Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Lokatorzy nie chcą wyprowadzić się po zakończeniu umowy najmu - co zrobić?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.08.2020

Wynajmuję samodzielne mieszkanie w Poznaniu. Zakończyła się umowa o najem zwykła (nie najem okazjonalny) i lokatorzy nie chcą dobrowolnie opuścić mieszkania (to osoby dorosłe bez dzieci). Jakie mam prawa? Czy muszę zakładać w sadzie sprawę o eksmisję i czekać na decyzję sądu? Czy są jakieś pozasądowe rozwiązania? Co zrobić, jeśli nie chce stosować rozwiązań „siłowych”, a wiem że lokatorzy dobrowolnie się nie wyprowadzą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Lokatorzy nie chcą wyprowadzić się po zakończeniu umowy najmu - co zrobić?

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Zajmowanie mieszkania przez byłych lokatorów i droga sądowa

Z tego, co Pan pisze, nie ma możliwości polubownego zakończenia sporu, bowiem dotychczasowe wezwania do opuszczenia lokalu powyższym nie skutkowały. Tym samym jedyna droga, jaka Panu pozostaje, to droga sądowa. Powyższe wynika także z tego, że umowa najmu była umową zwykłą, a nie umową najmu okazjonalnego.

 

Jeżeli jest Pan właścicielem mieszkania, to ma Pan prawo żądać eksmisji z lokalu. Jeżeli lokatorzy się nie wyprowadzą z mieszkania, wówczas może Pan wystąpić do sądu z pozwem o eksmisję z lokalu. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

 

„Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

 

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany”.

 

Zachodzi zatem pytanie, czy którakolwiek z powyższych okoliczności występuje w odniesieniu do Pana lokatorów. Jeżeli tak, wówczas sąd przyzna im prawo do lokalu socjalnego. Jeżeli nie, wyrok eksmisyjny będzie można wykonać w każdym momencie, nie czekając, aż gmina przydzieli lokal socjalny.

 

Stan opisany w pkt od 1 do 6 będzie oceniany na dzień sprawy, a nie na dzień dzisiejszy.

Czas trwania procesu o eksmisję lokatorów

Co do zasady sprawy takie trwają od 4 do 6 miesięcy, aczkolwiek nie można wykluczyć, że sprawa ta potrwa dłużej z uwagi na aktualną sytuację. Zawsze Pan może założyć sprawę o eksmisję, samemu wchodząc do mieszkania, zmieniając zamki i oczekując na pozew ze strony najemcy. To jest jednak przejście siłowe.

 

Niemniej trudno mi sobie wyobrazić sytuację, kiedy policja nakazuje wpuszczenie do lokalu najemcy, kiedy okazuje Pan, że umowa wygasła.

 

Może Pan także założyć sprawę o naruszenie miru domowego z art. 193 Kodeksu karnego jako nieopuszczenie lokalu. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + 3 =

»Podobne materiały

Wysokość alimentów na żonę i dzieci

Jeśli zdecyduję się na rozwód, jakiej wysokości alimenty mogą zostać mi zasądzone na dwoje dzieci i żonę, jeżeli zarabiam około 2,5 tys. zł miesięcznie? Chciałbym również wiedzieć, czy to prawda, że jeśli mnie nie będzie stać na spłatę alimentów, to będzie musiała płacić je na przykład moja mama alb

 

Wydanie zgody przez sąd na wyjazd z dzieckiem za granicę

Dwa lata temu rozwiodłam się z mężem. Mamy 9-letnie dziecko. Wykonywanie władzy rodzicielskiej sąd pozostawił nam obojgu, ustalając miejsce pobytu dziecka przy mnie. Chciałabym na okres 3 lat wyjechać z dzieckiem za granicę. Niestety w tej sprawie nie umiem się porozumieć z byłym mężem. On się upier

 

Niesłusznie naliczone koszty komornicze

Mam zadłużenie, które bank skierował do egzekucji. Komornik zaczął działania, ale nie wyegzekwował żadnej kwoty, tymczasem ja sam porozumiałem się z bankiem i podpisałem ugodę, wskutek czego bank wniósł o umorzenie egzekucji. Obecnie komornik żąda opłaty w wysokości 5% wartości długu (ok. 1500 zł) o

 

Odrzucenie i oddalenie pozwu

Czy można złożyć w jednym piśmie (odpowiedzi na pozew) wniosek o odrzucenie pozwu, a w przypadku gdy sąd nie uzna, że są dostateczne podstawy do odrzucenia pozwu – wnosić w tym samym piśmie o oddalenie pozwu?

 

Podanie o przedłużenie terminu na oddanie pracy dyplomowej a opłaty

Od 2007 r. jestem studentką prywatnej uczelni. 30 września 2010 r. minął termin na złożenie pracy dyplomowej, jednak z przyczyn zdrowotnych nie mogłam jej dostarczyć, więc złożyłam podanie o przedłużenie terminu. Dowiedziałam się, że nieraz uczelnie w takiej sytuacji pobierają od studenta opłatę &nd

 

Problem z VAT-em - wystawianie faktur dla firm z Unii Europejskiej

Mam pytanie dotyczące wystawiania faktur dla firm z Unii Europejskiej. Sprzedajemy produkt elektroniczny, stąd czasami zdarza się, że ktoś poprosi o fakturę na swoją firmie z Niemiec lub Wielkiej Brytanii. Czy w takim przypadku kwota za towar nie zawiera w sobie podatku VAT i musi zapłacić go firma

 

Kupno mieszkania na aukcji komorniczej a zameldowany dłużnik

Zastanawiam się nad kupnem mieszkania na aukcji komorniczej. Problem w tym, że jest tam zameldowany dłużnik. Czy można taką osobę wymeldować? Zakładam już na wstępie, że dłużnik będzie się bronił przed wyprowadzką i wymeldowaniem. Jak wobec tego wygląda taka procedura, jak długo trwa? Czy wiąże się

 

Odzyskanie mieszkania zajmowanego przez byłego męża

Problem dotyczy odzyskania mieszkania zajmowanego przez byłego męża. Jestem po rozwodzie. Mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu, a były mąż zajmuje moje własnościowe mieszkanie, które zakupiłam jeszcze przed ślubem, a na dodatek mamy rozdzielczość majkową. Jest zameldowany na tym mieszkaniu. Wysłałam d

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »