Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy dyrektor szkoły ma prawo zapoznać się z treścią skargi złożonej na niego?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 05.09.2017

Na dyrektora szkoły złożona została do kuratorium skarga pisemna. Czy dyrektor ma prawo zapoznać się z treścią tej skargi i na jakiej podstawie prawnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy dyrektor szkoły ma prawo zapoznać się z treścią skargi złożonej na niego?

Fot. Fotolia

Co do zasady przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (ani inne) nie przewidują, że osoba, na którą wpłynęła skarga, ma prawo zapoznać się z pismem zawierającym skargę. Osobę taką należy w toku postępowania wyjaśniającego zaznajomić ze stawianymi zarzutami, jednak nie musi to mieć formy udostępnienia pisma zawierającego skargę.

 

Jednakże zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej. W art. 6 ustawy został określony katalog informacji publicznych podlegających udostępnieniu, jednak nie jest to katalog zamknięty. Dodatkowo  Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 grudnia 2007 r. (sygn. akt II SA/Go 595/07) uznał, iż „nieuprawnionym byłoby wyłączenie spośród dokumentów podlegających ujawnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej skarg, czy też petycji (…). W sytuacji, gdy w treści informacji publicznej zawarte są dane osobowe (lista zawiera nazwiska oraz miejsca zamieszkania osób, które listę podpisały), prawo skarżącej do informacji publicznej podlega ograniczeniu. Oznacza to, iż organ władający informacją publiczną w takiej sytuacji powinien dokonać oceny wniosku o udzielenie informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (…)”.

 

Tak więc jeśli dyrektor zawnioskuje o udostępnienie mu skargi na niego złożonej, to skarga taka powinna mu zostać udostępniona o ile jej udostępnienie nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Zgodnie z  art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o tajemnicy ustawowo chronionej oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej.

 

Słowem – dyrektor ma prawo zostać zapoznany z treścią skargi (na przykład poprzez przedstawienie mu zawartych w niej zarzutów), ale jeśli chciałby zapoznać się bezpośrednio z pismem zawierającym skargę, może to zrobić jedynie w drodze dostępu do informacji publicznej, o ile nie zostanie przy tym naruszona ustawa o ochronie danych osobowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus 4 =

»Podobne materiały

Czy subwencja oświatowa może być przeznaczona na remont?

Czy według prawa pieniądze z subwencji oświatowej w przedszkolu niepublicznym mogę przeznaczyć na remont budynku przedszkola? Właścicielem tego przedszkola jest urząd, ja tylko dzierżawię. Wyremontowałem dach i zrobiłem ocieplenie – urząd dał materiał, ja poniosłem koszty robocizny.

 

Przedszkole publiczne

Czy istnieją jakieś przeszkody prawne uniemożliwiające osobie fizycznej prowadzenie przedszkola publicznego? Mamy już szkołę publiczną, której organem prowadzącym jest osoba fizyczna. Tymczasem w gminie mówią, że oni chętnie wydadzą na to zgodę, ale nie mogą, ponieważ prowadzenie przedszkoli publicz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »