Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wybór opodatkowania dla firmy handlowej

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 06.11.2019

Chciałbym otworzyć firmę handlową, ale nie bardzo potrafię wybrać formę opodatkowania. Myślałem o ryczałcie, ale nie mam pewności co do odpowiedniego wybrania kodu PKD i stawki podatku ryczałtowego, którą muszę w tym momencie wybrać. Moja działalność ma wyglądać następująco: praca na zasadzie handlowca, kontakt z firmami z zakresu branży budowlanej. Produkt, którym chcę zainteresować te firmy, to system internetowy pomagający w zarządzaniu procesem budowy. Firma, dla której mam wykonywać te usługi, pochodzi z Danii.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wybór opodatkowania dla firmy handlowej

Fot. Fotolia

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest szczególną formą opłacania podatku dochodowego jednak wybór tego sposobu opodatkowania uzależniony jest od spełnienia kilku warunków. Jeden z takich warunków jest opisany w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy, który wskazuje, że opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

 

We wspomnianym Załączniku do ww. ustawy wymieniono symbole:

 

  1. 46.12 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
  2. 46.14 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
  3. 46.18 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów,
  4. 46.19 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju.
 

W rezultacie wykonywanie jednej z powyższych czynności wyłącza możliwość opodatkowania działalności formą ryczałtową.

 

W przypadku, gdy będzie to pośrednictwo w sprzedaży hurtowej towarów, będziemy mieli tu odpowiednio do czynienia z grupowaniem PKWiU 46.18 „Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów” (w przypadku sprzedaży towarów określonego rodzaju) albo „Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju” (w przypadku sprzedaży towarów różnego rodzaju). Z objaśnień do PKWiU wynika, że grupa 46.1 obejmuje m.in. usługi agentów komisowych, maklerów i innych sprzedawców hurtowych, którzy działają na rachunek innych jednostek. Takie zidentyfikowanie usług znajduje potwierdzenie w opinii Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2009 r. (https://form.stat.gov.pl/precedensy/aspx/TabelaPrec.aspx), zgodnie z którą do grupowania 46.19.10.0 zalicza się m.in. usługi przedstawicielskie na rzecz innej firmy polegające m.in. na przygotowaniu i podejmowaniu działań takich jak badanie rynku, prezentacja produktów łącznie z zawieraniem umów handlowych i sprzedażą produktów w imieniu zleceniodawcy.

 

Nawet jeżeli przyjąć, że będzie Pan wykonywał usługi detalicznego przedstawicielstwa handlowego, to taki rodzaj działalności należy przyporządkować do grupowania PKWiU 82.9 „Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane”, które również wyłączają możliwość skorzystania ze zryczałtowanej stawki podatkowej.

 

Muszę jednak wskazać, że przygotowując odpowiedź, znalazłem również kilka interpretacji organów podatkowych, które dają szansę na wybór ryczałtu w tym zakresie. Przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28.11.2008 r., nr IBPB1/415-695/08/WRz:

 

„Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu poza siecią sklepową (w imieniu i na rachunek zlecającego) polegającą na prezentacji towaru, podpisaniu umowy kupna–sprzedaży i pobieraniu prowizji za sprzedaż. Wystąpił do urzędu statystycznego w Łodzi o klasyfikację PKD prowadzonej działalności i otrzymał pismo nadające PKD 47.99.Z /pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami /. Faktury wystawia na usługi akwizycji urządzenia »P«.

 

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, jeżeli przychód pochodzący z pobieranych prowizji z tyt. świadczonych przez wnioskodawcę usług akwizycyjnych w imieniu i na rachunek zleceniodawcy, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług nie jest zaliczany do usług pośrednictwa w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów gdzie indziej niesklasyfikowanej, tj. działalności wykluczającej możliwość opodatkowania uzyskanych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to należy uznać, iż przychód ten, jako uzyskany z działalności usługowej nie wymienionej w wyżej cytowanym art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy)”.

 

Podobnie ten sam organ w interpretacji z dnia 20.03.2009 r., nr IBPBI/1/415-1022/08/WRz:

 

„Wnioskodawca prowadzi sprzedaż towaru powierzonego, poprzez prezentację tego towaru odbiorcy ostatecznemu. Prezentacje odbywają się w zakładach przemysłowych.

 

Na świadczoną usługę sprzedaży składają się takie działania jak:

 

  • sporządzanie ofert cenowych na prezentowany towar,
  • dostarczanie towaru odbiorcy,
  • prezentacja działania dostarczonego towaru w formie pokazu,
  • opis działanie, opis cech towaru,
  • przekazywanie informacji dotyczących danych technicznych

 

Za swoje działania wnioskodawca będzie wystawiał faktury VAT. Za wykonaną pracę będzie otrzymywał stałe wynagrodzenie od właściciela powierzonego towaru, ustalone jako stawka za godzinę pracy.

 

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, dla ustalenia możliwości opodatkowania świadczonych przez wnioskodawcę usług ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych koniecznym jest prawidłowe zakwalifikowanie tych usług do odpowiedniego symbolu PKWiU. Jeżeli zatem przychód uzyskany z tytułu prezentacji i sprzedaży towarów powierzonych wnioskodawcy przez ich właściciela, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług nie będzie zaliczany do usług pośrednictwa w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów gdzie indziej niesklasyfikowanej lub innej wymienionej w załączniku Nr 2 do ustawy, tj. działalności wykluczającej możliwość opodatkowania uzyskanych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to należy przyjąć co do zasady, iż przychód ten, jako uzyskany z działalności usługowej nie wymienionej w wyżej cytowanym art. 12 ust. 1 pkt 4 lit.b i pkt 5 lit.b będzie można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% (art.12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy)”.

 

Organy podatkowe nie wyjaśniają, na czym miałaby polegać różnica między pośrednictwem w sprzedaży (wyłączenie z ryczałtu) a opisanymi powyżej usługi akwizycji (stawka 8,5%). Fakt, że w powyższych interpretacjach mowa jest o sprzedaży towaru powierzonego. Nie wiem, czy w Pana przypadku można uznać i w ogóle dokonać powierzenia towaru (tj. oprogramowania). Dobrym rozwiązaniem byłoby wystąpienie do GUS-u o dokonanie klasyfikacji prowadzonej działalności i przyporządkowania kodów PKWiU.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus IX =

»Podobne materiały

Gabinet lekarski i kasa fiskalna

Prowadzę indywidualną praktykę lekarską (gabinet lekarski), mam kasę fiskalną. Pracuję też dla NZOZ – dokładnie w tym samym zawodzie (na umowę-zlecenie). Dawniej wystawiałam rachunek na NZOZ jako sprzedawca, nie miałam kasy fiskalnej. Nie wiem, czy obecnie do kopii faktury wystawionej przez NZ

 

Przejęcie kredytu a wartość mieszkania i podatek

Mój były partner przejmie kredyt, który zaciągnęłam na kupno mieszkania, a którego teraz nie mogę spłacać. Jaką wartość powinniśmy wpisać w akcie notarialnym, w którym będzie mowa o zbyciu udziałów? Czy można wpisać wartość początkową mieszkania, czy rynkową? Co z podatkiem? Umowa na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »