.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy można robić remont w niedzielę?

• Data: 14-03-2024 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Niedzielny spokój to dla wielu z nas cenny czas odpoczynku i regeneracji. Jednak co zrobić, gdy ciszę tę zakłócają prace remontowe sąsiada? Z jednej strony każdy ma prawo do wykonywania niezbędnych prac w swoim domu, szczególnie jeśli inne dni tygodnia są dla niego pracowite. Z drugiej – istnieją przepisy prawa, które mają na celu ochronę spokoju i porządku publicznego, a co za tym idzie, również naszego odpoczynku. Czy możliwe jest więc pogodzenie tych dwóch perspektyw i co można zrobić, gdy hałas nie pozwala na spokojne spędzenie wolnego dnia? W artykule do omówienia tych zagadnień posłużyła nam jako przykład sprawa pani Marioli.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy można robić remont w niedzielę?

Pani Mariola zadała nam pytanie, czy sąsiad ma prawo do hałasowania w niedzielę (wykonywania prac remontowych). Sąsiad dużo pracuje, niemal cały tydzień, ma wolne niedziele i postanowił wykonać w te dni prace remontowe. Od kilku niedziel prace trwają, hałasuje i zakłóca ciszę w niedzielę, która jest jedynym dniem, w którym pani Mariola chciałaby mieć ciszę, spokój i móc odpocząć. Wielokrotnie chciała wezwać policję, ale nie jest pewna, czy ma do tego prawo i czy interwencja coś da.

Zakłócanie spokoju sąsiada przez prace remontowe

Każdy powinien mieć prawo do odpoczynku, a hałas w niedzielę go uniemożliwia. Do sytuacji, w jakiej znalazła się pani Mariola, mają zastosowanie przepisy Kodeksu wykroczeń (K.w.). Zgodnie z art. 51 K.w.:

§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne”.

Powyższy artykuł należy do najczęściej stosowanych przepisów prawa wykroczeń. Określa typowe wykroczenie o charakterze przeciwporządkowym, o istotnym ujemnym znaczeniu społecznym. W § 2 określono dwie odmiany kwalifikowane czynu przewidzianego w § 1 przez wprowadzenie nietypowych okoliczności kwalifikujących. Są to: chuligański charakter takiego czynu lub działanie sprawcy czynu pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ochrona spokoju publicznego

Spokój i porządek publiczny są przedmiotem ochrony. Ochrona spokoju publicznego obejmuje także ochronę spoczynku nocnego poszczególnych osób. Zgorszenie w miejscu publicznym oznacza naruszenie porządku publicznego, może także stanowić naruszenie spoczynku nocnego.

Jakie formy zachowania obejmują czyny zakłócania spokoju publicznego,porządku lub spoczynku nocnego?

Strona przedmiotowa obejmuje typowe czyny zakłócające spokój publiczny, porządek lub spoczynek nocny. Przepis obejmuje różne formy zachowania sprawcy, które ten stan wywołują. Czyn sprawcy może polegać na krzyku, wywołaniu hałasu, alarmu, może też stanowić inny wybryk w miejscu publicznym. Pojęcia te trzeba rozumieć w ich znaczeniu potocznym – krzyk, hałas, alarm to formy zachowań człowieka podlegające ocenie społecznej. Wszystkie one mogą być objęte pojęciem wybryku. Obok tych form przepis wskazuje na jeszcze inną możliwą postać wybryku, który, tak jak te już wymienione, prowadzi do zakłócenia spokoju, porządku publicznego bądź spoczynku nocnego albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym. Przez wybryk nieobjęty zakresem wymienionych pojęć należy rozumieć zachowanie się człowieka odbiegające od przyjętych norm postępowania ludzi w określonej sytuacji. Mogą to więc być formy innych nietypowych zachowań, które w danej sytuacji wywołują u odbiorców negatywną ocenę.

 

W wyroku z 2 grudnia 1992 r. (III KRN 189/92, Lex nr 162227) Sąd Najwyższy stwierdził, że „wybryk to zachowanie się, jakiego wśród konkretnych okoliczności czasu, miejsca i otoczenia, ze względu na przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia nie należało się spodziewać, które zatem wywołuje powszechne negatywne oceny społeczne i uczucia odrazy, gniewu, oburzenia. Wybryk charakteryzuje więc ostra sprzeczność z powszechnie akceptowanymi normami zachowania się. A contrario nie może być uznany za »wybryk« czyn, który nie tylko iż nie koliduje w rażący sposób z obowiązującymi w określonym kontekście sytuacyjnym normami zachowania się, ale wręcz wzbudza, w odbiorze powszechnym – oceny akceptacji, choćby milczącej zgody, aprobaty, podziwu lub uznania”.

Każde z tych zachowań ma powodować skutki wymienione w przepisie – tj. zakłócenie spokoju publicznego lub spoczynku nocnego, zakłócenie porządku publicznego lub zgorszenie w miejscu publicznym. Skutki te mogą wystąpić łącznie lub samodzielnie, np. może dojść tylko do zakłócenia porządku publicznego. Skutek w postaci zakłócenia spokoju publicznego oznacza zakłócenie stanu równowagi psychicznej przynajmniej jednej osoby, z możliwością oddziaływania na innych ludzi.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Jakie godziny obejmuje cisza nocna?

Zakłócenie spoczynku nocnego stanowi szczególny przypadek zakłócenia spokoju publicznego. Zakłócenie spoczynku może prowadzić do zakłócenia spokoju większej grupy osób, a nie tylko jednej osoby. Spoczynek nocny obejmuje czas od godziny 22 do 6 rano, w którym ludzie mogą odpoczywać bez zakłóceń ze strony innych osób. Nie znaczy to, że w tym czasie osoba, której spoczynek zakłócono, musi znajdować się w stanie snu. Jest to czas spoczynku nocnego, ale to, jak odpoczywają poszczególne osoby lub grupy osób, jest sprawą ich wyboru. Obojętne więc będzie, czy w tym czasie osoba lub osoby spały, czy odpoczywały w innej wybranej przez siebie formie, np. oddając się lekturze, słuchając muzyki lub słuchowiska. Zakłócenie spoczynku nocnego może objąć jedną osobę lub całą rodzinę.

 

Zakłócenie porządku publicznego polega na naruszeniu norm, reguł określających zachowania ludzi w zbiorowości. Porządek publiczny opiera się na stabilności reguł funkcjonujących w danym środowisku, a czyn sprawcy stanowi ich naruszenie.

 

Przepis wymienia formy zachowania (krzyk, hałas, alarm, inny wybryk) i łączy z nimi określone następstwa. Te następstwa to właśnie zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym.

 

Wskazane w przepisie formy zachowań muszą mieć następstwo w postaci wymienionych skutków – bez powiązania z tymi skutkami nie stanowią one podstawy odpowiedzialności. Wskazuje to na intensywność poszczególnych form zachowań. Odpowiedzialność zależy bowiem od tego, czy mogą one wywołać wymienione w przepisie zakłócenia lub zgorszenie. Czynem zabronionym jest całość zdarzenia tak określonego w przepisie. Jego społeczna ujemność ujawnia się dopiero w tej całości.

 

Wykroczenie określone w art. 51 jest czynem skutkowym polegającym zasadniczo na działaniu. Wyjątkowo może polegać na zaniechaniu, gdy np. właściciel urządzenia alarmowego nie wyłącza go w odpowiednim czasie.

 

Tak więc z powyższych rozważań wynika, że sąsiad powinien powstrzymać się od głośnych prac budowlanych w dzień powszechnie uważany za dzień wolny od pracy. Nie chodzi w tym przypadku nawet o przepisy karne, ale o zwyczajne dobre obyczaje sąsiedzkie.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Do kogo zwrócić się o interwencję w sprawie hałaśliwego sąsiada?

Pani Mariola może skorzystać z pomocy straży miejskiej, a jeśli w tej miejscowości jej nie ma – można oczywiście wezwać policję. Ewentualne sprawy sądowe w sprawach o wykroczenia, takie jak hałas w niedzielę, i związane z nimi kary (areszt, ograniczenie wolności lub grzywna) mogą skutecznie zniechęcić sąsiadów do zakłócania spokoju. Grzywny nakładane przez sądy w sprawie art. 51 K.w. niejednokrotnie wynoszą kilka tysięcy złotych.

Oczywiście pani Mariola nie będzie uprawniona zwrócić się o interwencję do policji lub straży miejskiej, jeśli sąsiad będzie hałasować w dzień powszedni poza godzinami ciszy nocnej.

Przykłady

Przypadek Anny i remontu w bloku

Anna mieszka w bloku, gdzie większość mieszkańców to osoby pracujące na co dzień. Jej sąsiad z góry postanowił przeprowadzić generalny remont swojego mieszkania, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę wakacji. Od wczesnych godzin porannych do późnego popołudnia cały budynek wibrował od dźwięków wiertarek i młotów pneumatycznych. Anna, która spodziewała się spokojnego dnia, była zaskoczona i sfrustrowana, ponieważ planowała odpoczynek po intensywnym tygodniu pracy.

 

Historia Tomasza i niedzielnej ciszy

Tomasz to ojciec dwójki małych dzieci, który bardzo ceni sobie niedzielne poranki jako czas spokoju i możliwość dłuższego spania. Pewnej niedzieli został jednak brutalnie obudzony przez dźwięki piły łańcuchowej używanej przez sąsiada, który postanowił w tym dniu przyciąć drzewa w swoim ogrodzie. Tomasz, rozumiejąc potrzebę prac ogrodowych, był jednak zaniepokojony brakiem wcześniejszego poinformowania i brakiem względu na niedzielny odpoczynek.

 

Doświadczenie Katarzyny z głośną muzyką

Katarzyna mieszka w śródmieściu, gdzie większość mieszkańców to studenci i młodzi ludzie. Pewnej niedzielnej nocy, gdy Katarzyna próbowała zasnąć przed ważnym poniedziałkowym spotkaniem, jej sąsiedzi zdecydowali się na głośną imprezę. Muzyka i śmiechy rozbrzmiewały do samego rana, pomimo kilku próśb o zachowanie ciszy. Katarzyna czuła się bezsilna, zastanawiając się, czy istnieje skuteczny sposób na rozwiązanie takich sporów sąsiedzkich bez eskalacji konfliktu.

Podsumowanie

Niedzielny odpoczynek jest kluczowym elementem dla zachowania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej wielu osób. Jednakże, jak pokazują przytoczone historie, często może on zostać zakłócony przez hałas i prace remontowe prowadzone przez sąsiadów. Istotne jest więc, aby znaleźć równowagę pomiędzy potrzebą wykonywania niezbędnych prac a szacunkiem dla spokoju innych mieszkańców. W takich sytuacjach dialog między sąsiadami, a w ostateczności interwencja zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydają się być najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia spokoju i harmonii w społeczności lokalnej.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie hałasu i zakłóceń spokoju przez sąsiadów? Skorzystaj z naszych usług online! Oferujemy profesjonalne konsultacje i pomoc w przygotowaniu pism, które pomogą Ci skutecznie zadbać o Twój spokój i prawa. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń - Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1992 r., III KRN 189/92

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu