Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gospodarstwo agroturystyczne – czy może je prowadzić dzierżawca?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 08.12.2011

Czy można korzystać z uregulowań prawnych związanych z agroturystyką, dzierżawiąc gospodarstwo rolne? Jeśli tak, to jak powinna wyglądać umowa dzierżawy i gdzie należy ją zarejestrować? Czy istnieje sposób na sprzedaż alkoholu w takim gospodarstwie (np. umowa z jakąś firmą)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Agroturystyka to bardzo modne słowo i zajęcie.

 

Usługi agroturystyczne mogą świadczyć rolnicy w gospodarstwie rolnym. Rolnikiem może być każda osoba mająca prawo użytkowania gospodarstwa rolnego, które stanowią budynki, grunty i inwentarz służący produkcji rolnej o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.

 

Stosownie do ustawy o podatku rolnym:

 

„Art. 2. 1. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej”.

 

Jak wskazuje ustawa, można być właścicielem i posiadaczem gruntów rolnych, byle było ich więcej niż 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

 

Można być rolnikiem, mając tylko grunty dzierżawione, można dzierżawić całe gospodarstwo lub jego cześć (w jednej gminie lub w dwóch).

 

Istotne jest, aby zgłosić ten fakt w danej gminie (na której terenie znajdują się dzierżawione grunty rolne) w celu ustalenia, że jest się rolnikiem, podatnikiem podatku rolnego. Z reguły gmina chce kopii takiej umowy na potwierdzenie tego faktu – musi mieć swojego podatnika.

 

Dla celów podatku rolnego wystarczy umowa pisemna dzierżawy. Aby mieć większą pewność, można poświadczyć u notariusza własnoręczność podpisów stron umowy. Niekiedy gminy wymagają takiej formy.

 

Dla swej ważności nie wymaga ona rejestracji w szczególnym organie.

 

Z uwagi na możliwość ubiegania się o pomoc unijną, warto jest poświadczyć podpisy na umowie przez notariusza.

 

Rolnik, który na terenie swojego gospodarstwa zamierza wynajmować pokoje, miejsca do ustawienia namiotu, sprzedawać posiłki domowe lub świadczyć inne usługi dla turystów, jest zobowiązany tylko do zgłoszenia tego faktu w urzędzie gminy, który włączy nowe gospodarstwo agroturystyczne do ewidencji.

 

Zwolnienie z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej obowiązuje jednak tylko wówczas, gdy rolnik udostępnia turystom nie więcej niż pięć pokoi. Jeżeli do wynajęcia przeznaczonych jest sześć pokoi, traktowane jest to jako prowadzenie zwykłej działalności gospodarczej – obowiązuje rejestracja, NIP, REGON itd.

 

Alkohol

 

Stosownie do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 

Art. 14. 5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4.5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych. (…)

 

Art. 18. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej »organem zezwalającym«.

 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy”.

 

Jak wynika z tych przepisów, zezwolenie wydawane jest przedsiębiorcy, a więc o ile niezależnie od bycia rolnikiem stanie się Pan przedsiębiorą, o tyle może Pan samodzielnie ubiegać się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu.

 

Inny podmiot wchodziłby w rachubę, gdyby w Pańskim gospodarstwie miał swój punkt sprzedaży oraz zezwolenie opiewające na ten punkt. Inny podmiot nie ma prawa sprzedawać alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w tym miejscu w Pańskim gospodarstwie na podstawie jakiejkolwiek umowy z Panem. Musi mieć na to zezwolenie.

 

Możliwa jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu – na imprezach na otwartym powietrzu. Wymaga to jednak także zezwolenia i może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Miejsce to wskazywane jest w zezwoleniu.

 

Teoretycznie przepisy nie wymagają bycia przedsiębiorcą dla uzyskania takiego zezwolenia.

 

Niestety wszystko opiera się na zezwoleniach.

 

Zgodnie z art. 181 cytowanej już wyżej ustawy „przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat”. Jest to niby jakieś rozwiązanie, ale oznacza ono oprócz bycia rolnikiem założenie działalności gospodarczej, co może powodować niemożność skorzystania z regulacji dla agroturystyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - osiem =

»Podobne materiały

Działalność agroturystyczna

Razem z mężem jesteśmy rolnikami. Prowadzimy gospodarstwo rolne polegające na hodowli koni. Dodatkowo w naszym domu mieszkalnym (położonym na terenie gospodarstwa) mamy pięć pokojów gościnnych, które wynajmowaliśmy turystom (w ramach agroturystyki – organizacji obozów jeździeckich). Dwa lata t

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »