.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wniosek dziadków o ustanowienie kontaktów z wnukami wbrew woli rodziców

• Autor: Monika Cieszyńska

Moi rodzice złożyli do sądu wniosek o ustanowienie kontaktów z wnukami. Żądają zabierania dzieci do siebie co drugi weekend w miesiącu. Ja i mąż chcieliśmy ugody i zaproponowaliśmy spotkania raz w tygodniu na 3 godziny, ale na neutralnym gruncie, ponieważ od dawna jesteśmy w konflikcie z rodzicami. Oni jednak nie chcą przyjąć naszych warunków. Czy mają szansę uzyskać od sądu zgodę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wniosek dziadków o ustanowienie kontaktów z wnukami wbrew woli rodziców

Czy dziadkowie mogą uzyskać prawo do kontaktów z wnukami na wskazanych przez siebie warunkach?

W świetle aktualnego stanu prawnego dziadkowie mają szanse uzyskać prawo do kontaktów z wnukami na wskazanych w treści pytania warunkach, jeśli pozostają one w zgodzie z dobrem dzieci.

 

Dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci (tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 czerwca 1988 r., sygn. akt III CZP 42/88). Orzecznictwo stoi na stanowisku, że w naszym społeczeństwie dziadkowie mają szczególną rolę w wykonywaniu pieczy nad małoletnimi wnukami. Rodzice w celu zapewnienia pełnego rozwoju osobowości dziecka – zdaniem Sądu Najwyższego – mają wręcz obowiązek umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami), oczywiście przy właściwej postawie dziadków i korzystnym ich wpływie na dziecko. Nie bez znaczenia dla ustalenia kontaktów pozostaje zatem postawa dziadków, a w szczególności to, czy okazują oni przywiązanie i dbałość o wnuków.

 

Sąd przede wszystkim będzie namawiał Państwa do ugody. Nie podejmie decyzji bez uprzedniego wysłuchania Państwa jako rodziców dziecka. W przypadku braku porozumienia o sposobie realizacji kontaktów z dzieckiem postanowi sąd po odebraniu oświadczeń od rodziców.

W jaki sposób mogą przebiegać kontakty wnuczków z dziadkami?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym kontakty mogą przykładowo polegać na:

 

  • przebywaniu z dzieckiem (w grę wejdą odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu),
  • bezpośrednim porozumiewaniu się z dzieckiem,
  • utrzymywaniu korespondencji,
  • korzystaniu z innych środków porozumiewania się na odległość (w tym ze środków komunikacji elektronicznej, a więc np. za pośrednictwem maila, skype'a, gadu-gadu czy czatu).

 

Powyższe sposoby realizacji kontaktów z dzieckiem ustawodawca wyliczył przykładowo, tym samym niewykluczone są też inne sposoby utrzymywania kontaktów.

 

Na mocy decyzji sądu możliwe jest ograniczenie lub wyłącznie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, jeśli wymaga tego dobro dziecka.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ograniczenia kontaktów z dzieckiem 

Ograniczenie takie będzie mogło w szczególności polegać na:

 

  • zakazie spotykania się z dzieckiem,
  • zakazie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  • zezwoleniu na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  • ograniczeniu kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
  • zakazie porozumiewania się na odległość.

 

Natomiast przesłanką orzeczenia zakazu utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest zagrożenie lub naruszenie dobra dziecka przez takie kontakty.

Warunki określające sposób i miejsce kontaktów dziadków z wnukami

Mając na uwadze powyższe, powinna Pani przekonać sąd, że dobro dzieci przemawia za Państwa propozycją warunków, na jakich powinny odbywać się kontakty dziadków z wnukami. Winna Pani zaproponować sposób ich ograniczenia, np. poprzez zakaz zabierania dzieci poza miejsce stałego pobytu, zezwolenie spotykania się z dziećmi tylko w Państwa obecności bądź na terenie placówki pomocy rodzinie. Powodem takiej, a nie innej propozycji co do miejsca spotkań może być przekonanie, że dziadkowie nie są na tyle sprawni fizycznie i psychicznie, żeby zając się Państwa dziećmi, bądź obawa, że dziadkowie będą je nastawiali przeciwko Państwu.

 

Z pewnością będzie musiała Pani się wypowiedzieć na temat więzi łączących dzieci z dziadkami oraz poinformować sąd, czy dzieci w ogóle są skore do tych kontaktów.

 

W przypadku żądania wyłączenia tych kontaktów będzie Pani musiała wykazać, na czym polega owo zagrożenie dla dobra dzieci, lub jakie dobro dzieci mogłoby zostać naruszone.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu