Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieobecność w sądzie z powodu choroby

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 16.12.2013

Przebywam na zwolnieniu lekarskim. W jego trakcie powinienem wystąpić w charakterze świadka na rozprawie sądowej. Czy żeby usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie muszę mieć zwolnienie od lekarza sądowego? Kiedy powinienem powiadomić sąd o tym, że nie stawię się na rozprawie z powodu choroby?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieobecność w sądzie z powodu choroby

Fot. Fotolia

Jak usprawiedliwić nieobecność na sprawie cywilnej?

 

W przypadku niemożności stawienia się w sądzie na rozprawie w sprawie cywilnej należy swoją nieobecność wiarygodnie uzasadnić i usprawiedliwić na piśmie. Oczywiście należy to zrobić przed terminem rozprawy, aczkolwiek nie ma wskazanego konkretnego terminu. W wyjątkowych okolicznościach (nagłych) można usprawiedliwić się telefonicznie, wówczas pracownik sekretariatu sądu składa stosowną notatkę do akt z rozmowy.

Usprawiedliwione niestawiennictwo w sądzie z powodu choroby stron

W przypadku choroby Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.) wymaga, aby usprawiedliwienie było potwierdzone przez lekarza sądowego. Stanowi o tym art. 2141 § 1 K.p.c.: „usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego”. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, która wprowadziła cytowany wyżej zapis, zamiarem ustawodawcy była poprawa sprawności przebiegu postępowań cywilnych poprzez zapewnienie waloru wiarygodności przedstawianym przez uczestników postępowań zaświadczeniom usprawiedliwiającym ich niestawiennictwo z powodu choroby.

Czy nieobecność na sprawie cywilnej z powodu choroby musi być potwierdzona zaświadczeniem wystawionym przez lekarza?

Przedstawienie usprawiedliwienia potwierdzonego zaświadczeniem wystawionym przez lekarza sądowego ma na tyle istotną wagę, że uznaje się w orzecznictwie, iż inne zaświadczenia nie upoważniają sądu do uznania, że nieobecność była usprawiedliwiona: „Nie stanowi naruszenia art. 214 k.p.c. przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność pozwanego legitymującego się zaświadczeniem, które nie zostało wystawione przez lekarza sądowego” (postanowienie Sądu Najwyższego z 19 czerwca 2008 r., V CZ 36/08, Lex nr 577242).

Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby w przypadku postępowania karnego

Podobnie sprawa ma się w przypadku postępowania karnego. Tutaj art. 117 § 2a Kodeksu postępowania karnego stanowi: „usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania, których obecność była obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej udziału, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie, wystawionego przez lekarza sądowego”.

Uzyskanie zaświadczenia od lekarza sądowego

Kwestie związane z uzyskaniem zaświadczenia od lekarza sądowego reguluje ustawa z 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849 z późn. zm. – dalej u.l.s.).

 

„Właściwy do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania” (art. 12 ust. 2 u.l.s.).

Gdzie znaleźć wykaz lekarzy sądowych dla danego okręgu?

Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego. W wykazie lekarzy sądowych zamieszcza się imię i nazwisko lekarza sądowego wraz z numerem telefonu, numer prawa wykonywania zawodu, informację o specjalizacji, terminie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności lekarza sądowego oraz miejscu, dniach i godzinach przyjęć. Wykaz ten prezes sądu okręgowego przekazuje m.in. prezesom sądów rejonowych, prezesom sądów apelacyjnych, prokuraturze, komendom i komisariatom policji, a także okręgowej radzie adwokackiej i radzie okręgowej izby radców prawnych właściwym dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego (art. 7 ust. 1-3 u.l.s.).

 

Wykaz lekarzy sądowych jest prowadzony w formie pisemnej, lecz dodatkowo może być prowadzony w formie elektronicznej i udostępniony na ogólnodostępnej stronie internetowej sądu okręgowego. Ponadto informacje o miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzy sądowych wraz z ich imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibach podmiotów, którym przekazywany jest wykaz, a także w miejscach wykonywania zawodu lekarza przez lekarzy sądowych (art. 8 ust. 1-2 u.l.s.).

Zasady wystawiania zaświadczeń przez lekarza sądowego

„Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną” (art. 11 u.l.s.). Jedynie w przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania.

 

Nie powinien Pan mieć zatem trudności w ustaleniu właściwego lekarza i uzyskaniu od niego zwolnienia od uczestnictwa na rozprawie. Proszę pamiętać, aby na badanie zabrać ze sobą historię swojej choroby i zwolnienie wystawione przez Pańskiego lekarza. Zaświadczenie od lekarza sądowego należy dostarczyć do sądu przed rozprawą wraz z pisemnym usprawiedliwieniem, wskazując jednocześnie, że po chorobie pozostaje Pan do dyspozycji sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus X =

12.09.2016

We wtorek wystawił mi zwolnienie i zaświadczeni psychiatra. W moim mieście na 120 tys mieszkańców jest tylko 2 lekarzy sądowych. Jeden przebywa na urlopie. Drugi i oświadczył,że nie ma możliwości wcześniejszego spotkania się niż czwartek o godz.14.00, o tej porze co zaczynała sie moja rozprawa. Wysłałam zatem wcześniej skan wspomnianych obu dokumentów do sadu i dzwoniłam tam, poinformowałam też obrońcę z urzędu o zaistniałej sytuacji. Na 2 h przed rozprawą pisze sekretarz sądowy do mnie emaila pytanie co maja robić z rozprawa czy odwolywać czy nie. Niestety dopiero wieczorem odebralam ta wiadomość. Nastepnego dnia obronca z urzedu pisze mi, że sedzia niezaakceptował moich zwolnien i rrozprawa odbyła się. Co robić? sandracool@tlen.pl

Sandra

21.04.2015

Dnia 27 marca miała odbyć się rozprawa, na którą miałam się w charakterze oskarżonego, niestety zachorował mój synek i dostałam zwolnienie, lekarz sądowy je potwierdził. Tego samego dnia popołudniu wysłałam skan dokumentu do sekretariatu sądu. Wcześniej informowałam także telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Sąd jednak wydał wyrok.... Co robić?

magda13lena@poczta.fm

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki