Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po bracie ciotecznym

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 04.09.2017

Sprawa dotyczy spadku po bracie ciotecznym. Otóż, zmarł mój brat cioteczny, był jedynakiem, rodzice jego też nie żyją. Zostawił mieszkanie i niewielką sumę pieniędzy na koncie bankowym. Do grona spadkobierców zalicza się kilka osób rozrzuconych po całym kraju. Jakie dokumenty trzeba przedstawić w sądzie, abyśmy oficjalnie zostali uznani za spadkobierców zmarłego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) regulujące porządek dziedziczenia. Zgodnie bowiem z treścią przepisu:

 

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Art. 932. [Dziedziczenie w braku zstępnych spadkodawcy]

§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

 

Krąg spadkobierców ustawowych można podzielić na pięć grup dochodzących do dziedziczenia w następującej kolejności:

 

1) małżonek i zstępni spadkodawcy,

2) małżonek, rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa spadkodawcy,

3) dziadkowie spadkodawcy,

4) dzieci małżonka spadkodawcy,

5) gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy i Skarb Państwa.

 

Każda kolejna grupa dochodzi do dziedziczenia w braku spadkobierców z grupy wcześniejszej.

 

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek (art. 931 § 1 zd. 1). W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek w częściach równych dziedziczą dziadkowie spadkodawcy (art. 934 § 1). Dla dziedziczenia przez dziadków spadkodawcy obojętne jest, czy kiedykolwiek pozostawali oni w związku małżeńskim. Jeżeli w chwili otwarcia spadku żyją wszyscy dziadkowie i babcie spadkodawcy, to każde z nich dziedziczy jedną czwartą część spadku. Przez brak zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy należy rozumieć nie tylko ich nienarodzenie się lub śmierć przed chwilą otwarcia spadku, ale także te wszystkie sytuacje, w których danego spadkobiercę trzeba traktować tak, jakby nie dożył chwili otwarcia spadku. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym (art. 934 § 2 zd. 1). Rozpatrywany przepis dopuszcza dziedziczenie przez wujów i ciotki spadkodawcy, a w ich braku także przez kuzynów. Podziału przypadającego na nich udziału dokonuje się według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy (art. 934 § 2 zd. 2). Oznacza to, że zstępni dziadków dziedziczą w częściach równych.

 

W sądzie spadku należy przedstawić akty stanu cywilnego świadczące o pokrewieństwie danych osób. W pierwszym rzędzie konieczne jest przedstawienie aktu zgonu zmarłego spadkodawcy. Nadto należałoby wykazać Państwa pokrewieństwo, a więc akt zgonu dziadków, akt zgonu Pana mamy / taty, akt zgonu rodziców spadkodawcy i Pana akt urodzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus sześć =

»Podobne materiały

Spadek w USA i niepozostawienie spadkobierców

Niedawno zmarł w USA brat mojego ojca. Nie pozostawił spadkobierców. Co powinien zrobić mój tata, by nabyć prawo do spadku? Dodam, że tata mieszka w Polsce.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »