.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ugoda rodziców w sprawie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 15.05.2022 • Zaktualizowane: 15.05.2022

Mam za tydzień rozprawę w sądzie z byłym partnerem o uregulowanie kontaktów z naszym niespełna 2-letnim dzieckiem. Były partner w piśmie do sądu zażądał spotkań z dzieckiem 2 razy w tygodniu po 6 godz., co drugi weekend i we wszystkie święta. Twierdzi, że mu utrudniam kontakty, co nie jest prawdą. Przychodził do dziecka 2 razy w tygodniu na 2 godz., a teraz twierdzi, że to za mało. Widzę tu ogromny problem, bo on się dzieckiem nie interesuje. Nie potrafi go przewinąć, zajmować się nim, nie wie, co maluch je, kiedy chodzi spać itp. Mój adwokat namawia mnie do zawarcia ugody, którą wczoraj otrzymaliśmy od prawnika byłego partnera, ale ja mam duże wątpliwości. Szczególnie jeśli chodzi o przebywanie dziecka w domu partnera – chodzi tu o jego bezpieczeństwo, które może być zagrożone, gdyż to człowiek nieodpowiedzialny. Nadmienię, że w domu trzyma agresywnego psa i chociaż w piśmie zobowiązuje się, że na czas wizyt dziecka będzie go gdzieś wywozić, ja mu nie wierzę. Nie wiem, co zrobić: zgodzić się na ugodę, czy czekać, co zdecyduje sąd? Kiedy wprost zarzuciłam byłemu partnerowi, że dziecko go do tej pory nie obchodziło, to stwierdził, że zacznie się interesować i zajmować dzieckiem dopiero wtedy, gdy będzie u niego w domu. Jak rozwiązać ten problem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ugoda rodziców w sprawie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Ugoda rodziców co do kontaktów z dzieckiem

Jako praktyk w przedmiocie prawa rodzinnego zachęcam klientów do zawarcia ugody, w szczególności gdy mówimy o dziecku – jest to bowiem zawsze najlepsze rozwiązanie. Co do zasady, obecne kontakty, które trwają 2 godziny, są krótkie i odpowiednio można je zwiększyć, dlatego proponowane w ugodzie 4 godziny są jak najbardziej zasadne. Jeżeli jednak ojciec dziecka posiada agresywnego psa i boi się Pani, aby dziecko nie przebywało tam podczas kontaktów, może Pani zaznaczyć, iż kontakty mają odbywać się poza miejscem zamieszkania ojca dziecka. Wtedy będzie odbywał kontakty np. u dziadków, w salach zabaw itp. Powinna też Pani zwrócić na to uwagę sądu, iż w domu ojca dziecka przebywa agresywny pies i boi się Pani o jego bezpieczeństwo i zdrowie.

 

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. § 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”. W przepisie zaakcentowano, że członkom rodziny przysługuje prawo i obowiązek kontaktowania się oraz obustronność (wzajemność) kontaktów.

 

Obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej

W praktyce sądowej przepisy te znajdują zastosowanie odnośnie do pozycji prawnej rodziców. Obowiązek po stronie dziecka nie może być rozumiany jako obowiązek egzekwowalny przy użyciu przymusu państwowego. Władza rodzicielska nie obejmuje wyłącznie uprawnień, ale również obowiązki. W istocie uprawnienia władcze są służebne, tj. przyznane rodzicom do sprawowania odpowiedzialności rodzicielskiej. Ta okoliczność powinna mieć też wpływ nie tylko na interpretację przepisów o osobistej styczności rodziców z dziećmi, ale też przepisów odnoszących się do kontaktów dziecka z osobami trzecimi, o czym w dalszej części. Władza przysługuje zasadniczo matce i ojcu. Na jej treść składa się w szczególności piecza nad dzieckiem, jego wychowanie i kierowanie nim, jak też troska o fizyczny i duchowy rozwój. W doktrynie pieczę charakteryzuje się jako stałą troskę o dziecko, w tym decydowanie o jego miejscu pobytu (zob. J. Ignatowicz, w: System PrRodz, s. 785-787, s. 812-819).

 

Sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem – decydujące dobro dziecka

Mając powyższe na względzie, należy wskazać, iż rozstrzygnięcie sądu winno mieć przede wszystkim na uwadze dobro dziecka. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny naczelną zasadą kierującą każdym postępowaniem winno być pojęcie „dobra dziecka” w myśl przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które jednak nie ma definicji ustawowej. W piśmiennictwie bowiem niejednokrotnie wskazano, że definicja taka byłaby nieprzydatna i hamowałaby przystosowanie przepisów do potrzeb życia w wykładni. Pojęcie to należy zatem interpretować w taki sposób, aby przystosować je do potrzeb życiowych, a sądy winny w swoich rozstrzygnięciach stawiać je na pierwszym miejscu.

 

Wobec powyższego, w mojej ocenie, zawsze ugoda między Państwem będzie lepsza niż to, co narzuci Państwu sąd.

 

Mając na uwadze obecny wiek dziecka, kontakty w wymiarze 4 godzin nie są długie i są adekwatne, jednak jeżeli obawia się Pani o zdrowie dziecka, proszę na to zwrócić uwagę, aby kontakty odbywały się poza miejscem zamieszkania ojca dziecka albo w ugodzie ma zostać zawarta informacja, iż ojciec dziecka będzie wywoził psa na czas odbywania kontaktów. Standardowe kontakty to co drugi weekend – jeżeli nie zgadza się Pani na każdy weekend, proszę to wskazać i pozostawić sądowi rozstrzygnięcie.

 

To Pani musi zdecydować, czy pójść na proponowaną ugodę. Jeżeli nie chce Pani zgodzić się na proponowane postanowienia, proszę przedstawić swój harmonogram kontaktów. Ostatecznie może o tym rozstrzygnąć sąd.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl