Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po bracie ciotecznym

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 04.09.2017

Sprawa dotyczy spadku po bracie ciotecznym. Otóż, zmarł mój brat cioteczny, był jedynakiem, rodzice jego też nie żyją. Zostawił mieszkanie i niewielką sumę pieniędzy na koncie bankowym. Do grona spadkobierców zalicza się kilka osób rozrzuconych po całym kraju. Jakie dokumenty trzeba przedstawić w sądzie, abyśmy oficjalnie zostali uznani za spadkobierców zmarłego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) regulujące porządek dziedziczenia. Zgodnie bowiem z treścią przepisu:

 

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Art. 932. [Dziedziczenie w braku zstępnych spadkodawcy]

§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

 

Krąg spadkobierców ustawowych można podzielić na pięć grup dochodzących do dziedziczenia w następującej kolejności:

 

1) małżonek i zstępni spadkodawcy,

2) małżonek, rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa spadkodawcy,

3) dziadkowie spadkodawcy,

4) dzieci małżonka spadkodawcy,

5) gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy i Skarb Państwa.

 

Każda kolejna grupa dochodzi do dziedziczenia w braku spadkobierców z grupy wcześniejszej.

 

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek (art. 931 § 1 zd. 1). W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek w częściach równych dziedziczą dziadkowie spadkodawcy (art. 934 § 1). Dla dziedziczenia przez dziadków spadkodawcy obojętne jest, czy kiedykolwiek pozostawali oni w związku małżeńskim. Jeżeli w chwili otwarcia spadku żyją wszyscy dziadkowie i babcie spadkodawcy, to każde z nich dziedziczy jedną czwartą część spadku. Przez brak zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy należy rozumieć nie tylko ich nienarodzenie się lub śmierć przed chwilą otwarcia spadku, ale także te wszystkie sytuacje, w których danego spadkobiercę trzeba traktować tak, jakby nie dożył chwili otwarcia spadku. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym (art. 934 § 2 zd. 1). Rozpatrywany przepis dopuszcza dziedziczenie przez wujów i ciotki spadkodawcy, a w ich braku także przez kuzynów. Podziału przypadającego na nich udziału dokonuje się według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy (art. 934 § 2 zd. 2). Oznacza to, że zstępni dziadków dziedziczą w częściach równych.

 

W sądzie spadku należy przedstawić akty stanu cywilnego świadczące o pokrewieństwie danych osób. W pierwszym rzędzie konieczne jest przedstawienie aktu zgonu zmarłego spadkodawcy. Nadto należałoby wykazać Państwa pokrewieństwo, a więc akt zgonu dziadków, akt zgonu Pana mamy / taty, akt zgonu rodziców spadkodawcy i Pana akt urodzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 8 =

»Podobne materiały

Jak wygląda dziedziczenie po wujku?

Czy można dziedziczyć po wujku? Żona odrzuciła spadek ze względu na długi, córka została przysposobiona przez innego pana (wujek zrzekł praw rodzicielskich). Jak to wygląda dalej? Dodam, że siostry wujka nie żyją, ale są ich dzieci.

 

Śmierć po rozwodzie bez podziału majątku a dziedziczenie

Mąż nie przeprowadził podziału majątku z byłą żoną po rozwodzie. Kto dziedziczy po jego śmierci - dzieci z pierwszego małżeństwa i druga żona – mają prawo do roszczeń?

 

Spadek w USA i niepozostawienie spadkobierców

Niedawno zmarł w USA brat mojego ojca. Nie pozostawił spadkobierców. Co powinien zrobić mój tata, by nabyć prawo do spadku? Dodam, że tata mieszka w Polsce.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »