.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wystąpienie o nowy druk A1 a kontrola dochodów

• Opublikowano: 31-12-2022 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Pracuję w Szwecji i skończył mi się druk A1 na zasadach dochodowych 70% Szwecja i 30% Polska. Czy mogę starać się o nowy druk A1 na pół roku bez robienia rozliczenia dochodów? Co, jeśli nie mam 30 % dochodu w Polsce? Czy czeka mnie kontrola dochodów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wystąpienie o nowy druk A1 a kontrola dochodów

Dokumenty związane z drukiem A1

Może Pan wystąpić o A1, ale musi Pan liczyć się z tym, że ZUS może skontrolować dochody.

 

Podstawę prawną żądania wydania spornego zaświadczenia na formularzu A1 stanowi art. 19 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (Dz. Urz. UE nr L.09.284/1), zwanego rozporządzeniem wykonawczym. Zgodnie z jego brzmieniem na wniosek zainteresowanego lub pracodawcy instytucja właściwa państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie zgodnie z przepisami tytułu II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE nr L.04.166/1), zwanego rozporządzeniem podstawowym, poświadcza, że to ustawodawstwo ma zastosowanie, oraz w stosownych przypadkach wskazuje, jak długo i na jakich warunkach ma ono zastosowanie. Tym samym dokument ten poświadcza, że dana osoba podlega w oznaczonym w nim czasie zabezpieczeniu społecznemu w określonym państwie Unii Europejskiej. W przypadku ubezpieczonego chodzi o poświadczenie, że w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega w spornym okresie ustawodawstwu polskiemu, której to okoliczności organ rentowy nie kwestionował. W razie braku takiego dokumentu podczas kontroli dokonywanej w trakcie wykonywania przez niego obowiązków pracowniczych w innych państwach członkowskich uznaje się, że nie posiada on zabezpieczenia społecznego, co pozostaje w sprzeczności z rzeczywistym stanem rzeczy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obroty w Polsce

Przesłanka wielkości obrotów w kraju nie została zapisana w Rozporządzeniu 1408/71 (przyp. – w Rozporządzeniu 883/2004 oraz 987/2009 również nie występuje). Wysokość obrotów w Polsce zawsze będzie pozostawać w dysproporcji z obrotami w innych zachodnich krajach Unii Europejskiej ze względu na zróżnicowanie poziomu gospodarczego Państw Członkowskich. Dlatego przyjęcie przykładowego kryterium obrotu poniżej 25% nie znajduje zastosowania, gdyż nie ma związku z rzeczywistością w tym przypadku.

 

Kryterium 25% obrotów w Polsce może mieć charakter wskazówek pomocniczych, które jednak muszą być odniesione do indywidualnego stanu faktycznego. Ponadto Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społeczne (przyp. – do 31.03.2010 – Decyzja Nr 181, obecnie Decyzja A2) w części dotyczącej obrotów opiera się wiernie na orzeczeniu C-202/97 Fitzwilliam, a w szczególności nie zawiera kwotowego lub procentowego oznaczenia obrotów.

 

W tym zakresie, zdaniem Sądu, nie może mieć znaczenia przykładowa liczba 25% podana w materiale informacyjnym pt. „Praktyczne wskazówki dotyczące skierowania pracowników do Państw Członkowskich UE, EOG i Szwajcarii” (tzw. Praktyczny Poradnik) przyjętym przez Komisję Administracyjną, skoro powtarza on za orzecznictwem w sprawie C-202/97, że dobór tych czynników powinien następować w zależności od okoliczności danej sprawy. Ponadto w Decyzji nr 181 (przyp. – w Decyzji A2 również) wskazano, że lista wskaźników (w tym obrót) nie jest wyczerpująca, a ich dobór i okoliczności musi następować z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności, zwłaszcza jeśli to właśnie obrót kształtuje się poniżej tej liczby.

 

Obawiam się, że ZUS będzie żądał rozliczenia dochodów. Jeśli w okresie, na który wydano A1, nie ma Pan dochodów w Polsce, ZUS cofnie zaświadczenie A1, jeśli nie będzie się Pan kwalifikował do wydania kolejnego – ZUS go nie wyda i będzie Pan podlegał pod ubezpieczenie w Szwecji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + 0 =
.
Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu