.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Lokatorzy nie chcą wyprowadzić się po zakończeniu umowy najmu - co zrobić?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.08.2020

Wynajmuję samodzielne mieszkanie w Poznaniu. Zakończyła się umowa o najem zwykła (nie najem okazjonalny) i lokatorzy nie chcą dobrowolnie opuścić mieszkania (to osoby dorosłe bez dzieci). Jakie mam prawa? Czy muszę zakładać w sadzie sprawę o eksmisję i czekać na decyzję sądu? Czy są jakieś pozasądowe rozwiązania? Co zrobić, jeśli nie chce stosować rozwiązań „siłowych”, a wiem że lokatorzy dobrowolnie się nie wyprowadzą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Lokatorzy nie chcą wyprowadzić się po zakończeniu umowy najmu - co zrobić?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Zajmowanie mieszkania przez byłych lokatorów i droga sądowa

Z tego, co Pan pisze, nie ma możliwości polubownego zakończenia sporu, bowiem dotychczasowe wezwania do opuszczenia lokalu powyższym nie skutkowały. Tym samym jedyna droga, jaka Panu pozostaje, to droga sądowa. Powyższe wynika także z tego, że umowa najmu była umową zwykłą, a nie umową najmu okazjonalnego.

 

Jeżeli jest Pan właścicielem mieszkania, to ma Pan prawo żądać eksmisji z lokalu. Jeżeli lokatorzy się nie wyprowadzą z mieszkania, wówczas może Pan wystąpić do sądu z pozwem o eksmisję z lokalu. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

 

„Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

 

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany”.

 

Zachodzi zatem pytanie, czy którakolwiek z powyższych okoliczności występuje w odniesieniu do Pana lokatorów. Jeżeli tak, wówczas sąd przyzna im prawo do lokalu socjalnego. Jeżeli nie, wyrok eksmisyjny będzie można wykonać w każdym momencie, nie czekając, aż gmina przydzieli lokal socjalny.

 

Stan opisany w pkt od 1 do 6 będzie oceniany na dzień sprawy, a nie na dzień dzisiejszy.

Czas trwania procesu o eksmisję lokatorów

Co do zasady sprawy takie trwają od 4 do 6 miesięcy, aczkolwiek nie można wykluczyć, że sprawa ta potrwa dłużej z uwagi na aktualną sytuację. Zawsze Pan może założyć sprawę o eksmisję, samemu wchodząc do mieszkania, zmieniając zamki i oczekując na pozew ze strony najemcy. To jest jednak przejście siłowe.

 

Niemniej trudno mi sobie wyobrazić sytuację, kiedy policja nakazuje wpuszczenie do lokalu najemcy, kiedy okazuje Pan, że umowa wygasła.

 

Może Pan także założyć sprawę o naruszenie miru domowego z art. 193 Kodeksu karnego jako nieopuszczenie lokalu. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton