.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Szantażowanie ujawnieniem korespondencji po zerwaniu intymnej znajomości

• Opublikowano: 21-04-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Miałem przez pewien czas trwania związku małżeńskiego dobrą „przyjaciółkę”, której w dużej mierze pomagałem finansowo. Kiedy chciałem zakończyć znajomość ta osoba zagroziła, iż ujawni całą naszą korespondencję, w której są tylko i wyłącznie nasze rozmowy oraz czasem intymne zdjęcia. Czy mogę dochodzić praw z tytułu ochrony korespondencji i czy ta osoba ma prawo je udostępniać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Szantażowanie ujawnieniem korespondencji po zerwaniu intymnej znajomości

Wizerunek człowieka i tajemnica korespondencji pod ochroną prawa

Zacznę od tego, że zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Zwrot „w szczególności” wskazuje, że mamy do czynienia z katalogiem otwartym, a zatem prócz wyraźnie wskazanych przez ustawodawcę, chronione są także inne dobra, jak np. godność, reputacja.

 

W Pana przypadku możemy rozważać naruszenie dóbr osobistych, takich jak: tajemnica korespondencji i wizerunek. Ma Pan prawo wezwać osobę, która Panu w wyżej wymieniony sposób grozi, że żąda Pan zaprzestania szantażu, bowiem takim działaniem naruszy ona Pana dobra osobiste z art. 23 K.c., co da Panu prawo do sądowego domagania się przeprosin, ale i odszkodowania za krzywdę na mocy art. 24 K.c.

 

Co do tajemnicy korespondencji, to tutaj doktryna prawnicza ma różne zdanie. Są jednak wyroki, gdzie wskazuje się, iż w przypadku korespondencji prywatnej (a za taką można uznać wymianę wiadomości SMS czy email) jej ujawnienie prowadzi do naruszenia dóbr osobistych nadawcy, w postaci tajemnicy korespondencji, jeśli nie ma jego zgody na ujawnienie osobom trzecim treści tychże SMS-ów. Tym bardziej, gdy dojdzie do ujawnienia wizerunku, który przesłał nadawca tylko odbiorcy.

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 lutego 2017 r. (sygn. akt VI ACa 1875/15) wskazał: „Zarówno nadawca, jak i adresat korespondencji mogą nie wyrazić zgody na jej rozpowszechnianie, powołując się na ochronę swoich dóbr osobistych, a zwłaszcza tajemnicę korespondencji, ochronę prywatności, ochronę czci”.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przeprosiny i odszkodowanie za nieuprawnione ujawnienie korespondencji

Stoję więc na stanowisku, powołując się na ww. orzecznictwo, że może Pan żądać usunięcia zdjęć i wiadomości, a gdyby faktycznie doszło do ich udostępnienia wbrew Pana sprzeciwowi, ma Pan prawo do domagania się przeprosin, jak i odszkodowania, gdy wykaże Pan krzywdę – również za naruszenie dobra osobistego, jakim jest tajemnica korespondencji. Publikacja treści rozmowy bez zgody nadawcy jest bowiem naruszeniem tajemnicy korespondencji, a więc można dochodzić usunięcia skutków naruszenia: najpierw polubownie, następnie zaś, gdy próba polubowna zawiedzie, przed sądem, wytaczając właściwy pozew.

 

Szantaż, czyli zmuszanie do określonego działania

Wskazuję także, że niezależnie od wyżej wskazanej ochrony cywilno-prawnej rozważyć Pan może zawiadomienie Policji o popełnieniu przestępstwa szantażu. Zgodnie bowiem z art. 191 § 1 Kodeksu karnego: „Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Jeśli ma Pan dowody np. SMS-y, w którym kobieta pisze, że jeśli zerwie Pan znajomość, ujawni Pana SMS-y i zdjęcia, to ma Pan dowody, by zawiadomić policję.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu