszkalny, w którym skazany jest obowiązany pozostawać w wyznaczonych dniach i porach, jednak przyjmuje się, że dozór może być stosowany względem skazanego zamieszkującego w domu pomocy społecznej, internacie czy hotelu, o ile przewidywany czas zamieszkiwania nie jest krótszy niż okres pozostałej do odbycia kary.
  4. W miejscu, w którym dozór ma być wykonywany, brak jest przeszkód o charakterze technicznym uniemożliwiających funkcjonowanie systemu (np. taką przeszkodą będzie brak dostępu do energii elektrycznej czy też brak zasięgu bezprzewodowej sieci telefonicznej).
  5. Skazanie na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku.
  6. Odbycie kary w SDE jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Funkcje kary to: represyjna (żeby ukarać), prewencyjna (żeby odstraszyć społeczeństwo przed popełnieniem przestępstw) i poprawcza (żeby sprawcę zresocjalizować).
  7. Z punktu widzenia bezpieczeństwa i stopnia demoralizacji sprawcy, a także z innych względów nie ma potrzeby osadzenia sprawcy w zakładzie karnym.
  8. Skazanie nie nastąpiło w warunkach recydywy szczególnej wielokrotnej.

 

Ponadto jeżeli skazany rozpoczął już odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, należy mieć na względzie dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie odbywania kary.

 

To, że sprawca nie stawił się dobrowolnie do odbycia kary, nie jest okolicznością samo przez się wyłączającą stosowanie SDE, niemniej może być okolicznością działającą na niekorzyść danej osoby.

 

W niniejszym przypadku należy przede wszystkim ustalić, czy sprawca nie został skazany w warunkach recydywy szczególnej wielokrotnej, tj. z art. 64 § 2 Kodeksu karnego (ustali to Pan na podstawie sentencji wyroku czy uzasadnienia). Recydywa szczególna wielokrotna zachodzi, gdy sprawca był już skazany w warunkach recydywy szczególnej podstawowej (art. 64 § 1 Kodeksu karnego), odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat od odbycia w całości lub części ostatniej kary popełnił ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźby jej użycia.

 

Recydywa szczególna podstawowa zachodzi wtedy, gdy sprawca, skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności, w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary, umyślnie popełnia przestępstwo podobne do tego, za które był już skazany.

 

Skazanie w warunkach recydywy szczególnej wielokrotnej jest właśnie okolicznością wyłączającą stosowanie SDE.

 

Nadto, mając na uwadze praktykę, bierze się pod uwagę to, czy skazany pracuje lub uczy się. Jeśli skazany uczy się lub pracuje, to są to okoliczności przemawiające za zastosowanie SDE. Wobec osób uzależnionych SDE stosuje się ze szczególną ostrożnością. Badania wskazują, że skazani uzależnieni częściej od innych naruszają warunki dozoru elektronicznego. Ewentualnie skazany w treści pytania w swych staraniach o SDE może zobowiązać się do podjęcia leczenia odwykowego.

 

Proszę spróbować również ustalić, czy sąd nie rozpatrzył już zażalenia (odwołania) skazanego, gdyż zgodnie z przepisami zażalenie na postanowienie sądu w sprawie odmowy zezwolenia na zastosowanie SDE niezwłocznie przekazuje się wraz z aktami sprawy sądowi odwoławczemu, który rozpoznaje sprawę najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu zażalenia wraz z aktami sprawy do tego sądu (co prawda jest to termin jedynie instrukcyjny).

 

Nadto należy mieć świadomość, że ponowy wniosek o zezwolenia na zastosowanie SDE w tej samej sprawie można złożyć dopiero po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia.

 

Jeśli chodzi o ustanowienie obrońcy (adwokata), to wszystko zależy od poradności skazanego oraz od tego, czy skazany w ogóle spełnia warunki dla zastosowania SDE.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - VIII =

»Podobne materiały

Co z nieruchomością po śmierci właściciela który nie miał spadkobierców?

Sytuacja patowa: właściciel nieruchomości zmarł 19 lat temu, nie pozostawiając spadkobierców, a wcześniej uregulował wszystkie prawa spadkowe na siebie. Nikt nie płaci podatku od nieruchomości. Po jakim czasie Skarb Państwa przejmie nieruchomość i jaki jest termin odwołania od takiej decyzji? Są kre

 

Areszt elektroniczny

W załączniku przesyłam skan wyroku. Nie zostały wykonane zasądzone prace społeczne oraz niezapłacona została grzywna (tylko jej połowa). W związku z tym mój mąż trafił do aresztu. Złożył wniosek o dozór elektroniczny, który wpłynął do sądu ponad 3 tygodnie temu. Wszystkie pomiary i opinie zostały ze

 

Czy figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym?

Mój pracodawca zawiadomił mnie, że będzie chciał upewnić się, czy nie figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym. Niestety, mam sprzed roku prawomocny wyrok 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i grzywnę 5000 zł, którą zapłaciłem. Czy pracodawca znajdzie mnie w rejestrze skazanych?

 

Kara za zaśmiecanie

Czy jest prawo, które chroni nas przed zaśmiecaniem. Konkretnie chodzi mi o nagminne zaśmiecanie klatek schodowych, wind w blokach, pozostawianie gruzu w śmietniku? Czy są za to jakieś kary?

 

Cofnięcie decyzji o dobrowolnym poddaniu się karze

Rok temu znaleziono przy mnie 2 g marihuany. Podczas przesłuchania poddałem się dobrowolnie karze zaproponowanej przez prokuratora. Dodam, że wcześniej nie byłem karany ani notowany. Teraz jednak chciałbym cofnąć decyzję o poddaniu się karze. Czy sąd może odstąpić od jej wymierzenia? Co powinienem z

 

Wyrok nakazowy - grzywna i zatrzymanie prawa jazdy kategorii B

Otrzymałem wyrok nakazowy – grzywna i zatrzymanie prawa jazdy kategorii B. Posiadam jeszcze inne kategorie. Czy po złożeniu sprzeciwu otrzymam umorzenie lub zawieszenie kary?

 

Darowizna przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką

Moje pytanie dotyczy darowizny przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką. Tydzień temu ogłoszono moją upadłość, nie posiadam znacznego majątku, jednakże przypomniała mi się sprawa darowizny od rodziców połowy działki zabudowanej domem. Rodzice w 2012 r. przepisali mi i bratu tę nieruchomość po

 

Wybór opodatkowania dla firmy handlowej

Chciałbym otworzyć firmę handlową, ale nie bardzo potrafię wybrać formę opodatkowania. Myślałem o ryczałcie, ale nie mam pewności co do odpowiedniego wybrania kodu PKD i stawki podatku ryczałtowego, którą muszę w tym momencie wybrać. Moja działalność ma wyglądać następująco: praca na zasadzie handlo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »