.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy rodzic może wyrzucić z mieszkania zameldowanego syna?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 13.10.2021 • Zaktualizowane: 13.10.2021

Mieszkam od 6 lat w mieszkaniu (wspólnota mieszkaniowa), którego właścicielem jest mój ojciec. Mój ojciec osobiście mnie tu zameldował na stale. Opłacam wszystkie rachunki i podatki za mieszkanie. Mój ojciec, który jest już w podeszłym wieku, ma do mnie czasem jakieś wyrzuty i dosyć często się ze mną kłóci, kiedyś wspomniał w złości, że mnie wyrzuci z tego mieszkania. Chciałbym przygotować się na przyszłość. Ile czasu może mu zająć wymeldowanie mnie bez mojej zgody? Jak mogę przeciągnąć ten czas? Czy możliwa jest eksmisja mnie, czyli syna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy rodzic może wyrzucić z mieszkania zameldowanego syna?

Meldunek a prawo do lokalu

Musi Pan zdawać sobie sprawę, że meldunek nie daje żadnego prawa do lokalu. Prawo do lokalu (do zamieszkiwania w nim) daje albo własność (bycie jego właścicielem) albo stosowna umowa, np. najem czy bezpłatne użyczenie lub też użyczenie w zamian za opłatę rachunków itd. Meldunek ma funkcję wyłącznie statystyczną i związaną z nadawaniem korespondencji obywatelom, nic więcej.

Użyczenie mieszkania synowi

W Pana sytuacji wiąże Pana z ojcem ustna umowa użyczenia zawarta na czas nieokreślony i to ona daje Panu prawo do zamieszkiwania w mieszkaniu ojca.

 

Ojciec ma zaś prawo w każdym momencie wypowiedzieć Panu ów stosunek użyczenia i żądać, aby w rozsądnym terminie opuścił Pan mieszkanie dobrowolnie. Potwierdzenie faktu, że umowa użyczenia może być wypowiedziana znajdujemy w licznych wyrokach sądowych (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2005 r., sygn. akt I CK 14/2005). Gdy Pan tego nie uczyni (nie wyprowadzi się mimo wypowiedzenia), Pana ojciec ma pełne prawo wnosić o eksmisję. Przepisy dotyczące eksmisji znajdują się w kodeksie cywilnym i w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Ojciec nie musi Pana wymeldować, aby móc wnosić o Pana eksmisję do sądu. Podstawą do wystąpienia z pozwem o eksmisję będzie art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana”.

Mieszkanie socjalne po wymeldowaniu

Z uwagi na fakt, że jako biorący do używania jest Pan lokatorem, to sąd orzekający eksmisję w wyroku musi ustalić, czy jest Pan uprawniony do lokalu socjalnego z zasobów gminy. Pan do tej gruby nie należy, bowiem zapewne nie jest Pan osobą niepełnosprawną, bezrobotną lub ciężko chorą. Tylko takim osobom przysługuje lokal socjalny. Nic też nie da fakt, że sam się Pan zwolni tuż przed skierowaniem sprawy do sądu – ojciec bowiem łatwo wykaże, że jest Pan bezrobotny od niedawna i to ze swojej winy (ze swojego działania celowego).

 

Po uzyskaniu wyroku eksmisyjnego ojciec będzie już mógł złożyć wniosek do komornika o wykonanie Pana eksmisji na podstawie art. 759 Kodeksu cywilnego załączając do niego tytuł wykonawczy – wyrok sądu. Na tej podstawie komornik może już rozpocząć Pana eksmisję.

Procedura wymeldowania

Osobno zaś ojciec (niezależnie od eksmisji: równolegle, wcześniej, po niej) może Pana wymeldować. Organ gminy wydaje decyzję w sprawie wymeldowania na wniosek strony (ojca). Ojciec musi wniosek jednak uzasadnić, np. tym, że jest Pan dorosły, że może sam wynajmować mieszkanie, że potrzebuje intymności itd.

 

Jak Pan widzi ojciec ma pełne prawo dokonać Pana eksmisji i wymeldowania. Niewiele, a w zasadzie nic nie może Pan zrobić, by to utrudnić/wydłużyć, jeśli nie jest Pan niepełnosprawny ciężko chory, bezrobotny. Sprawa o eksmisję trwa około pół roku (do dnia uprawomocnienia się orzeczenia). Nie jest to zatem szybki proces. Co więcej, obecnie, tj. w okresie epidemii COVID-19 na podstawie art. 15zzu ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl