Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Utrata prawa jazdy w Danii a konsekwencje dla kierowcy na terenie UE

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 11.03.2010

Mieszkam w Danii. Grozi mi utrata prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Czy jeśli mam polskie prawo jazdy, to będę mógł jeździć po całej Unii Europejskiej? Czy jest możliwość zastosowania polskiego prawa do wykroczenia popełnionego na terenie Danii (wtedy nie groziłaby mi utrata dokumentu)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby odpowiedzieć na Pańskie pytanie, należy sięgnąć do przepisów Konwencji o pozbawianiu uprawnień do kierowania pojazdami, sporządzonej w Luksemburgu dnia 17 czerwca 1998 r. Wskazaną konwencję podpisały wszystkie kraje Unii Europejskiej.

 

Polska ratyfikowała postanowienia tej konwencji ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2387).

 

Myślą przewodnią dokumentu stało się wzajemne uznawanie i wykonywanie orzeczeń pozbawiających sprawców czynów zabronionych uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Nakłada ona na państwa-strony obowiązek informowania się o orzeczeniach o pozbawieniu obywateli obcych państw uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Według konwencji decyzja o pozbawieniu uprawnień do kierowania pojazdami powinna obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej, a nie ograniczać się tylko do terytorium jednego państwa członkowskiego, gdzie zapadło orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdu.

 

Zasadniczą kwestią jest więc uznawanie i wykonywanie orzeczeń pozbawiających sprawców czynów zabronionych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi na terenie całej UE. Co za tym idzie, wszystkie orzeczenia i wyroki wydane przez organy prawne krajów UE są uznane jako obowiązujące w Polsce.

 

Zgodnie z art. 3 przedmiotowej konwencji „państwo popełnienia czynu zabronionego niezwłocznie powiadamia państwo stałego miejsca zamieszkania o każdym zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, nałożonym za czyn zabroniony. Do powiadomienia tego należy dołączyć:

 

  • szczegółowe dane służące określeniu miejsca pobytu osoby, na którą nałożono zakaz prowadzenia pojazdów,
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis decyzji zakazującej prowadzenia pojazdów,
     

    krótki opis okoliczności oraz odniesienie do postanowień prawnych państwa popełnienia czynu zabronionego, w oparciu o które zastosowano zakaz prowadzenia pojazdów, jeżeli nie podano ich w decyzji,

  • potwierdzenie ostateczności decyzji,
  • informacje dotyczące egzekwowania zakazu prowadzenia pojazdów w państwie popełnienia czynu zabronionego, w tym długość okresu zakazu oraz, jeśli są one znane, daty rozpoczęcia i wygaśnięcia zakazu,
  • prawo jazdy, jeśli zostało zatrzymane”.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że jeżeli zostanie Pan pozbawiony prawa jazdy w Danii, to informacja ta powinna trafić również do Polski, i w świetle wyżej przedstawionych przepisów nie będzie Pan mógł prowadzić pojazdu nie tylko na terenie Danii i Polski, ale również w pozostałych państwach Unii Europejskiej.

 

Warto jeszcze dodać, że zgodnie z art. 5 Kodeksu karnego „ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej”.

 

W stosunku do Pana będą więc miały zastosowanie przepisy obowiązuje w tej kwestii w Danii.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - V =

»Podobne materiały

Odzyskanie prawa jazdy po zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych

Za miesiąc kończy mi się trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (orzeczony z powodu prowadzenia pod wpływem alkoholu). Czy będę mogła po prostu odebrać prawo jazdy w urzędzie miasta, czy potrzebne są dodatkowe formalności aby odzyskać prawo jazdy?

 

Wypadek – potrącenie rowerzysty

Wyjeżdżałam z drogi podporządkowanej z nakazem jazdy w prawo na główną i zatrzymałam się częściowo na pasach, częściowo na drodze rowerowej. Niestety nie podjechałam do samej linii łączącej obie drogi i zostawiłam trochę miejsca przed sobą. Patrzyłam w lewo na jadące pojazdy. Kiedy było już wolne, z

 

Oświadczenie o niekaralności w podaniu o pracę w policji

Przy składaniu podania o pracę w policji lub straży miejskiej jest się obowiązanym podpisać oświadczenia o treści: „Ja (imię i nazwisko), legitymujący się dowodem osobistym (…), świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że ni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »