Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Osiągnęłam wiek emerytalny - złożyć wypowiedzenie, czy czekać na odwołanie?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 07.02.2019

Sprawa dotyczy zmiany skarbnika w gminie. Pracuję w gminie 16 lat, od roku na stanowisku skarbnika gminy. Osiągnęłam wiek emerytalny. Dzisiaj zostałam poinformowana, że od stycznia będzie nowy skarbnik w gminie. Czy mam złożyć wypowiedzenie, czy czekać na odwołanie? Co jest dla mnie korzystniejsze? Czy po odwołaniu wrócę na poprzednie stanowisko? Co z wynagrodzeniem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na początku warto zaznaczyć, iż powołanie stanowi podstawę zatrudnienia z pracownikami samorządowymi takimi jak: zastępcą prezydenta miasta (wyr. SN z 12.11.2014 r., sygn. akt I PK 24/14, MoPr 2015, Nr 4, s. 201), sekretarz gminy, sekretarz powiatu, skarbnik gminy, skarbnik powiatu i skarbnik województwa.

 

Niestety, w przypadku zatrudnienia na podstawie powołania, pracownik powołany może być w każdym czasie odwołany ze stanowiska przez organ który go powołał (wyr. SN z 11.7.2017 r., I PK 201/16, Legalis). Oznacza to, ze zatrudnienie na podstawie powołania nie zapewnia pracownikowi szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy. Jak stwierdził w uchwale z dnia 10 stycznia 2007 r. Sąd Najwyższy, III PZP 6/06: W oświadczeniu woli pracodawcy o odwołaniu, które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, zbędne jest wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy.

 

Zgodnie z art. 70 § 1 Kodeksu Pracy, pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony. Odwołanie ze stanowiska z następstwami w zakresie rozwiązania stosunku pracy jest możliwe w każdym czasie, z uzasadnionych powodów, bez powodów oraz z jakichkolwiek powodów. Istotne jest to, ze pracodawca, odwołując pracownika ze stanowiska, nie ma obowiązku informowania go o przyczynach odwołania. Pracodawca, odwołując pracownika w sposób równoznaczny z wypowiedzeniem umowy o pracę, nie ma obowiązku podawania przyczyny odwołania (wyr. SN z 23.7.2009 r., II PK 30/09, MoPr 2010, Nr 4, s. 202, teza pierwsza).

 

Odwołanie pracownika ze stanowiska musi być dokonane w formie pisemnej i wywiera skutek prawny z chwilą doręczenia pracownikowi odwołania w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią (wyr. SN z 27.1.2004 r., I PK 282/03, teza druga, OSNP 2004, Nr 24, poz. 413). Zatem informacja pozyskana ustnie o możliwości Pani odwołania ze stanowiska skarbnika gminy nie wywiera skutków prawnych. Powinna Pani zatem poczekać na odwołanie, a sama nie składać wypowiedzenia, ponieważ odwołanie ze stanowiska wcale nie musi nastąpić.

 

Z tej przyczyny, ze odwołanie nie musi zawierać przyczyny odwołania, nie może Pani skutecznie kwestionować odwołania równoczesnego z wypowiedzeniem umowy o pracę ze względu na brak uzasadnionej przyczyny (wyr. SN z 27.4.2010 r., II PK 314/09, MoPr 2010, Nr 9, s. 483).

 

Jeżeli odwołanie nastąpiłoby z przyczyn, o których mowa w art. 52 lub 53 KP, to jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.  Odwołanie ze stanowiska na tych podstawach powinno być dokonane również na piśmie, ale ze wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy (wyr. SN z 10.9.2004 r., I PK 704/03, MoPr 2005, Nr 8, s. 13).

 

Jak stwierdził w wyroku z dnia 14 maja 2012 r., II PK 238/11, OSP 2013, Nr 7–8, poz. 81, teza druga, Sąd Najwyższy, niezachowanie formy pisemnej odwołania ze stanowiska równoznaczne z rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia oznacza jego niezgodność z prawem i uzasadnia roszczenie o odszkodowanie na podstawie art. 56 i 58 w zw. z art. 69 KP.

W razie uznania bezpodstawności rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zwolnionemu pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości równej wynagrodzeniu do upływu okresu wypowiedzenia (art.59 KP). Jeżeli pracodawca rozwiązał bez wypowiedzenia stosunek pracy zawiązany na podstawie powołania na czas określony, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące (art. 58 KP). Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie powołania nie przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy.

 

W okresie wypowiedzenia zachowuje Pani prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. Zgodnie bowiem z art. 70 § 2 KP w okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.

 

Natomiast po odwołaniu z zajmowanego stanowiska, w okresie wypowiedzenia, pracownik nie ma obowiązku świadczenia pracy. Na jego wniosek lub za jego zgodą pracodawca może zatrudnić go w okresie wypowiedzenia przy innej pracy, odpowiedniej ze względu na jego kwalifikacje zawodowe, a po upływie okresu wypowiedzenia zatrudnić na uzgodnionych przez Panią i pracodawcę warunkach pracy i płacy.

 

Pozdrawiam,

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Radca prawny

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 5 =

»Podobne materiały

Zanieczyszczanie ściekami prywatnej posesji – odszkodowanie i rekultywacja

Na teren mojej działki wylewają się ścieki odprowadzane z pobliskiej szkoły przemysłowej. Zgłosiłem problem dyrektorowi szkoły, ale zabezpieczenie rzeki (do której odpady są wlewane) zerwało się już miesiąc po jego wykonaniu. Wiem, że szkoła nie ma zezwolenia wodnoprawnego na spust ścieków. Chciałby

Pozwolenie na sprzedaż alkoholu w budynku wielorodzinnym

Wynajmuję lokal handlowy w budynku wielorodzinnym (połączone dwa bloki). W budynku znajdują się dwie oddzielne klatki, spółdzielnia wymaga zgody wszystkich mieszkańców, by wydać pozwolenie na sprzedaż alkoholu. Bardzo mi na nim zależy, jak mogę je osiągnąć w tej sytuacji?

Poprawka w zaakceptowanym akcie notarialnym

Otrzymałem rok temu od rodziców w formie darowizny dom i działkę. W zaakceptowanym akcie notarialnym występuje jednak przypadkowy błąd (tzw. literówka) przy określeniu metrażu nieruchomości. Czy można dokonać zmian w istniejącym akcie notarialnym? Czy dokument może być uznany za nieważny albo niezgo
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »