.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak pozbyć się pijącego ojca, który znęca się psychicznie i niszczy życie rodziny?

• Data: 09-07-2024 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Mój ojciec non stop pije, znęca się nad nami psychicznie, do niczego się nie dokłada, ale ze wszystkiego korzysta. Już kilkukrotnie była wzywana policja, ponieważ się awanturował, ale zabierali go do izby wytrzeźwień i wracał po kilkunastu godzinach. Moja mama jest na rencie, utrzymuje nieletniego brata, który się uczy. Ja natomiast mam 5-letnie dziecko i jestem w ciąży z kolejnym. Mój mąż pracuje za granicą, przyjeżdża do nas na krótkie pobyty. W jaki sposób skutecznie pozbyć się ojca alkoholika z domu, żeby skończyły się awantury i dzieci wychowywały się w spokoju? Dodam, że dom, w którym mieszkamy, jest współwłasnością ojca i mamy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak pozbyć się pijącego ojca, który znęca się psychicznie i niszczy życie rodziny?

Przeciwdziałanie przemocy domowej

W tak trudnej sytuacji warto zastosować procedurę polegającą na zobowiązaniu sprawcy przemocy domowej do opuszczenia mieszkania. Postępowanie w tym przedmiocie określa art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249), zgodnie z którym jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Definicja przemocy w rodzinie

Samo pojęcie przemocy jest definiowane przez ustawę w art. 2 pkt. 2 jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Postępowanie sądowe w tym przedmiocie jest prowadzone bardzo szybko. Zazwyczaj pierwszy termin rozprawy jest wyznaczany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania sąd ustali, że stosowana jest przemoc przez osobę wspólnie zamieszkującą, to nakaże jej opuszczenie zajmowanego mieszkania. Jest to zdecydowanie szybsza procedura niż procedura eksmisyjna. Nadto z przedstawionych przez Panią informacji wynika, że miały miejsce już interwencje policji. Będzie to ważny dowód w sprawie.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wniosek do sądu o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania

W celu wszczęcia procedury należy złożyć wniosek do sądu, opisać dokładnie zachowanie ojca, wskazać na czynienie Państwu przez niego trudności w korzystaniu ze wspólnego mieszkania, wskazać, że w domu są małe dzieci, a nadto że jest Pani w ciąży, zobowiązać sąd do wystąpienia do komisariatu Policji o notatki z przebiegu interwencji. Jeżeli Pani będzie wnioskodawcą, czyli osobą, która złoży wniosek, to warto wówczas mamę wezwać na świadka, aby dokładnie sądowi opisała sytuację, która ma miejsce u Państwa w domu. Oczywiście możemy sporządzić takie pismo, gdyby takie było Pani życzenie.

Na zakończenie wskazać należy, że art. 11a omawianej ustawy stanowi jeden z mechanizmów izolacji sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary, koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ofierze – gdy ofiara i sprawca wspólnie mieszkają. Potrzeba wdrożenia takich mechanizmów do wewnętrznego porządku prawnego wynika z aktów prawa międzynarodowego, w tym z ratyfikowanych przez Polskę umów, w szczególności Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Warto zatem skorzystać z takiego trybu postępowania.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Matka z dwójką dzieci

Anna od kilku lat żyje w ciągłym strachu przed mężem, który regularnie nadużywa alkoholu i stosuje przemoc psychiczną oraz fizyczną wobec niej i dzieci. Każda interwencja policji kończy się jedynie krótkim aresztem, po którym mąż wraca do domu i ponownie wywołuje awantury. Anna, po konsultacji z prawnikiem, złożyła wniosek do sądu o zobowiązanie męża do opuszczenia wspólnego mieszkania. Dzięki szybkiemu postępowaniu sądowemu, mąż został zmuszony do opuszczenia domu, co umożliwiło Annie i dzieciom życie w spokoju i bezpieczeństwie.

 

Starsze małżeństwo

Maria i Jan byli małżeństwem przez ponad 30 lat. W ostatnich latach Jan zaczął nadużywać alkoholu, stawał się agresywny i stosował przemoc psychiczną wobec Marii. Po kolejnej awanturze, Maria postanowiła poszukać pomocy. Dzięki poradzie sąsiadki, złożyła wniosek do sądu o zobowiązanie Jana do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Sąd, po przeanalizowaniu dowodów i przesłuchaniu świadków, nakazał Janowi natychmiastowe opuszczenie domu, co pozwoliło Marii na spokojne życie.

 

Rodzina wielopokoleniowa

Kasia mieszkała z mężem, dwojgiem dzieci oraz swoim ojcem. Ojciec od lat miał problemy z alkoholem i regularnie wywoływał awantury. Kasia i jej mąż wielokrotnie wzywali policję, ale interwencje kończyły się krótkim pobytem ojca w izbie wytrzeźwień. Sytuacja stała się nie do zniesienia, gdy Kasia zaszła w kolejną ciążę. Postanowiła działać, by zapewnić spokój rodzinie. Po złożeniu wniosku do sądu, ojciec został zobowiązany do opuszczenia mieszkania. Dzięki temu Kasia i jej rodzina mogli wreszcie żyć w spokoju.

Podsumowanie

Zobowiązanie sprawcy przemocy domowej do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania stanowi skuteczny środek ochrony dla ofiar przemocy. Procedura ta pozwala na szybkie i efektywne odizolowanie agresora, zapewniając bezpieczeństwo i spokój domownikom. Warto korzystać z tego rozwiązania, aby przerwać cykl przemocy i zapewnić godne warunki życia wszystkim członkom rodziny.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu niezbędnych pism procesowych, aby skutecznie chronić Cię przed przemocą domową i zapewnić bezpieczeństwo Twojej rodzinie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie prawnika w walce o spokój w Twoim domu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej - Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu