Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oskarżenie o pedofilię

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 25.04.2013

Pod wpływem alkoholu wszedłem na czat i złożyłem szesnastolatce propozycję seksu (nie miałem zamiaru jej zrealizować, cała rozmowa miała charakter czysto hipotetyczny). Po rozmowie otrzymałem wiadomość, że mój numer IP został zapisany w bazie danych KGP w dziale do walki z pedofilią i jutro mam się zgłosić na najbliższy komisariat policji, w przeciwnym razie zostanę zatrzymany. Czy rzeczywiście grozi mi oskarżenie o pedofilię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sprawie oskarżenia o pedofilię ważna jest treść art. 200a Kodeksu karnego (dalej K.k.), zgodnie z którym:

 

„§ 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Powyższy przepis wszedł w życie w dniu 8 czerwca 2010 r. W chwili obecnej* za próbę uwiedzenia w Internecie osoby poniżej 15. roku życia w celach seksualnych lub skłaniania jej do udziału w produkcji pornografii grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

 

Nie ma przy tym żadnego znaczenia okoliczność, że znajdował się Pan w stanie nietrzeźwości, ponieważ zgodnie z art. 31 K.k.:

 

”§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.

§ 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć”.

 

Czyn, o którym mowa w art. 200a § 2 K.k., stanowi przestępstwo ścigane z urzędu. Innymi słowy, obecnie trzeba się spodziewać wezwania do stawiennictwa w komisariacie albo na komendzie policji lub w prokuraturze. Ponadto należy oczekiwać zajęcia Pana komputera celem przesłania go następnie do laboratorium kryminalistycznego i przeszukania dysków na okoliczność pedofilii, uwodzenia osób poniżej 15. roku życia, pornografii. Jeżeli powyższe zachowanie było jedynie odosobnionym przypadkiem, w mojej ocenie powinien Pan poczekać na wezwanie policji, ponieważ być może padł też Pan ofiarą groźby, która niekoniecznie musiała być wysłana przez funkcjonariusza policji. Zgłaszając się natomiast na policję, spowoduje Pan, że postępowanie zostanie wszczęte nawet wówczas, gdy do tej pory postanowienie o wszczęciu dochodzenia nie zostało wydane.

 

Znamię „obcowanie płciowe” obejmuje swym zakresem znaczeniowym akty spółkowania oraz jego surogaty, które traktować można jako ekwiwalentne spółkowaniu.

 

Istotny jest także pogląd dotyczący oskarżenia o pedofilię wyrażony w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2008 r. (sygn. V KK 139/2008), zgodnie z którym „inna czynność seksualna”, w rozumieniu art. 200 § 1 K.k. (a także w rozumieniu art. 197 § 2 K.k. oraz art. 198 i 199 K.k.), to takie zachowanie, niemieszczące się w pojęciu „obcowania płciowego”, które związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary, co obejmuje te sytuacje, w których sprawca, zmierzając do pobudzenia lub zaspokojenia swojego popędu, nie tylko dotyka narządów płciowych pokrzywdzonego (choćby przez bieliznę lub odzież), lecz także podejmuje inne czynności w zetknięciu z jego ciałem (np. pieszczoty, pocałunki).

 

Nie ma zatem znaczenia, czy w treści wpisów na czacie proponował Pan nieletniej współżycie seksualne, czy tylko pieszczoty werbalne, albowiem dyspozycja przepisu art. 200a § 2 K.k. obejmuje swym zakresem propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, a także zamiar jej realizacji.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 8.11.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus 5 =

»Podobne materiały

Pocałunki z 14-latką jako inna czynność seksualna

Przeczytałem ostatnio, że całowanie osoby, która ma 14 lat, może być uznane za „inną czynność seksualną”. Jakie okoliczności łagodzące sąd bierze pod uwagę w takiej sprawie?

 

Potrącenie samochodem pieszego na chodniku

Syn, cofając samochodem, na chodniku potrącił kobietę. Kobieta ma rozciętą nogę, przebywa w szpitalu, to może być dłuższe leczenie. Syn był trzeźwy, ale nie posiada prawa jazdy i niestety był już dwukrotnie karany. Pierwszy raz za jazdę po spożyciu alkoholu (2012 r.) – 2 miesiące pozbawiania w

 

Podżeganie do przestępstwa

Jeśli jeden funkcjonariusz straży miejskiej nakłania drugiego funkcjonariusza, aby ten nie reagował na niektóre wykroczenia, które leżą w zakresie jego kompetencji, czy jest to przestępstwo? Jeśli funkcjonariusz nakłania do poświadczenia nieprawdy w notatniku służbowym, ale drugi funkcjonariusz tego

 

Co grozi za podrobienie zaświadczenia o zarobkach?

Dostałam wezwanie na przesłuchanie na komisariat jako podejrzana z art. 270 § 1 K.k. Chodzi o to, że będąc w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, mając dostęp do pieczęci firmy, w której sprzątałam, wystawiłam sobie zaświadczenie o wysokości zarobków, celem wykorzystania w postępowaniu pożyc

 

Co mi grozi za kradzieże portfeli?

Poznawałem kobiety na portalu randkowym i zdarzało się, że w trakcie spotkań, wykorzystując ich nieuwagę, kradłem drobne kwoty pieniężne, w tym 3 razy portfel z torebki wraz z dokumentami. W sumie miało to miejsce 5 razy. Chcę dobrowolnie poddać się karze. Prokurator proponuje 6 miesięcy w zawieszen

 

Areszt za uchylanie się od wyroku

W 2008 roku osoba spowodowała kolizję drogową, zostało jej odebrane prawo jazdy na 3 lata i zasądzono ograniczenie wolności nakazujące odpracowanie godzin w szpitalu. Osoba nie zgłosiła się na odpracowanie tych godzin. Okazało się, że była poszukiwana listem gończym i dzisiaj została aresztowan

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »